logo
Niedziela, 16 maja 2021 r.
imieniny:
Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty, Szymona – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Homilia
materiał własny
 


Homilia

Co oznacza homilia? Czy jest to rodzaj kazania moralizujacego i nudnego? Czasami mam wrażenie, że tak.

Słowo "homilia" pochodzi z języka greckiego i oznacza zwyczajna rozmowę. Rozmowa nie musi być dialogowana. W liturgii ma ona być wykładem tajemnic wiary i zasad życia chrześcijańskiego, bez patosu, z jakim wygłasza się nieraz kazania "moralizujace i nudne". Homilia to prosty wykład, w odróżnieniu od mów wygłaszanych z cała sztuka oratorska; jest ona - że tak się wyrażę - "rodzinna", jak cząstka chleba podanego przez ojca dzieciom. W czytaniach mszalnych, których wykładem jest homilia. Bóg przemawia do swego ludu dając mu pokarm do życia w Duchu. Sam Chrystus jest obecny w swym słowie pośród wierzących. Pan tu jest i Pisma nam wyjaśnia. Daje nam klucz do zrozumienia Bożego planu zbawienia w logicznej i historycznej ciągłości Starego i Nowego Przymierza (czytania ze Starego i Nowego Testamentu). Wierni przyswajają sobie to słowo Boże, zastosowując je do własnego życia. Taki jest sens homilii mszalnej, czyli objaśnienia, uprzystępnienia i życiowego zastosowania słowa Bożego. Więcej się w niej korzysta, jeśli ma się w pamięci przeczytane słowo, a jeszcze więcej, gdy przed liturgia samemu zapozna się z fragmentami przeznaczonymi na dany dzień i znajdzie się chwilę na przemyślenie ich. I jeszcze jedno: kiedy kapłan głosi homilię, przemawia, to nie jako prywatna osoba, a jako szafarz tajemnic Bożych. Jako sługa Słowa Bożego. On je najpierw przemyślał, przemodlił. Wiemy, jak przygotowuje się na przykład do swoich przemówień papież. Każdy ksiądz stara się go naśladować.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Kiedyś byłem człowiekiem głęboko wierzącym i praktykującym. Dziś przeżywam kryzys wiary. Nie wiem nawet, czy jestem wierzącym czy niewierzącym. Raz przeżywam Boga jako Kogoś bliskiego, innym razem Bóg znika z mojego serca i pozostawia mnie na pastwę bezradności i osamotnienia.
 
Fr. Justin
Stary Testament podaje, ze Bóg zawarł przymierze z narodem wybranym. Czy rzeczywiście Bóg potrzebuje zawierać przymierze z ludźmi?
 
ks. Tomasz Opaliński
Zbyt mało patrzymy na kochające oblicze Matki, pierwszej Uczennicy Pana, w której najpełniej zrealizował się Kościół i zbyt mało pamiętamy o tym, że Kościół nie jest instytucją, ale... najbliższą rodziną - tak bliską, że gdy jej zabraknie, jesteśmy osieroceni. Czasem niestety może zapomnieć o tym nawet znany teolog: uznając, że sam jest sobie „sterem, żeglarzem i okrętem” mówi, że zerwał z Kościołem, i powoduje nie tylko ból Matki, która go zrodziła, ale również... własne osierocenie.
 
___________________
 
 reklama