logo
Wtorek, 22 stycznia 2019 r.
imieniny:
Dominiki, Mateusza, Wincentego, Anastazego  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Zakończenie procesu beatyfikacyjnego Ks. Edmunda Kałasa, Misjonarza Świętej Rodziny, na szczeblu diecezjalnym
 


       Prace Trybunału Rogatoryjnego przebiegały w VIII Sesjach, od 15 grudnia 2003 r. do 28 maja 2009 r. Uroczystego zamknięcia postępowania diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Edmunda Kałasa MSF dokonał Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński podczas uroczystego nabożeństwa.  Zebrane dokumenty oryginalne i przygotowane cztery transumpty zostały przyjęte przez Ks. Arcybiskupa, uroczyście zalakowane zostaną przekazane do Trybunału Pelplińskiego, a następnie przesłane do Rzymu, gdzie staną się podstawą prac Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych.
Wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Ks. Edmunda Kałasa MSF z polecenia Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny jest Ks. Jerzy Łapiński MSF.
    Sługa Boże Ks. Edmund Kałas MSF urodził się w dniu 15 lutego 1899 r. w Wierzchucinie, gdzie został ochrzczony. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1927 r. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1932 r. w katedrze poznańskiej z rąk J. Em. Ks. kard Augusta Hlonda, prymasa Polski. W grudniu 1938 roku, na prośbę władz zakonnych, wyjechał do pracy duszpasterskiej we Francji, w ramach Polskiej Misji Katolickiej. Został aresztowany przez Gestapo 22 kwietnia 1943 r. i przewieziony do obozu w Mauthausen, w grupie 987 więźniów francuskich. Otrzymał numer obozowy 28 187. Zamęczony  w jednym z najokrutniejszych hitlerowskich obozów w Mauthausen zmarł dnia 7 czerwca 1943 r. Całe życie Ks. Kałasa było przepojone miłością do Boga, Kościoła i Zgromadzenia. Śmierć jego z pewnością miała znamiona męczeńskiej, dlatego Współbracia, Misjonarze Świętej Rodziny podjęli starania o wyniesienie go do chwały ołtarzy.
    Bardzo jesteśmy wdzięczni, że proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym został pomyślnie zakończony w roku jubileuszu 100-lecia śmierci Założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny, Sługi Bożego Ks. Jana Berthiera, w przededniu 66 rocznicy śmierci Sługi Bożego Ks. Edmunda Kałasa MSF.

Opracował: Ks. Jerzy Łapiński MSF – Vicepostulator
Poznań, dnia 29 maja 2009 r.