logo
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.
imieniny:
Felicji, Roberta, Sławy, Franciszka, Mileny  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Jan Paweł II
Jutrznia. Poranna modlitwa Kościoła.
Wyd Marianow
 


Wydawnictwo Księży Marianów
Warszawa 2003-2004
 
Ilość stron:
(t.I) 104
(t.II) 104
(t.III) 96
(t.IV) 96
 
ISBN:
(t.I) 83-7119-405-X
(t.II) 83-7119-411-0
(t.III) 83-7119-427-7
(t.IV) 83-7119-428-5
 
Format: 125x195 mm

 
Zbiór środowych katechez Jana Pawła II na temat modlitw brewiarzowych zawiera komentarze do czterech tygodnia Jutrzni. Od wieków jest to najgłębsza modlitwa Kościoła, w której modli się Chrystus wraz z nami, a my z Chrystusem. Lektura gorąco zalecana nie tylko kapłanom i zakonnikom, ale także wiernym świeckim.
 
W książkach (bo są 4 tomy dla każdego tygodnia osobno) opublikowane są katechezy – rozważania Ojca Świętego na temat Psalmów i innych śpiewów Liturgii Godzin, wygłoszone przez Papieża w czasie środowych audiencji generalnych do 3 lipca 2002 do 5 lutego 2003.
Ojciec Święty tłumaczy głęboki sens teologiczny biblijnego tekstu, przywołując również komentarze wschodnich i zachodnich Ojców Kościoła – Orygenesa, św. Ambrożego, św. Bazylego, św. Jana Chryzostoma i wielu innych. Czytelnik otrzymuje nie tylko interpretację teologiczną, ale zapoznaje się również z bogatym dziedzictwem duchowym chrześcijaństwa.
Liturgia Godzin to od wieków najgłębsza modlitwa Kościoła, w której modli się Chrystus wraz z nami, a my z Chrystusem. Lektura gorąco zalecana nie tylko kapłanom i zakonnikom, ale także wiernym świeckim.
 
 
 

Spis treści:
 
(t.I)
 
WSTĘP
Psalmy w Tradycji Kościoła
Liturgia Godzin liturgią Kościoła
NIEDZIELA
Psalm 63,2-9 - Tęsknota za Bogiem
Pieśń: Dn 3,57-88.56 - Całe stworzenie wielbi Boga
Psalm 149 - Radość świętych
PONIEDZIAŁEK
Psalm 5,2-10.12-13 - Modlitwa poranna o pomoc
Pieśń: 1 Krn 29,10-13 - Bogu samemu cześć i chwała
Psalm 29 - Majestat Słowa Bożego
WTOREK
Psalm 24 - Pan wkracza do świątyni
Pieśń: Tb 13,2-10a - Bóg karze i zbawia
Psalm 33 - Pochwała Opatrzności Bożej
ŚRODA
Psalm 36 - Przewrotność grzesznika i dobroć Boga
Pieśń: Jdt 16,1-2a.13-15 - Bóg, Stwórca świata i Opiekun ludu
Psalm 47 - Bóg władcą wszystkiego
CZWARTEK
Psalm 57 - Modlitwa poranna udręczonego
Pieśń: Jr 31,10-14 - Szczęście wyzwolonego ludu
Psalm 48 - Dziękczynienie wyzwolonego ludu
PIĄTEK
Psalm 51 - Błaganie pokutnika
Pieśń: Iz 45,15-25 - Niech wszystkie narody nawrócą się do Boga
Psalm 100 - Radość wchodzących do świątyni
SOBOTA
Psalm 119,145-152 XIX (Kof) - Prośba o wierność przykazaniom
Pieśń: Wj 15,1b-4.8-13.17-18 - Hymn zwycięstwa po przejściu Morza Czerwonego
Psalm 117 - Chwała miłosiernemu Bogu
 
(t.II)
 
NIEDZIELA
Psalm 118 - Świąteczny hymn dziękczynny
Pieśń: Dn 3,52-57 - Hymn uwielbienia
Psalm 150 - Chwalcie Pana
PONIEDZIAŁEK
Psalm 42 - Tęsknota za Bogiem i świątynią
Pieśń: Syr 36,1-5.10-13 - Modlitwa za Jerozolimę
Psalm 19A - Chwała Boga Stwórcy
WTOREK
Psalm 43 - Tęsknota za świątynią
Pieśń: Iz 38,10-14.17.19b-20 - Bóg uzdrowieniem umierającego
Psalm 65 - Podzięka za urodzaje
ŚRODA
Psalm 77 - Pamięć o dziełach Bożych
Pieśń: 1 Sm 2,1-10 - Bóg radością pokornych
Psalm 97 - Chwała Boga Sędziego
CZWARTEK
Psalm 80 - Nawiedź, Panie, swoją winnicę
Pieśń: Iz 12,1-6 - Radość wyzwolonego ludu
Psalm 81 - Uroczyste odnowienie przymierza
PIĄTEK
Psalm 51 - Błaganie pokutnika
Pieśń: Ha 3,2-4.13.15-19 - Bóg przychodzi na sąd
Psalm 147 - Jeruzalem wielbi Boga
SOBOTA
Psalm 92 - Doskonałość Boża
Pieśń: Pwt 32,1-12 - Dobrodziejstwa Boże dla narodu wybranego
Psalm 8 - Wielkość Stwórcy i godność człowieka
 
