logo
Środa, 22 września 2021 r.
imieniny:
Maurycego, Milany, Tomasza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Konferencja: Dziecko wobec wartości
 


Jak wprowadzić dziecko w świat wartości? Jak pomóc w budowaniu "szczęśliwego domu"? - na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas konferencji: Dziecko wobec wartości.

Konferencja zostanie zorganizowana w trzech miastach: 3 listopada 2010 r. w Tarnowie, 5 listopada 2010 r. w Krakowie, 15 listopada 2010 r. w Nowym Sączu. Jej odbiorcami będą wszyscy nauczyciele publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego z Małopolski, którzy w ubiegłym roku nie uczestniczyli w konferencji skierowanej do dyrektorów przedszkoli Konferencja "Dziecko wobec wartości" realizowana w ramach projektu "Przedszkolne wychowanie do wartości" jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2009 r. ma na celu podejmowanie pracy wychowawczej w przedszkolach poprzez wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości etycznych, a przez to przygotowywanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i rodzinie.

Tegoroczna konferencja połączona z dyskusją panelową pod nazwą: "Dziecko wobec wartości" jest szczególnym podkreśleniem roli wychowania przedszkolnego w edukacji dzieci. Skupienie ich uwagi wokół wartości to proces, który powinien trwać od najmłodszych lat życia i obejmować zarówno wychowanie w domu rodzinnym jak i w przedszkolu czy szkole. Celem konferencji jest zachęcenie nauczycieli przedszkoli do podejmowania trudu takiego wychowania i pomagania w nim rodzicom. Założeniem konferencji jest również wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli, w bardziej wszechstronne możliwości przekazywania treści i umiejętności, w wychowaniu do wartości.
Udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnicy mają możliwość otrzymania zaświadczenia.

Organizatorami konferencji są: Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Niepublicznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"