logo
Poniedziałek, 15 sierpnia 2022
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 Tajemnice światła - jak rozumieć?
Autor: Kamil (---.play-internet.pl)
Data:   2022-06-15 20:39

W różańcu rozważamy z życia Pana Jezusa i Maryi sytuację (tajemnice) radosne, bolesne i chwały, takie powodujące dumę, również rozważamy sytuacje (tajemnice) światła z życia Pana Jezusa ale co pod tym słowem rozumieć? Rozjaśniające coś?

 Re: Tajemnice światła - jak rozumieć?
Autor: Hanna (---.wtvk.pl)
Data:   2022-06-15 22:04

Nie sadzę, aby zasadniczym sensem tajemnic chwały // chwalebnych było wywoływanie dumy, o czym piszesz. Czyjej zresztą?
To Bóg (i Maryja) doznają chwały, są otaczani najwyższą czcią i dają się poznać w największym wywyższeniu, w największej mocy i pełni, godni (oczywiście w odpowiedniej proporcji osób) największego kultu, największego podziwu, uwielbienia...

 Re: Tajemnice światła - jak rozumieć?
Autor: Ona (---.205.147.60.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data:   2022-06-15 22:06

Każda z nich w jakiś sposób objawia Prawdę o Chrystusie jako Synu Bożym, rozświetla jakoś to, kim On Jest.

 Re: Tajemnice światła - jak rozumieć?
Autor: Manka (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2022-06-16 10:53

Różaniec to modlitwa rozważająca życie Jezusa. W tajemnicach radosnych rozważamy zwiastowanie, narodziny i dzieciństwo Jezusa. W tajemnicach światła działalność ewangelizacyjną Jezusa, Jego nauczanie, Jego ukazywanie drogi do zbawienia. W tajemnicach bolesnych mękę i śmierć, krwawą ofiarę Baranka, za nasze grzechy. W tajemnicach chwalebnych zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, zesłanie Ducha, czyli ukazanie chwały Boga w Trójcy Przenajświętszej. I tak cały różaniec, to całe życie Jezusa jako człowieka aż do osiągniecia chwały. Jak też i Jego Matki, tyle, że Maryja, jak w całej ewangelii jest w ukryciu, że tak powiem "na drugim planie", zawsze cicha i pokornego serca.

 Re: Tajemnice światła - jak rozumieć?
Autor: św. Jan Paweł II (---.nwrknj.fios.verizon.net)
Data:   2022-06-16 12:03

LIST APOSTOLSKI ROSARIUM VIRGINIS MARIAE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM
/fragment/

Tajemnice światła

21. Przechodząc od dzieciństwa i życia w Nazarecie do życia publicznego Jezusa kontemplacja prowadzi nas do tych tajemnic, które ze specjalnego tytułu nazwać można 'tajemnicami światła'. W rzeczywistości całe misterium Chrystusa jest światłem. On jest « światłością świata » (J 8, 12). Jednak ten wymiar wyłania się szczególnie w latach życia publicznego, kiedy głosi On Ewangelię Królestwa. Pragnąc wskazać wspólnocie chrześcijańskiej pięć znamiennych momentów - tajemnic 'pełnych światłości' - tej fazy życia Chrystusa, uważam, że słusznie można by za nie uznać: 1. Jego chrzest w Jordanie; 2. objawienie siebie na weselu w Kanie; 3. głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia; 4. przemienienie na górze Tabor; 5. ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.

Każda z tych tajemnic jest objawieniem Królestwa, które już nadeszło w samej Osobie Jezusa. Tajemnicą światła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody - jako niewinny, który czyni siebie 'grzechem' za nas (por. 2 Kor 5, 21) - otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym (por. Mt 3, 17 i par.), a Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji. Tajemnicą świałta jest początek znaków w Kanie (por. J 8, 1-12), gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę. Tajemnicą światła jest nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On na-

dejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia (por. Mk 1, 15), odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością (por. Mk 2, 3- 13; Łk 7, 47-48), dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania. Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu jest dalej przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor. Chwała Bóstwa rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem Apostołów, wzywa ich, aby Go słuchali (por. Łk 9, 35 i par.) i przygotowuje do przeżycia z Nim bolesnego momentu męki, aby doszli z Nim do radości zmartwychwstania i do życia przemienionego przez Ducha Świętego. Tajemnicą światła jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając « aż do końca » świadectwo swej miłości do ludzi (J13, 50), dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze.

W tych tajemnicach, z wyjątkiem Kany, obecność Maryi pozostaje ukryta w tle. Ewangelie wspominają zaledwie kilka razy o Jej przygodnej obecności w jednym czy drugim momencie nauczania Jezusa (por. Mk 3, 31-35; J 2, 12) i nic nie mówią, czy była w Wieczerniku w czasie ustanowienia Eucharystii. Jednak rola, jaką pełni w Kanie, widoczna jest w jakiś sposób w całej drodze Chrystusa. Objawienie, które w czasie chrztu w Jordanie dał o Nim bezpośrednio Ojciec, a które w Janie Chrzcicielu odbiło się echem, w Kanie znajdujemy na Jej ustach i staje się ono wielkim macierzyńskim napomnieniem, skierowanym przez Nią do Kościoła wszystkich czasów: « Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie » (J 2, 5). Jest to napomnienie, które dobrze wprowadza w słowa i znaki Chrystusa w czasie Jego życia publicznego, stanowiąc maryjne tło dla wszystkich 'tajemnic światła'.

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: