logo
Wtorek, 26 maja 2020 r.
imieniny:
Eweliny, Jana, Pawła, Filipa – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
Jak przez aniołów wpływać na innych ludzi?
Któż jak Bóg
 


 
Błogosławiony Jan XXIII i jego "bardzo piękny sekret"
 
Do powszechnie znanych czcicieli Aniołów zalicza się papieża Błogosławionego Jana XXIII. Jego wiara w ustawiczną i wierną obecność jego anioła była tak wielka, że to co niewidzialne, w oczach jego wiary przedstawiało się jakby widzialnie. Świadkowie podają, że papież patrząc z okna na tłumy pielgrzymów przybyłych na plac św. Piotra na modlitwę Anioł Pański, myślał o niezliczonych zastępach aniołów stróżów niewidzialnie zgromadzonych na tym samym miejscu. Ojciec Święty przeżywał całą wielkość obecności aniołów stróżów - swojego i innych ludzi.
 
Nabożeństwo do anioła stróża praktykował on zawsze - gdy był dzieckiem, klerykiem, kapłanem, biskupem i papieżem. Wyznał, że 5 razy dziennie odmawia modlitwę „Aniele Boży Stróżu mój" i w ciszy serca się z nim w ten sposób kontaktuje. Świętego anioła nazywał niebieskim obrońcą, kierownikiem naszych kroków i świadkiem naszych najbardziej intymnych wysiłków. Ten intymny związek Jana XXIII z opiekuńczym duchem ujawniał się m.in. w wyrażeniach, które często słyszeli przebywające z nim osoby. Mówił wtedy np. "Mój dobry anioł podsunął mi to", "Mój dobry anioł podszepnął mi tamto." a nawet "Mój dobry anioł obudził mnie dzisiaj rano". Wzywał jego pomocy by raczył mu towarzyszyć przy codziennym brewiarzu, aby go odmawiał godniej, uważniej i pobożniej, i by przyniósł owoc jemu i tym, za których się modlił. Papież sam doświadczał i o tym nauczał, że ów anielski duch, jego niebieski przyjaciel jest dobrym doradcą, wstawia się za nami u Boga, pomaga w naszych potrzebach oraz strzeże przed niebezpieczeństwami i upadkami. Wyznał, że to anioł stróż podczas modlitwy dał mu natchnienie do zwołania soboru.
 
Zachęcał także do rozmawiania nie tylko ze swoim aniołem stróżem ale i z aniołami innych ludzi. Pisał: "Kiedy mam złożyć wizytę jakiejś ważnej osobistości, by z nią omówić sprawy stolicy Apostolskiej, wówczas proszę mego anioła stróża by porozmawiał z aniołem tej osobistości, by ją dobrze usposobił do tej rozmowy".
 
Powyższa praktyka to wprowadzanie w życie „bardzo pięknego sekretu" jaki zlecił mu poprzednik na Stolicy Piotrowej - papież Pius XI. Jan XXII jeszcze jako monsignore Angelo Roncalli pełnił obowiązki nuncjusza apostolskiego w Bułgarii, Grecji i Turcji. Katolicy stanowili tam mniejszość. Treść sekretu przekazana mu przez ówczesnego papieża brzmiała: "Jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji że musimy pertraktować z człowiekiem, dla którego nasze trudne argumenty są trudne do przyjęcia, a nasze słowa mają dla niego zabrzmieć bardziej przekonywująco, uciekajmy się do pomocy naszego anioła stróża. Ja również proszę mojego aniola stróża o wstawiennictwo u aniola stróża tej osoby, z którą mamy się spotkać. Jeżeli między tymi dwoma aniołami nastąpi porozumienie, wówczas rozmowa papieża z jego gościem przebiega o wiele latwięj. Anioł stróż toruje drogę do umyslów ludzi, z którymi mam się spotkać i nastawia ich do mnie życzliwie".
 
Zachęta Błogosławionego Jana XXIII by nabożeństwo do aniołów nabierało coraz większego znaczenia jest zawsze aktualna. Każdy ma własnego anioła stróża i każdy może rozmawiać z aniołami innych ludzi. Wołajmy zatem często słowami Ojca Św.: Mój Aniele Stróżu, pod szczególną twoją opiekę oddaje moje skupienie w tych dniach. Oddal ode mnie roztargnienie, dodawaj sily w zniechęceniu, udziel mi pokoju, pogody ducha i dyscypliny wewnętrznej. (...) Oby aniołowie weszli do każdego domu i zwiastowali tam naszą troskę o utwierdzenie zgody społecznej, czystości obyczajów, miłości bliźniego i pokoju między narodami. Amen.
 
ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
 
Opracowanie na podstawie: - Georges Huber, „Mój aniol pójdzie przed Tobą", Wydawnictwo Michalineum, Marki 1982.
 
Zobacz także
ks. Ottavio De Bertolis SJ
Jezus doświadczył oddalenia od Boga jak największy grzesznik, jak jeden z potępionych, cierpiał zamiast nas, aby nikt nie mógł twierdzić, że nie był pokochany miłością bez granic. Godziną Świętą tradycyjnie określa się klasyczną formę pobożności do Najświętszego Serca, która wzięła początek od słów samego Jezusa: Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie (Mk 14, 34). 
 
Dominikański Ośrodek Liturgiczny
Kościół, chyba jeden z największych darów Boga dla ludzi, ofiarowany nam został, byśmy byli w stanie tak żyć, aby dojść do Niego, aby się z nim już na wieki połączyć. Ale nie jest to „coś” od nas niezależnego – on jest nam „dany i zadany”. Z jednej strony – Kościół jest dla nas ratunkiem, drogą, pomocą. Z drugiej – to my możemy być jego nadzieją, jesteśmy potrzebni, by trwał i rozwijał się...
 
Robert Chowaniec
Zaręczyny są nie tylko wspaniałą chwilą, którą przeżywa dwoje ludzi, a potem wspomina po latach, ale także uroczystością rodzinną. Oficjalne rozpoczynanie okresu narzeczeństwa ma długą historię, ponieważ praktykowane było już w starożytności. W Grecji zgodę na zawarcia małżeństwa musiał wyrazić ojciec dziewczyny lub jej opiekun...
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー