logo
Poniedziałek, 24 września 2018 r.
imieniny:
Dory, Gerarda, Maryny, Hermana, Pacyfika – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Diakonat stały
materiał własny
 


Diakonat stały

Chrzciliśmy wnuczkę w naszym kościele. Cała ceremonia była piękna i wzruszająca. Jednak nasi goście z Brooklina byli nią bardzo zdziwieni. I gdy się dowiedzieli, że tej ceremonii przewodniczył diakon, ojciec dwojga dorosłych dzieci, niczego nie mogli zrozumieć. Mówili, że to kościół protestancki, gdyż księża katoliccy nie mogą się żenić, a tymczasem tu żonaty diakon "odprawia Mszę" i udziela ślubów. Ja również tego nie rozumiem. A może tak się dzieje tylko w naszym kościele? Mamy wystarczającą liczbę księży, więc nie wiem, dlaczego ksiądz nie może wypełnić swoich obowiązków.

Sobór Watykański II odnowił diakonat jako właściwy i trwały stopień hierarchiczny (Konst. dogm. o Kościele, nr 29). W ramach posoborowej odnowy tzw. niższe święcenia zastąpiono w r. 1972 wprowadzeniem w posługę lektora i akolity. Obok tego powstało wiele nowych służb w Kościele, które w istotny sposób ubogaciły życie kościelne i parafialne, zajmując w nim na co dzień swoje miejsce. Jednakże swoisty profil diakonatu i wspomnianych służb nie został jeszcze wystarczająco określony. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić przyporządkowanie tych nowych służb do urzędu hierarchicznego, kapłańskiego.

Biskupi w Polsce uznali, że nie zachodzi potrzeba wznowienia stałego diakonatu ze względu na wystarczającą liczbę powołań kapłańskich. Tymczasem biskupi amerykańscy za zgodą papieża wprowadzili stały diakonat jako święty urząd Kościoła. W pierwotnym Kościele stałymi diakonami byli: św. Szczepan, św. Wawrzyniec, św. Efrem Syryjski. Mogą nimi zostać mężczyźni żonaci, za zgodą małżonki, lub nieżonaci, prowadzący nienaganne życie.

Diakoni nie odprawiają Mszy świętej, lecz jej asystują. Do zadań diakonów należy: uroczyste udzielanie chrztów, rozdawanie Komunii, błogosławienie ludzi Najśw. Sakramentem, błogosławienie małżeństw na mocy zlecenia biskupa lub proboszcza, sprawowanie sakramentaliów, obrzędu pogrzebu, czytanie Pisma Świętego i pouczanie wiernych, posługa ubogim.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 

Episkopat Polski wprowadził diakonat stały

Łowicz, 20.06.2001 14:40

Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w naszym kraju diakonat stały. Święcenia te będą mogli więc przyjmować także żonaci mężczyźni.
Biskupi podjęli taką decyzję podczas 313. zebrania plenarnego w Łowiczu i poinformowali o niej na konferencji prasowej.
- Od tej pory diakonat będzie nie tylko stanem przejściowym przed święceniami prezbiteratu. Święcenia będą mogły być przyjmowane na całe życie - powiedział biskup toruński Andrzej Suski, przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa Episkopatu Polski.

Święcenia będą udzielane również mężczyznom żonatym. Jeśli jednak przyjmie je człowiek nieżonaty, to będzie zobowiązany do pozostania w stanie bezżennym.
Diakonat jest funkcją hierarchiczną w Kościele. Diakoni mają prawo chrzcić, przechowywać i udzielać Komunii św., asystować przy zawieraniu małżeństw i przy pogrzebach. Mogą też głosić homilie. Będą także spełniać ważną funkcję przy katechezie szkolnej i parafialnej. Bp Suski stwierdził, że także ruchy religijne, stowarzyszenia i wspólnoty powinny mieć swoich diakonów.

- Trudno dziś podać dokładną datę święcenia pierwszego diakona - powiedział o. Adam Schulz, rzecznik Episkopatu Polski - Prawdopodobnie jednak nastąpi to nie później niż za cztery lata.
Podobnie, jak w przypadku nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, poszczególne diecezje same będą decydować o tym, czy jest im potrzebna funkcja diakonatu. Biskup łowicki Alojzy Orszulik wyznał, że sam nie widzi jeszcze takiej potrzeby, ale będzie się w tej sprawie konsultował z duszpasterzami i ze świeckimi swojej diecezji.
Diakoni będą utrzymywać się sami z pracy zawodowej.

 
Zobacz także
Fr. Justin
Umarła nasza babcia. Mój synek był bardzo do niej przywiązany, bardzo ją kochał. Kiedy śmiertelnie zachorowała i znalazła się w szpitalu, okłamywałam go, że babcia wyjechała w dalekie strony. Bałam się przyprowadzić do łóżka umierającej, aby nie przeżył wstrząsu. Byłoby to jego pierwsze zetkniecie ze śmiercią, z bliska. Mam jednak z tego powodu wyrzuty sumienia, czy dobrze postąpiłam.
 
ks. Ryszard Nowak
Słowa Pana Jezusa o Synu Człowieczym, który przyszedł służyć, a nie władać, są wypowiedziane w kontekście sprzeczki apostołów o przełożeństwo we wspólnocie. W Jezusie Chrystusie jest najdoskonalszy wzorzec sługi. On będąc w pełni świadomy swego obdarowania dobrowolnie oddał się do dyspozycji dla innych, a uczynił to po to, aby spełnić wolę swego Ojca. Warto może tu podkreślić, że „oddał” to coś więcej niż tylko „dał”… 
 
Fr. Justin
Św. Paweł mówi, że kto przyjmuje sakrament niegodnie, nie tylko nie dostępuje łaski, ale ściąga na siebie wyrok (por. 1 Kor 11, 27-29). Co należy uczynić, aby sakrament przyjąć godnie?
 
 

ISMCH

___________________
 
 reklama