logo
Środa, 08 grudnia 2021 r.
imieniny:
Delfiny, Marii, Wirginiusza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Prymat biskupa Rzymu w Kościele
materiał własny
 


Prymat biskupa Rzymu w Kościele

Wydaje mi się, że prymat biskupa Rzymu nie jest prymatem nad Kościołem, że jego autorytet nie jest niczym nie ograniczony i absolutny.

Słusznie. Biskupowi Rzymu jako następcy apostoła Piotra przypada szczególna służba jedności. Jego prymat nie jest prymatem nad Kościołem, ale prymatem w Kościele; ma go jako głowa kolegium biskupów. Jego autorytet jest związany z zasadniczą strukturą Kościoła, tzn. z Ewangelią i tradycją kościelną, z sakramentalną i biskupią strukturą Kościoła; swoim autorytetem nie ma umniejszać lub zastępować autorytetu i odpowiedzialności biskupów, przeciwnie - ma je umacniać i ich bronić. Stąd Sobór Watykański I uczy, że Chrystus ustanowił urząd Piotrowy po to, by episkopat był jeden i niepodzielny, że w Piotrze ustanowił wieczną zasadę i widzialny fundament jedności wiary i wspólnoty.

I Kościołowi, i całemu chrześcijaństwu brakłoby czegoś, gdyby nie było urzędu Piotra, czegoś, co jest istotne dla Kościoła.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Maryja -podobnie do wszystkich matek - nosiła Jezusa dziewięć miesięcy pod swoim sercem i urodziła Go, kiedy nadszedł czas rozwiązania. Czy chodzi tu tylko o macierzyństwo fizyczne i czysto prywatną wieź miedzy Jezusem a Maryją?
 
Fr. Justin
Sny są ważnym elementem w poznawaniu siebie, a także w kształtowaniu swego wnętrza, szczególnie w uporządkowaniu sfery uczuciowej. Tak jak nie ma leczenia bez diagnozy, tak nie ma formacji bez poznania siebie. Praca nad kształtowaniem siebie bez poznania jest skazana na niepowodzenie, gdyż nie wystarczy działanie wolą, trzeba jeszcze wiedzieć, nad czym pracować, aby realizować prawdziwą przemianę swego serca...
 
Regina Polak
Religijność nie da się ująć jako przedmiot lub stała cecha. To, co w danym przypadku należy rozumieć przez religijność, musi być rozwinięte i opisane w procesie komunikacji. Religijność nie może być zdefiniowana raz na zawsze, ostatecznie i nieodwołalnie. Religijność to „pojęcie graniczne”, którego granice nieustannie poddaje się pod dyskusję, rozważa, a tym samym przesuwa i zmienia. 
 
 
___________________
 
 reklama