(t.III)
 
NIEDZIELA
Psalm 93 - Wspaniałość Boga Stworzyciela
Pieśń: Dn 3,57-88.56 - Całe stworzenie wielbi Boga
Psalm 148 - Hymn na cześć Stwórcy
PONIEDZIAŁEK
Psalm 84 - Szczęście mieszkańca świątyni
Pieśń: Iz 2,2-5 - Świątynia Pańska światłością narodów
Psalm 96 - Śpiewajcie Panu pieśń nową
WTOREK
Psalm 85 - Bliskie jest nasze zbawienie
Pieśń: Iz 26,1b-4.7-9.12 - Hymn po zwycięstwie nad wrogami
Psalm 67 - Niech wszystkie narody wysławiają Boga
ŚRODA
Psalm 86 - O pomoc w przeciwnościach
Pieśń: Iz 33,13-16 - Bóg sędzia sprawiedliwy
Psalm 98 - Chwała Bogu, Zbawcy świata
CZWARTEK
Psalm 87 - Syjon matką narodów
Pieśń: Iz 40,10-17 - Dobroć i wielkość Boga
Psalm 99 - Chwalcie Najświętszego Boga
PIĄTEK
Psalm 51 - Błaganie grzesznika
Pieśń: Jr 14,17-21 - Skarga udręczonego ludu
Psalm 100 - Radość wchodzących do świątyni
SOBOTA
Psalm 119,145-152 - Prośba o wierność przykazaniom
Pieśń: Mdr 9,1-6.9-11 - Modlitwa o dar mądrości
Psalm 117 - Chwała miłosiernemu Bogu
 
(t.IV)
 
NIEDZIELA
Psalm 118 - Świąteczny hymn dziękczynny
Pieśń: Dn 3,52-57 - Hymn uwielbienia
Psalm 150 - Chwalcie Pana
PONIEDZIAŁEK
Psalm 90 - Bóg nadzieją człowieka
Pieśń: Iz 42,10-16 - Chwała zwycięskiego Boga
Psalm 135,1-12 - Chwała Boga, który czyni cuda
WTOREK
Psalm 101 - Wyznanie żarliwej duszy
Pieśń: Dn 3,26-27.29.34-41 - Modlitwa Azariasza w piecu ognistym
Psalm 144,1-10 - O zwycięstwo i pokój
ŚRODA
Psalm 108 - Bóg nadzieją swego ludu
Pieśń: Iz 61,10–62,5 - Radość nowego Jeruzalem
Psalm 146 - Szczęśliwi ufający Bogu
CZWARTEK
Psalm 143,1-11 - Modlitwa w ucisku
Pieśń: Iz 66,10-14a - Pociecha i radość Jerozolimy
Psalm 147 - A Boża potęga i dobroć
PIĄTEK
Psalm 51 - Błaganie pokutnika
Pieśń: Tb 13,8-11.13-16a (Wulg) - Dziękczynienie za wyzwolenie narodu
Psalm 147B - Jeruzalem wielbi Boga
SOBOTA
Psalm 92 - Doskonałość Boża
Pieśń: Ez 36,24-28 - Bóg swój lud odnowi
Psalm 8 - Wielkość Stwórcy i godność człowieka
ZAKOŃCZENIE
Pieśń Zachariasza: Łk 1,68-79 - Mesjasz i Jego poprzednik
 
Zobacz także
Jacek Salij OP
Niezwykłe treści kryją w sobie słowa, jakie Elżbieta wypowiedziała do Maryi: "Błogosławiona jesteś między niewiastami"! Słowa te pochodzą ze Starego Testamentu. Dwa razy zostały tam wypowiedziane, dwukrotnie w znamiennych okolicznościach. Mianowicie w jednym i drugim przypadku tymi słowami uczczone zostały kobiety, które miały odwagę z narażeniem własnego życia zabić wodza wojsk nieprzyjacielskich, śmiertelnie zagrażającego ludowi Bożemu.
 
Przemysław Radzyński
Jeśli ktoś boi się, że zniknie jego aspekt osobisty, to jest to bardzo powierzchowne. Ze sztuką jest jak z miłością – im jest bardziej osobista, tym bardziej jest uniwersalna. Kiedy czynię gest prawdziwej miłości, należy on i do mnie, i do tego, do którego jest skierowany. Maryja jest Matką swojego Syna, ale też Syna Bożego. Przez to należy do wszystkich. Od kiedy moja sztuka stała się służbą, wielu rozpoznaje siebie w tym, o czym mówię.

O tworzeniu i odbieraniu sztuki sakralnej, modlitwie artysty i wchodzeniu w relację z Bogiem przez odbiorcę opowiada o. Marko Ivan Rupnik SJ, kapłan i artysta tworzący niepowtarzalne mozaiki na całym świecie, z rozmowie z Przemysławem Radzyńskim.
 
 
ks. Marek Dziewiecki
Gniewna reakcja emocjonalna człowieka w obliczu zła nie jest winą moralną. Przeciwnie, gniew w tym znaczeniu jest emocjonalną formą protestu wobec zła, połączoną ze smutkiem, bólem i rozczarowaniem. Jest zatem potwierdzeniem wrażliwości moralnej danej osoby oraz przejawem jej cierpienia w obliczu krzywdy i grzechu.
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー