logo
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
imieniny:
Jarosława, Konrada, Selmy, Anzelma, Konrada – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
18 X - Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę
 


Msza św. inaugurująca Pielgrzymkę Kobiet, którą wraz z biskupem będą celebrować diecezjalni duszpasterze kobiet, rozpocznie się o godz. 11.00. Homilię wygłosi biskup Wątroba.

Po modlitwie Anioł Pański konferencję formacyjną, nawiązującą do hasła roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, wygłosi Maria Jankowska, prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich. Ukaże ona Maryję jako wzór i nadzieję uczennicy Chrystusa.

O godz. 14.00 nastąpi odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej. Wówczas nastąpi akt zawierzenia kobiet Matce Bożej i modlitwa strofami poezji maryjnej, a także modlitwa indywidualna. Pielgrzymkę zakończy Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.

Pielgrzymkę organizuje Duszpasterstwo Kobiet wraz z Polskim Związkiem Kobiet Katolickich. Pielgrzymki kobiet na Jasną Górę odbywały się początkowo co 2-3 lata. Od 1982 roku corocznie w dniu 3 maja. Po czterech latach odstąpiono od tego terminu, w ostatnich latach pielgrzymki kobiet organizowane są w październiku.
Po II wojnie światowej powstało w Polsce duszpasterstwo kobiet jako owoc Wielkiej Nowenny i Ślubów Narodu (1956), w których zostało złożone przyrzeczenie Matce Bożej strzeżenia m.in. godności kobiety i każdego ludzkiego życia. Pierwszym krajowym duszpasterzem kobiet został powołany w 1957 r. przez Episkopat ks. Aleksander Woźny. W odpowiedzi na apel, wystosowany w 1965 r. na zakończenie Soboru Watykańskiego II, powołano w 1967 r. Podkomisję Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet, złożoną z diecezjalnych referentów duszpasterstwa kobiet i 10 kobiet, kierowaną przez biskupa przewodniczącego; jej przewodniczącymi był bp Ignacy Tokarczuk (dziś arcybiskup senior przemyski), a sekretarzem Janina Michalska. Od 2003 r. delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Kobiet jest bp Jan Wątroba, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

Od 1990 r. obok duszpasterstwa kobiet działa Polski Związek Kobiet Katolickich (pierwotnie nosił on nazwę Polski Związek Zwykłych Kobiet). 58 organizacji, stowarzyszeń i ruchów, które w swoim programie deklarują chęć działania na rzecz tworzenia środowiska opiniotwórczego kobiet katolickich we wszystkich aspektach życia społecznego, zrzesza obecnie Forum Kobiet Polskich "Kobieta w Świecie Współczesnym".

Jak podkreśla „Leksykon teologii pastoralnej”, „praca duszpasterska, skierowana do kobiet, jest zgodna z nauką Jezusa Chrystusa odpowiedzią na pytania o znaczenie i rolę społeczną kobiety”. Paweł VI powołał w 1973 r. Papieską Komisję do Studiów o Kobiecie w Społeczeństwie, która sformułowała stanowisko Kościoła w wielu sprawach dotyczących kobiet, m.in. sprawę ich udziału w kapłaństwie służebnym; Jan Paweł II poświęcił problematyce chrześcijańskiej wizji kobiety i zadań kobiet w tajemnicy stworzenia i zbawienia cykl katechez środowych („Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, Citta del Vaticano 1980) oraz List apostolski „Mulieris dignitatem” (15 VIII 1988, z okazji Roku Maryjnego) i List do kobiet (29 VI 1995, z okazji Roku Kobiet).

Na poziomie ogólnoświatowym istnieje Światowa Unia Katolickich Organizacji Kobiecych. Warto wspomnieć, że co roku w pierwszy piątek marca obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw Kobiet Wszystkich Wyznań Chrześcijańskich.

(md © Biuro Prasowe KEP 2008)

 
 
 


 
Cost-Club.com: Best Cosplay Costumes for Sale