logo
Środa, 27 października 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok B - III Niedziela Wielkiego Postu

Próba Dlaczego Biegniesz?
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2006-03-19
Wj 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25
Pewien człowiek przemierzał nieprzebrane Lasy Amazonii w Ameryce południowej by odkryć nowe złoża ropy naftowej. Bardzo się spieszył. Pierwszego dnia tubylcy wynajęci jako tragarze zrobili wszystko, aby wywiązać się z nadludzko ciężkich obowiązków. Trzeciego dnia jednak stanęli przed nim w milczeniu. Wyraz ich twarzy był taki jakby byli nieobecni. To, że nie byli wstanie dłużej pracować było jasne jak słońce. Zdenerwowany poszukiwacz złościł się na nich wymachując pejczem, ale to nie dało żadnego rezultatu. Wziął na bok szefa tragarzy tłumacząc mu, że mają się spieszyć bo czas ucieka. „To niemożliwe - odpowiedział spokojnie – ci ludzie biegli zbyt szybko teraz czekają aż powrócą ich dusze.”
 
Ludzie naszych czasów są coraz szybsi, ale też są wciąż niespokojni, umęczeni i nieszczęśliwi. Dlatego, że ich dusze zostały w tyle i nie mogą za nimi nadążyć. (B. Ferrero, Kółka na wodzie)
 
Faktycznie dzisiejszy świat pędzi do przodu. Współczesny człowieka jakby w tym pędzie zagubił swoją duszę. Ludzie są bardzo wewnętrznie niespokojni, co rodzi wiele nieporozumień i kłótni. Czas wielkiego Postu to czas zatrzymania się, czas refleksji nad własnym życiem. Wiele jest tematów, nad którymi możemy się zastanowić. W Liście św. Pawła Apostoła do Koryntian „Bracia: Gdy żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.” (1 Kor 1,22–25)
 
Perspektywa z jakiej ocenia Pan Bóg jest inna od tej jaką przyjmują ludzie. Często człowiek pędzi do sukcesu, do zdobycia jak największej ilości pieniędzy, do uzyskania uznania od innych. To są perspektywy człowieka. Inna jest Boża perspektywa. Bóg ceni człowieka nie dlatego, że jest sławny, czy bogaty ale za jego wiarę w Chrystusa i chęć czynienia dobra. Bóg ceni człowieka za to, że jest Jego dzieckiem.
 
Ks. Rafał Masarczyk SDS