logo
Piątek, 12 sierpnia 2022 r.
imieniny:

Hilarii, Juliana, Lecha, Eupliusza – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Generał Karmelitów Bosych w Polsce
 


O. dr Alojzy Arostegui Gamboa OCD, Hiszpan, generał zakonu karmelitów bosych z Rzymu, przewodniczył w uroczystość Narodzenia Najśw. Maryi Panny międzynarodowej uroczystości odpustowo-dożynkowej w karmelitańskim Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach Chmielnickich k. Kielc. Centralnym jej punktem była suma koncelebrowana w jęz. łacińskim z licznie przybyłymi kapłanami Karmelu i z diecezji kieleckiej. Na ręce generała pięciu młodych zakonników z Polski (Dariusz Pietrzycki, Michał Nowak), ze Słowacji (Miro Bandik, Anton Sivoň) i z Ukrainy (Oleg Kondratyuk) złożyło swoje wieczyste śluby zakonne w Karmelu. Homilię wygłosił przełożony generalny, który m.in. zachęcił wiernych do wchodzenia w rzeczywistość Kościoła i świata z otwartym sercem i oczami. 

Zostały poświęcone wieńce dożynkowe, a także ziarno pod nowy zasiew, które każdego roku przynoszą do Piotrkowic rolnicy z całej Ziemi Świetokrzyskiej. Święto Narodzenia NMP nazywane jest bowiem w ludowej tradycji polskiej świętem Matki Boskiej Siewnej.

W uroczystości odpustowo-dożynkowe włączył się także samorząd Miasta i Gminy Chmielnik, który od lat współpracuje z klasztorem, ostatnio w urządzeniu sanktuaryjnego parkingu i w położeniu kostki brukowej na alejach piotrkowickiego cmentarza, która została poświęcona na zakończenie uroczystości. Odwiedziny sanktuarium przez ordynariusza kieleckiego ks bpa Kazimierza Ryczana i prowincjała warszawskiej prowincji karmelitów bosych o. Mariana Stankiewicza OCD, licznych współbraci z Polski, Ukrainy, Słowacji, Niemiec, USA, Białorusi, Włoch, Rwandy i Burundi, jak i tysiące pielgrzymów w ciągu całego tego dnia powszedniego były uświetnieniem Maryjnej uroczystości.

Po zakończonej uroczystości obradowała Rada Plenarna prowincji krakowskiej pod przewodnictwem o. generała z udziałem wszystkich przełożonych i formatorów.

Sanktuarium Piotrkowickie, sięgające swą genezą do 1627 r., i obsługiwane w swej burzliwej historii także przez redemptorystów (od 1824 do 1834 r.), którzy znacznie je ożywili, cenił szczególnie biskup Czesław Kaczmarek, więzień stalinizmu, który 7 września 1958 r. w obecności ks. abp Eugeniusza Baziaka z Krakowa dokonał uroczystej, pierwszej w naszym kraju po drugiej wojnie światowej, koronacji łaskami słynącej figury Piotrkowickiej Madonny Loretańskiej. Powiedział wówczas, że wkłada na skronie Madonny Piotrkowickiej dwie korony: cierniową koronę własnych cierpień doznanych w komunistycznym więzieniu i złotą koronę wdzięczności za ocalenie Kościoła w trudnym okresie dziejów Ojczyzny. Ówczesne uroczystości zgromadziły prawie stutysięczną rzesze wiernych. W 1970 r. biskup Jan Jaroszewicz przekazał sanktuarium maryjne zakonowi karmelitów bosych. Odnowili oni cały obiekt sakralny i urządzili Dom Modlitwy, do którego zapraszają duchownych i świeckich. Można przez kilka dni zamieszkać w klasztorze i uczestniczyć w życiu wspólnoty zakonnej, odrywając się od spraw tego świata i zatapiając w Bogu. Z posługi Domu Modlitwy, przeżywając swój „urlop z Bogiem”, korzystają ludzie z całej Polski, zwłaszcza ze Śląska. W klasztorze mieszka na stałe dziewięciu zakonników. A kilku chłopców z piotrkowickiej parafii wstąpiło do Karmelu i jest dziś kapłanami zakonnymi.

Pod koniec Eucharystii dokonała się także zmiana przełożonych klasztoru i parafii, a wyrazy wdzięczności wszystkim przekazał także o. dr Szczepan Praśkiewicz OCD, prowincjał z Krakowa pochodzący z Piotrkowic.

Generał zakonu przybył do Polski 7 września, odwiedził  Czernę k. Krakowa, którą nazwał „Karmelitańskim Watykanem”, gdzie modlił się przy grobie św. Rafała Kalinowskiego, spotkał się z tamtejszymi wspólnotami zakonnymi i świeckimi oraz domy prowincjalne w Krakowie i w Warszawie. Pełniejsza wizytacja przełożonego generalnego zakonu odbędzie się na początku przyszłego roku, który jest rokiem jubileuszowym 400-lecia obecności karmelitów bosych na ziemiach polskich.

Materiały fotograficzne dot. Piotrkowic: www.dom-modlitwy.karmel.pl

***


O. Alojzy Aróstegui Gamboa  OCD

Życiorys

Ojciec Alojzy (Luis) Aróstegui Gamboa od świętej Teresy urodził się w Gatica (Vizcaya [jednej z trzech prowincji Kraju Basków], w Hiszpanii) 21 stycznia 1939 roku. Był uczniem w kolegium Zakonu w Amorebieta (Vizcaya) i w Villafranca (Navarra). Profesję zakonną w Zakonie Karmelitów Bosych złożył 15 lipca 1956 roku w Larrea (Vizcaya). Po studiach teologicznych odbytych w Vitorii przeniósł się na studia teologiczne do Teresianum w Rzymie, zdobywając licencjat. Święcenia kapłańskie przyjął w Wiecznym Mieście 5 kwietnia 1964 roku.

Pierwszą konwentualność otrzymał w Panamie, lecz po krótkim czasie w grudniu 1965 roku, przeszedł do Dalla (USA), by pomagać w parafii emigrantów meksykańskich. Powrócił do Panamy i wykładał historię religii oraz kwestie chrystologiczne przez trzy semestry na Katolickim Uniwersytecie Świętej Marii.

Jesienią 1967 roku rozpoczął studia specjalistyczne na Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie na wydziale filozofii i literatury. Przygotowując tezę z filozofii, mieszkał w Austrii, blisko Wiednia i posługiwał jako kapelan w schronisku dla starszych, zapoznając się zarazem z językiem niemieckim. ”Poematami niedokończonymi” wkracza na pole poezji, publikując je w Bilbao w 1969 roku. Wraca do Mediolanu i w listopadzie 1971 roku doktoryzuje się z filozofii na podstawie tezy zatytułowanej „Dietrich Bonhoeffer: l’etica cristiana como critica di ogni etica”.

Następnie od stycznia do października 1972 roku był włączony we wspólnotę Karmelitów Bosych w Monako (Królestwo Monte Carlo). Później przeszedł do Pampeluny i wszedł w skład zespołu formującego teologów, nauczając filozofii w Diecezjalnym Centrum Teologicznym. Na kapitule prowincjalnej w 1975 roku został wybrany przełożonym kolegium w Amorebieta, urząd ten pełnił także w następnym trzechleciu, nauczając w nim również różnych przedmiotów. W 1981 jest wybrany na radnego prowincji i pozostaje nim również na następnie trzechlecie. W tym czasie współpracuje, pisząc artykuły teologiczne, z różnymi czasopismami takimi jak: Monte Carmelo i Revista de Espiritualidad. Pisze także artykuły w języku baskijskim, szczególnie dla czasopisma Karmel.

W 1987 jest wybrany Prowincjałem. Powtarza urząd w następnym trzechleciu. Posługa ta zobowiązuje go do przemierzania wielu narodów amerykańskich takich jak: Panamia, Gwatemala, Peru i Chile, gdzie istnieje wiele klasztorów pod jego jurysdykcją.  W latach 1996 – 99 po raz trzeci jest Prowincjałem.

Po ukończeniu trzeciej kadencji bycia prowincjałem został mianowany dyrektorem Domu Duchowości w Larrea-Amorebieta (Vizcaya). Był także mianowany przez Stolicę Świętą na asystenta Karmelitanek Bosych w Prowincji.

o. Włodzimierz Tochmański OCD
rzecznik prasowy karmelitów bosych prow. krakowskiej