logo
Pitek, 28 stycznia 2022
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok A - 30 niedziela zwykła

Aby kochać jeszcze bardziej...
Ks. Leszek Pintal 2014-10-26
Wj 22,20-26; 1 Tes 1,5-10; Mt 22,34-40
W przestrzeń ludzkich spraw wprowadza nas słowo Boże dzisiejszej niedzieli. I słowo to jest ciągle żywe i aktualne mimo upływających wieków. Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał (...) (por. Wj 22, 20) Czy w naszych relacjach nie zdarza się gnębić i uciskać?

Jakie jest największe przykazanie?
Ks. Leszek Skaliński SDS 2008-10-26
Wj 22,20-26; 1 Tes 1,5-10; Mt 22,34-40
Z dzisiejszej Ewangelii widać, że faryzeusze nawet w największych życiowych sprawach człowieka, potrafili wystawiać Jezusa na próbę. Nie przemawiało do nich Jego dotychczasowe mocne nauczanie...

Skała wśród wichrów
Ks. Tomasz Chudy SDS 2005-10-23
Wj 22,20-26; 1 Tes 1,5-10; Mt 22,34-40
Zmiany, zmiany, zmiany... ostatnio tego dużo. Dzisiejsza niedziela też stoi pod znakiem zmian: inaczej niż kiedyś celebrowana jest odzyskana wolność – trudna rzeczywistość do zagospodarowania. Warto by przy tej okazji pomyśleć co na ten temat mówił nasz Rodak Jan Paweł II. Jak bardzo ściśle wolność łączy się z odpowiedzialnością za powierzone dobro...

...nie wolno Ci spocząć... (na niedzielę misyjną)
Ks. Bartłomiej Król SDS 2005-10-23
Wj 22,20-26; 1 Tes 1,5-10; Mt 22,34-40
Wydawać by się mogło, że dzisiaj – w XXI wieku – misje wydają się być niepotrzebne, jawiąc się nam jako przestarzała już forma działalności Kościoła. Przecież dzisiejsza, zadziwiająca świat technika, wciąż udoskonalane formy komunikacji, pozwalające na szybki przepływ informacji we wszystkich rejonach świata mogą zastąpić wielu misjonarzy rozsianych po świecie...