logo
Piątek, 15 lutego 2019 r.
imieniny:
Arnolda, Jowity, Georginy, Faustyna, Klaudiusza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Jolanta Czapnik
Przyjdź i napełnij
Szum z Nieba
 


Czyli o wylaniu Ducha Świętego
 
 Nie sposób mówić o Duchu Świętym, nie nawiązując do wydarzenia Pięćdziesiątnicy. Przeczytajmy jeszcze raz tekst z Dziejów Apostolskich:
 
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2, 1-4)
Jeśli chcemy zobaczyć, jak Kościół rodzi się ciągle na nowo, jak się odnawia – musimy zawsze powracać do tego momentu. Wieczernik, powtarzał wielokrotnie Jan Paweł II, jest zawsze otwarty. Pięćdziesiątnica zaczęła się tamtego dnia, ale nigdy się nie skończy. Przypomnijmy więc sobie słowa znanego hymnu Veni Creator Spiritus:
„O, Stworzycielu Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk”.
Mimo że Kościół otrzymał Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt, a każdy wierny w sakramencie chrztu – wciąż wołamy: „Przyjdź, nawiedź, napełnij!”
 
Pięćdziesiątnica w XX wieku
 
Duch Święty przychodzi do nas nieustannie, Pięćdziesiątnica wciąż realizuje się na nowo. W zakończonym niedawno XX wieku to przychodzenie nabrało nowych, niespotykanych wymiarów. Jan XXIII modlił się, rozpoczynając Sobór Watykański II: „Odnów w tych dniach Twoje cuda, jakby przez nową Pięćdziesiątnicę...” Niedługo potem, w dniach 17-19 lutego 1967 r. kilkunastu amerykańskich studentów, przeżywających swoje dni skupienia, doświadczyło niespodziewanie niezwykłych przejawów Bożego działania. To wydarzenie uznawane jest za początek Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Wybuchła ona w tym samym czasie prawie we wszystkich zakątkach globu.
Darem, którym Odnowa Charyzmatyczna dzieli się z innymi, jest tzw. „chrzest w Duchu Świętym”, nazywany inaczej „nowym napełnieniem Duchem Świętym”, „nowym wylaniem Ducha”, „odnowieniem w Duchu Świętym” lub „odrodzeniem w Duchu Świętym”. Obecnie używa się wymiennie kilku nazw, jednak żadna z nich nie jest doskonała.
 
Znaki Pięćdziesiątnicy dziś
 
Aby przybliżyć to doświadczenie, przeczytajmy fragmenty świadectwa jednej z uczestniczek wspomnianego skupienia w Duquesne, Eleine Kersting Ransil:
Pytanie, które przeniknęło aż do mojego serca, brzmiało: Kto tak naprawdę kieruje moim życiem? (...) Bóg pokazał mi, jak poważne są moje grzechy i nie potrafiłam powstrzymać łez. Były to dobre łzy, czułam się oczyszczona. (...) Jakikolwiek fragment Pisma Świętego zaczęłam czytać – wydawał się skierowany wprost do mnie. Kiedy po raz pierwszy uświadomiłam sobie, że Bóg jest prawdziwy, płakałam z radości. Nie czułam upływu czasu ani obecności innych osób. Zostałam pochwycona przed oblicze Boga. (...) Następnego ranka także odczuwałam tę samą radość. Czułam się jak suche kości z księgi Ezechiela, które zostały wskrzeszone do życia. Chciałam śpiewać i tańczyć.”
 
Kiedy przedstawicielom grup Odnowy zadano na pewnym spotkaniu pytanie: „Co było dla ciebie największym błogosławieństwem w doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym?”, prawie wszyscy odpowiedzieli podobnie: „Zrozumiałem miłość Boga”, „Poczułam się kochana przez Boga”.
Istotą Pięćdziesiątnicy jest doświadczyć w sposób prawdziwy i głęboki tego, co jest istotą Biblii – miłości Boga. Wiele słyszymy w Kościele o tym, co powinniśmy robić, czyli o konieczności wypełniania przykazań. Ale większość chrześcijan potrzebuje odkrycia, że przed poziomem przykazań jest poziom daru – tego, co Bóg uczynił dla nas: że nas stworzył, ponieważ nas ukochał.
 
Chrzest w Duchu a sakrament chrztu
 
Określenie „chrzest w Duchu” mogłoby sugerować nowy sakrament. To oczywiście nieprawda. Dla nas, katolików, Pięćdziesiątnica zaczyna się w chrzcie świętym. Ale otrzymaliśmy go jako dzieci, więc inni w naszym imieniu złożyli wtedy wyznanie wiary. Na pytanie: „Czy wierzysz w Boga?” – odpowiedzieli za nas rodzice chrzestni. Ale przychodzi moment, kiedy musimy zrobić to sami. Chrzest w Duchu Świętym oznacza osobiste przylgnięcie do Chrystusa, które pozwala sakramentowi chrztu ukazać swój ogromny potencjał przemiany naszego życia.
Otrzymaliśmy Ducha w chrzcie i bierzmowaniu, ale potrzebujemy otrzymywać Go ciągle na nowo. Jego działanie objawia się na miarę miejsca, jakie Mu robimy w życiu, i na miarę potrzeb, jakie mamy w danym momencie.
 
 
1 2  następna
Zobacz także
Ks. Wojciech Nowacki
Odwoływanie się do Ducha Świętego jako gwaranta prawdziwości i znaczenia przekazywanych treści nie jest wolne od niebezpieczeństw. Poczucie autorytetu, który budzi respekt i posłuszeństwo, może trafić na grunt ludzkich słabości, a zwłaszcza ambicji i pychy. Dotyczy to tak wyświęconych szafarzy, którzy z racji urzędu czy funkcji powinni wykazywać się mądrością Ducha w nauczaniu, jak świeckich charyzmatyków, którzy z natchnienia Ducha Świętego przekazują słowa proroctwa. 
 
Ks. Wojciech Nowacki
Zadaniem kierowników duchowych nie jest kierowanie – to czyni Duch Święty – ale prowadzenie tych ludzi, którzy im się powierzyli, pomóc im wsłuchiwać się w Ducha i odbierać Jego natchnienia. Doprawdy, trudne to zadania, wymagające od duchowego przewodnika wielkiego samowyrzeczenia. Pokusą jest wierzyć, że droga, jaką się samemu przebywa, jest odpowiednia dla wszystkich, że metody, które okazywały się przydatne w życiu jednego, staną się pomocne także innym...
 
o. Michał Adamski OP
Mityzacja rzeczywistości jest zabiegiem tak starym, jak stary jest człowiek i jego dzieje. Jednak obok mitów, które funkcjonują w powiązaniu z pewnymi archetypami czy paradygmatami myślenia, najczęściej spotykamy się z mitami tworzonymi na „użytek własny”. Można powiedzieć, że część mitów, jakie sami tworzymy, czy też przejmujemy od innych, jest karykaturą rzeczywistości okrojonej do naszych potrzeb.  
 
 
___________________
 
 reklama