logo
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
imieniny:
Alfa, Leonii, Tytusa, Elfega, Tymona, Adolfa – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Łukasz Karasiński SDS
Friedrich Wilhelm Nietzsche
materiał własny
 


Tam należy doszukiwać się korzeni tej koncepcji, która w skrócie dotyczyła wyborów podejmowanych na wieczność i powtarzających się w nieskończoność. Czy na pewno o to chodziło autorowi, tego już nigdy się nie dowiemy.
W powyższej pracy starano się przedstawić w ogólnym zarysie postać Friedricha Nietzschego i jego filozofię.
 
Postać ta budziła i budzi nadal wiele kontrowersji. Spowodowane to jest, wydaje mi się tym, iż jego koncepcja wyprzedziła filozofów jemu współczesnych, a także tym, że stoi w opozycji do światopoglądu chrześcijańskiego. To wszystko prawda, ale trzeba zauważyć również i pozytywy tej filozofii. Uważam, że dobrze się stało, iż Nietzsche dokonał krytyki moralności chrześcijańskiej. Dla niejednego wierzącego takie słowa mogły okazać się doskonały materiałem do rachunku sumienia i rewizji swojego życia.
 
Zauważyć trzeba również krzywdzącą i zbyt daleko idącą interpretacje nazistów, którzy wykorzystali poglądy Nietzschego, na temat nadczłowieka i moralności panów, do udowadniania swojego światopoglądu. Tym właśnie była hitlerowska koncepcji nadludzi i podludzi (sam Nietzsche nigdy nie użył sformułowania: podczłowiek). Jego filozofia jednak bardzo podobała się nazistą. Między innymi z tego również względu, że łatwo można było dokonać jej wulgarnej interpretacji, Nietzsche bowiem, nie tworzy filozofii, którą można było interpretować tylko w jeden sposób.
 
Sam filozof jednak nie raz odcinał się i potępiał antysemityzm. To właśnie było między innymi powodem do zerwania kontaktów z siostrą Elżbietą, której mąż był antysemitą.
To wszystko nie zmienia jednak faktu, że filozofia Nietzschego nie może być zaakceptowana przez człowieka wierzącego. Udowadniał to w XX wieku między innymi Max Scheler, który dokonał chrześcijańskiej polemiki z filozofią Nietzschego.
 
Łukasz Karasiński SDS
 

Przypisy:
[1] Z.  Kuderowicz, Nietzsche, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976, str. 7
[2] Friedrich Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra 1883-85  i Wiedza radosna 1880-82
 
***
 
Dzieła przetłumaczone na język polski (w nawiasach tłumaczenia dokonane współcześnie):
 Narodziny tragedii czyli Hellenizm i pesymizm (Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm)
Niewczesne rozważania
Ludzkie, arcyludzkie
Wędrowiec i jego cień
Jutrzenka
Wiedza radosna
Tako rzecze Zaratustra (To rzekł Zaratustra)
Poza dobrem i złem
Z genealogii moralności
Zmierzch bożyszcz (Zmierzch bożków)
Antychryst (Antychrześcijanin)
Dytyramby Dionizyjskie
Ecce Homo
Wola mocy
Pisma pozostałe 1862-1875
Pisma pozostałe 1875-1889
 
Bibliografia:
      • Zbigniew Kuderowicz, Nietzsche, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976
      • Henri de Lubac SJ, Dramat ateizmu ateistycznego, WAM, Kraków 2004
      • E. Gilson, T. Langan, A.A. Maurer, Historia filozofii współczesnej, PAX,
         Warszawa 1979
      • F. Copleston, Historia filozofii, PAX, Warszawa 1995
Wybrane zdania Nietzschego:
      •  Altruizm jest egoizmem słabych
      •  Chciałbym, żeby zaczęto od szanowania siebie: wszystko inne wypływa z tego            
      • Chrześcijaństwo, dotychczas było największym nieszczęściem ludzkości
      • Człowiek to najokrutniejsze zwierzę
      • Istniał tylko jeden chrześcijanin i ten umarł na krzyżu
      • Nie wiem, czy cierpienie czyni nas lepszymi, ale na pewno czyni nas głębszymi
      • Wszystko idzie, wszystko powraca, wiecznie toczy się koło bytu
 
 
 
Zobacz także
Paweł Wieczorek
Nie da się ukryć, że chętnie rozmawiamy o Bogu i wierze. Świadczy o tym chociażby aktywność forumowiczów wypowiadających się na forach o charakterze światopoglądowym. Pobieżne przejrzenie zakładanych tematów pozwala stwierdzić, że wątki podejmujące kwestie istnienia i natury Boga nierzadko należą do najdłuższych...
 
Paweł Wieczorek
To pytanie zadał Piłat Jezusowi, kiedy Ten stwierdził, że przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie (por. J 18,37-38). Prefekt Judei nie czekał jednak na odpowiedź, bo jak zauważa ewangelista: „To powiedziawszy wyszedł…”. Gdyby rzeczywiście był zainteresowany odpowiedzią, mógłby usłyszeć: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”, „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, […] poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. 
 
Paweł Wieczorek
Kiedy święty Paweł pisze o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, dodaje, że powstał z martwych „jako pierwszy z ludzi”. Oznacza to, że za Chrystusem pójdą również inni. Dzisiejsze święto Zmartwychwstania jest dla nas wszystkich ważną propozycją. Proponuje ono, abyśmy spojrzeli na nasze życie zupełnie inaczej, niż patrzymy na co dzień. Mamy stanąć jakby poza tym życiem. Mamy popatrzeć na własne życie jakby od zewnątrz, objąć je jednym spojrzeniem. Mamy popatrzeć na siebie jak na pielgrzymów na tej ziemi. 
 
 
___________________
 
 reklama