logo
Środa, 22 września 2021 r.
imieniny:
Maurycego, Milany, Tomasza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Komunikat i notatka po 349. ZP KEP
 


„Zatroskani o praworządność w naszej Ojczyźnie prosimy Parlamentarzystów o uchwalanie służących dobru Polaków ustaw, także odnoszących się do obrony życia nienarodzonych oraz prawnego zakazu stosowania zapłodnienia in vitro” – piszą biskupi w komunikacie na zakończenie dwudniowego zebrania plenarnego w Warszawie.

W trakcie zebrania plenarnego promulgowano nowy statut Konferencji Episkopatu Polski, wszedł on w życie 7 października. Przewiduje on m.in. ustanowienie Rady Biskupów Diecezjalnych oraz podkreśla honorowe pierwszeństwo prymasa Polski.

Biskupi podjęli decyzję w sprawie okresu propedeutycznego w seminariach duchownych. Ma on służyć przygotowaniu kandydatów do kapłaństwa do studiów i formacji wewnętrznej. Decyzji poszczególnych biskupów pozostawiono, jak będzie wyglądało to przygotowanie. Biskupi podkreślili także potrzebę kształtowania „kultury powołaniowej” w rodzinach, parafiach, grupach apostolskich i wspólnotach duszpasterzy.

Nawiązując do trwającego Roku Kapłańskiego, biskupi zapraszają wszystkich polskich kapłanów, pracujących w kraju i za granicą, do udziału w pielgrzymce na Jasną Górę 1 maja 2010 r. Zachęcają też świeckich do duchowego pielgrzymowania, przez co będą wspierać kapłanów i „wypraszać obfite owoce ich pielgrzymowania”.

Biskupi przyjęli zasadnicze założenia trzyletniego programu duszpasterskiego, który będzie realizowany pod hasłem „Kościół domem i szkołą komunii". Będzie on rozwijał główną myśl Soboru Watykańskiego II i listu apostolskiego Jana Pawła II „Novo millennio ineute”.

W komunikacie po zakończonym zebraniu plenarnym Episkopat wspomina wizytę w Polsce prawosławnych duchownych z monastyru św. Nila koło Ostaszkowa, którzy poprosili o kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do swojej kaplicy. ”Biskupi z wdzięcznością przyjęli ten piękny gest ze strony prawosławnej. Dostrzegają w nim ważny krok ku pojednaniu Kościołów katolickiego i prawosławnego, a także Polaków i Rosjan. Przypominają też, że właśnie obowiązkiem Kościołów jest budowanie mostów pojednania i porozumienia” - czytamy.

Biskupi polecili Maryi górników, którzy zginęli lub ucierpieli wskutek katastrof w kopalniach, oraz ich rodziny. Pobłogosławili studentów i wykładowców wyższych uczelni.

Episkopat nawiązał też do pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Czech i planowanej na 11 października kanonizacji abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Episkopat zwraca też uwagę na solidarność z osobami niewidomymi i niedowidzącymi, którym poświęcony jest w październiku Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Biskupi zachęcają proboszczów, by życzliwie wspierali uczestnictwo tych osób w Eucharystii, np. poprzez wpuszczenie do kościoła psa-przewodnika.

Biskupi apelują także do osób i organizacji działających na arenie międzynarodowej, aby zaangażowały się na rzecz poszanowania praw człowieka w Sudanie i Wietnamie. Zachęcają wiernych do modlitwy różańcowej i postu w tej intencji.

349. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbywało się w Warszawie w dniach 6 i 7 października 2009 r. W drugim dniu obrad brał w nich udział również nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele zagranicznych episkopatów: Białorusi, Chorwacji, Francji, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Serbii oraz Czarnogóry, Macedonii i Kosowa, a także Słowacji, Ukrainy, Węgier i Włoch. Przedstawili oni relacje z życia i działalności Kościoła w ich krajach.

Zobacz także:
Tekst komunikatu

(md © Biuro Prasowe KEP 2009)