logo
Sobota, 21 maja 2022 r.
imieniny:
Jana, Moniki, Wiktora – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Kościoły odłączone
materiał własny
 


Kościoły odłączone

W naszym państwie działa prawdopodobnie przeszło dwa tysiące sekt chrześcijańskich. Jak w tym morzu bałamuctwa może ktoś odróżnić Kościół prawdziwy?

Kościół Chrystusowy można najłatwiej odróżnić od tych Kościołów, które od niego się odłączyły, według starej zasady Ojców Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ta zasada brzmi: "Gdzie Piotr, tam Kościół". Tylko taki Kościół jest w pełni Kościołem Chrystusowym, w którym rządzi i kieruje prawowity następca św. Piotra, czyli biskup rzymski, papież. Poza organizmem tego Kościoła znajdują się w pewnym stopniu "pierwiastki uświęcenia i prawdy. które jako właściwe dary Kościoła Chrystusowego nakłaniają do jedności katolickiej" (Lumen gentium, nr 8). W stosunku do chrześcijan niekatolików używamy dziś, w miejsce wyrażeń "sekta" i "sekciarz", sformułowań: "Kościoły odłączone", "bracia odłączeni". Czynimy to z miłości do tych naszych braci w wierze, którymi - choć w naszym przekonaniu podlegają brakom - Duch Chrystusa nie wzbrania się posługiwać jako środkami zbawienia. Rozłamy istniały w Kościele od samego początku. Dwa zwłaszcza doprowadziły do trwających po dziś dzień podziałów: rozłam między Kościołem Wschodnim i Zachodnim w r. 1054 przypieczętował długi proces oddalania się od siebie Kościołów; rozłam w Kościele Zachodnim w w. XVI był następstwem reformacji, która doprowadziła też do szeregu dalszych podziałów. Po epoce polemik, kontrowersji, zamknięcia się w sobie rozdzielonych wyznań doszło w naszym stuleciu do zbliżenia w ruchu ekumenicznym. Celem ruchu ekumenicznego jest jedność Kościoła. Chodzi tu o jedność dopuszczającą rozmaitość form, umożliwiającą więc ponowne włączenie się odłączonych we wspólnotę Kościoła.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Małgorzata Baran
Zgodnie ze starą paremią rzymską "Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat", udowodnienie nieważności małżeństwa, popełnienia przestępstwa czy wadliwości aktu administracyjnego, spoczywa na tej stronie, która twierdzi, że zaszły okoliczności stwierdzające wadliwość powyżej przytoczonych zdarzeń. Brak dowodów powoduje, pozostanie jedynie podejrzenia...
 
Eugeniusz Sakowicz
Przełom XX i XXI wieku to czas wielkich niepokojów politycznych i społecznych, rozlicznych kryzysów, napięć i wojen. Europa, USA i w ogóle świat kultury Zachodu odczuwa różne lęki, w tym silny lęk przed islamem. Nie tyle obawia się islamizacji (bo z własnej woli kręgi społeczeństw zachodnich, „żyjące tak, jakby Boga nie było”, nie wybiorą konwersji na religię „poddanych woli Allacha”), ile raczej przyszłości, w której nie wiadomo, jaką drogę podejmą czciciele Allacha w świecie, jak będą odnosić się do „niewiernych”.
 
Jolanta Tęcza-Ćwierz
Dlaczego ludzie religijni wieszają obok siebie krzyż i podkowę na szczęście? Czytają Ewangelię na niedzielę i horoskop na cały tydzień? Dlaczego w trudnych chwilach sięgają zarówno po modlitwę, jak i przepowiednie? 
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm