logo
Poniedziałek, 27 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok C - 4 Niedziela Wielkiego Postu

Wielki powrót
O. Andrzej Prugar OFMConv 2013-03-10
Joz 5,9.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32
Bóg kocha nasze powroty w Jego ramiona, ponieważ kocha nas. Tych powrotów jest wiele: każda spowiedź, rekolekcje, modlitwa… to powrót, „zamieszkanie” w Nim. Ale czy to jest powrót ostateczny? Ostateczny powrót będzie w chwili przejścia przez śmierć do nieba. Do tego powrotu przygotowuję się przez każdy krok uczyniony ku bliskości Pana.

Ile to już razy?
Ks. Dawid Adamczak SDS 2010-03-14
Joz 5,9.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32
Bóg, mówiąc nam dzisiejszą historię, specjalnie dodał drugiego syna. Bo Bóg przychodzi do każdego. Do tego, który potrzebuje nawrócenia, bo Go jeszcze nie zna. I do tego, który powiedział mu już "tak", ale o tym "tak" zapomniał. Bo On o tym "tak" nie zapomniał...

By nie zgubić drogi do domu Ojca...
Ks. Rafał Chwałkowski SDS 2007-03-18
Joz 5,9.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32
Zazwyczaj po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii wyobraźnia przywołuje nam znane obrazy pastwisk, ludzi utrudzonych pracą na roli, którzy wracają do swoich domów. Czasami przychodzi nam na myśl piękny obraz Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego” i podziwiamy Ojca, który przebacza skruszonemu synowi...

Zagubiony syn
Ks. Leszek Skaliński SDS 2004-03-21
Joz 5,9.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32
Jezus w swoim nauczaniu lubi zwracać uwagę na przedmioty, zwierzęta, osoby które zginęły. W sumie cały piętnasty rozdział Ewangelii według św. Łukasza jest temu poświęcony. Dzisiejsza przypowieść również nawiązuje do zagubionego syna, syna marnotrawnego...