logo
Poniedziałek, 27 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok B - 6 Niedziela Wielkanocna

Miłość ponad wszystko
Ks. Leszek Skaliński SDS 2012-05-13
Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1J 4,7-10; J 15,9-17
O miłości w dzisiejszej Ewangelii mówi Jezus, wskazując, że On żyje i przekazuje miłość, którą czerpie od Ojca. Najważniejszą prawdą, o której zaświadcza Jezus w tym fragmencie Ewangelii, a co też pięknie ujął Rublow w swoim dziele jest to, że Bóg tą wzajemną miłością dzieli się z każdym stworzeniem. Puste miejsce przy stole jest zaproszeniem dla każdego z nas, by w Bożej miłości wewnętrznej uczestniczyć.

Triumfalny wjazd z całkiem innym zakończeniem
Ks. Leszek Skaliński SDS 2012-04-01
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47
Można powiedzieć, że pięknie zaczął się wjazd Jezusa do Jerozolimy. Była to uroczysta procesja. Wzbudził się entuzjazm wśród ludzi zebranych wzdłuż szlaku wjazdu i trasy przemieszczania się Jezusa. Był piękny śpiew: Hosanna. Jednak ostatecznie ten piękny wjazd zakończył się dramatycznym finałem...

Samotność drogą do Boga
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2009-05-17
Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17
Niemiecka misjonarka, lekarz pracujący wśród trędowatych, Ruth Pfau, w swojej książce „Kochaj i rób co chcesz.” zastanawia się między innymi nad znaczeniem samotności w życiu człowieka...

Trwać w miłości
O. Andrzej Prugar OFMConv 2009-05-17
Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17
Na ulicach Krakowa coraz więcej zwiedzających miasto. We franciszkańskiej bazylice z witrażami Stanisława Wyspiańskiego również ludzi sporo. Charakterystyczne, iż coraz więcej ludzi posiada aparaty fotograficzne i z wielka uwagą wyszukuje i utrwala zabytki, widoki, obrazy...

Miłujmy się wzajemnie
Ks. Tomasz Chudy SDS 2006-05-21
Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17
Na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ustawiono pomnik przedstawiający dwie postaci połączone charakterystycznym gestem: Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński składa homagium nowo wybranemu papieżowi Janowi Pawłowi II...