logo
Piątek, 26 lutego 2021 r.
imieniny:
Bogumiła, Eweliny, Mirosława, Porfiriusza
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Jak św. Paweł Pustelnik, bądźcie wierni i wytrwali
 


Msza św. wspólnoty paulinów w uroczystość św. Pawła I Pustelnika
Wewnętrzną uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika, swojego patriarchy obchodzą w piątek, 15 stycznia, ojcowie i bracia paulini.

 

Głównym punktem świętowania była wspólnotowa Msza św. o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów.

 

„W tym szczególnym dniu naszą modlitwą obejmujemy każdego naszego zakonnego współbrata, dziękując za dar jego powołania - mówił na wstępie Mszy św. przełożony generalny Zakonu - Dziękujemy najpierw Bogu za przykład życia i świętości św. Pawła z Teb, za to duchowe dziedzictwo, które stało się naszym udziałem poprzez łaskę paulińskiego powołania. Dziękujemy za wszystkich ludzi świeckich, za konfratrów i za tych, którzy nieformalnie, ale poprzez swoje modlitewne zaangażowanie uczestniczą w życiu i posłannictwie naszego paulińskiego zakonu. Prosimy dla każdego z nas o łaskę wiary i wytrwałości, byśmy nigdy z tej drogi, która Bóg nam sam wybrał i nam zlecił, nigdy nie zeszli”.

 

„Trzeba nam wierności i wytrwałości”

 

W homilii o. Arnold Chrapkowski, zwracał uwagę, by wobec licznych zagrożeń, fizycznych i duchowych, jakie niesie współczesny świat, na wezwanie Pana Jezusa „przyjdźcie do mnie wszyscy”, odpowiadać z wiernością i wytrwałością.

 

O. generał podkreślał, że na drogę pielgrzymowania do Jezusa, wzorem swoich poprzedników, św. Pawła, bł. Euzebiusza i innych współbraci, wkraczają paulini również dziś: „Tą drogą zdążamy również i my, którzy doświadczamy ludzkiej słabości, grzechu, chwil zwątpienia, lęku, wielu, zewnętrznie po ludzku, niełatwych sytuacji. Może i nam brakuje daru wierności i wytrwałości, ale słysząc te Jezusowe słowa ‘przyjdźcie do mnie’, idziemy z wiarą do Pana, i od Niego chcemy uczyć się jak żyć, jak pełnić nasze paulińskie powołanie”.

 

„Świat, jak za czasów egipskiego Pawła, mocno pociąga - przyznaje ojciec generał - Pociąga nas bycie nowoczesnym. Kulturowy, intelektualny i naukowy dorobek naszej cywilizacji jest ogromny i niepodważalny, ale to, co światowe, nie może nas pochłonąć. Przecież to nie świat ma nas ewangelizować. W czasie, w jakim obecnie znajduje się świat, potrzebujemy ludzi, którzy zachowaniem krytycznego spojrzenia na rzeczywistość będą potrafili łączyć nadzieję na lepsze jutro, będą potrafili rzeczywiście żyć Ewangelią, i swym życiem głosić ją światu. Dlatego tak, jak w Pawłowych czasach, trzeba nam, zwłaszcza osobom konsekrowanym, wierności i wytrwałości w podążaniu za Dawcą Powołania, i autentyczności w ewangelizacji”.

 

„Trzeba wierności Kościołowi, w którym wypełniamy nasze powołanie i któremu służymy, trzeba wierności w realizacji ślubowanych rad ewangelicznych, które za chwile ponowimy. Wierności współbraciom, z którymi wspólnie pełnimy naszą misję zleconą przez Boga Zakonowi. Jeśli chcemy być wiernymi do końca, to każdego dnia musimy z pokorą prosić Boga o dar wytrwałości. Wierność domaga się wytrwałości” - podkreślał o. Arnold Chrapkowski.

 

„Drodzy współbracia, w czasie wielkich przemian dokonujących się w świecie, zmian zachodzących w życiu Kościoła, w życiu konsekrowanym, w czasie licznych lęków i niepokojów, trzeba nam dziś z pokorą prosić Boga, dawcę powołania, o łaskę wierności i wytrwałości dla każdego paulina, by nikt z obdarzonych powołaniem nie zostawił rozpoczętej drogi” - mówił generał paulinów.

 

W czasie Eucharystii paulini odnowili swoją profesję zakonną, a więc śluby, które składali na początku swojej drogi paulińskiej.

Na zakończenie Mszy św. odśpiewano dziękczynne ‘Te Deum’.

 

Jutro, 16 stycznia, paulini w sposób szczególny czczą Maryję jako swoją Patronkę. To święto Najśw. Maryi Panny Królowej Pustelników, Matki i Opiekunki Zakonu Paulinów. Podczas uroczystej Mszy św., również o godz. 11.00, pod przewodnictwem o. Samuela Pacholskiego, przeora Jasnej Góry, paulini ponowią Akt Zawierzenia Matce Bożej.

 

o. Stanisław Tomoń
jasnagora.com