logo
Poniedziałek, 08 marca 2021 r.
imieniny:
Beaty, Juliana, Wincentego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Rinaldo Falsini
Gesty i słowa Mszy Świętej
Wydawnictwo Bratni Zew
 


Rinaldo Falsini
Gesty i słowa Mszy Świętej
Aby je lepiej rozumieć
Poradnik
stron 216, format 130x210mm
ISBN 978-83-88903-72-4
cena det. 29.90 zł
Kup tą książkę

 
Książka jest poradnikiem skierowanym do tych, którzy regularnie bądź doraźnie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii, aby pomóc im w „lepszej” modlitwie, aby weszli w ducha i w rytm celebrowanych świętych obrzędów. Cel nie ma zatem charakteru intelektualnego lub doktrynalnego, lecz konkretny i praktyczny. Czytelnik jest prowadzony do zaznajomienia się z aspektami doktrynalnymi i rzeczywistymi wymiarami misterium eucharystycznego dzięki „odkryciu i lepszym poznaniu” słów i gestów. Każdy temat jest umiejscawiany we Mszy Świętej, wyjaśniane jest jego pochodzenie i znaczenie, a na koniec proponowana jest refleksja osobista. W ten sposób od pojedynczych elementów dociera się do „centrum” wiary w misterium eucharystycznym.
 
 
 
Spis treści
 
Przedmowa
Skróty
Zagadnienia wprowadzające
Nazwy
Wieczerza Pańska
Łamanie chleba
Msza Święta
Eucharystia
Rozwój historyczny od Ostatniej Wieczerzy do dzisiaj
Zgromadzenie celebrujące
Eucharystia i niedziela
Bieguny celebracji
Ołtarz
Ambona
Tron
Części Mszy Świętej
Schemat celebracji eucharystycznej
Obrzędy wprowadzenia
Liturgia Słowa
Słuchając Słowa
Liturgia eucharystyczna
Ofiarowanie darów
Modlitwa Eucharystyczna
Komunia Święta
Obrzędy zakończenia
Idźcie w pokoju
Aklamacje, modlitwy, odpowiedzi
Amen
Alleluja
Panie, zmiłuj się nad nami
Gloria
Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu
Credo
Wysłuchaj nas, Panie
Błogosławiony jesteś
Święty, Święty, Święty
Ojcze nasz
Baranku Boży
Postawy i ruchy
Znak krzyża
Modlić się na stojąco
Ręce wzniesione i wyciągnięte
Znak pokoju
Iść w procesji
Śpiew zgromadzenia
Milczenie
Zaproszenia i pozdrowienia
Pan z wami
Módlmy się
Przez naszego Pana...
Oto słowo Boże
W górę serca
Błogosławieni wezwani
Kluczowe słowa
Modlitwy Eucharystycznej
Ześlij Twego Ducha
Wspomnienie Ostatniej Wieczerzy
Krew Przymierza
Oto wielka tajemnica wiary
Głosimy Twoją śmierć
Oczekujemy Twego przyjścia
Obchodząc pamiątkę
Tobie składamy tę ofiarę
W jedności z...
Pamiętaj, Ojcze
Zakończenie
Eucharystia: centrum życia chrześcijańskiego
Dodatek
Eucharystia świąteczna w sobotę wieczorem
Sakrament pokuty i Eucharystia
Komunia Święta na rękę
Komunia z kielicha
Eucharystia i adoracja
Ofiara za Mszę Świętą
Eucharystia i dialog ekumeniczny
 
Zobacz także
Maciej Zachara MIC
Wiele osób ma wobec liturgii postawę „minimalistyczną”: należy wszystko odprawić „tak jak w mszale stoi”, ważnie i godziwie, ale bez wychodzenia poza to, co „konieczne”. Łatwo tracimy z oczu istotny problem owocności udziału w liturgii dla całego naszego życia chrześcijańskiego. Tymczasem, jeżeli udział w liturgii ma owocować wzrostem wiary, nadziei i miłości, sprawą kapitalnej wagi staje się nie tylko samo „odprawienie” obrzędu, ale również „jak” się to dokonuje.
 
ks. Marcin Węcławski
Nie są ważne nasze zmienne odczucia, ważny jest osąd Boży: to, czy nasza modlitwa może podobać się Bogu. Dobra modlitwa jest wierna – to znaczy odmawiam ją codziennie; wytrwała – to znaczy nie ulegam zniechęceniu; pokorna – to znaczy pamiętam, że oto ja, grzeszny i ograniczony człowiek, stoję przed świętym i niepojętym Bogiem. 
 
Roman Zając
Druga część Apokalipsy św. Jana (rozdz. 4-21) zawiera opis kosmicznej walki między Bogiem, Barankiem i ich zwolennikami, a siłami zła. Ta walka okupiona jest cierpieniami niewinnych. W jej wyniku zostaje przelana krew tych, którzy opowiedzieli się po stronie Boga, a świat jaki znamy, zostaje zniszczony. W ramach tej wielkiej wizji, w rozdziale 6 (wersety 1-8) pojawiają się czterej jeźdźcy apokalipsy, tajemnicze istoty, które mają wyruszyć na koniach przed Sądem Ostatecznym. 
 
 
___________________
 
 reklama