logo
Wtorek, 17 maja 2022 r.
imieniny:
Brunony, Sławomira, Wery, Paschalisa, Weroniki – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
o. Józef Kucharczyk OCD
Ku Bożemu Narodzeniu śladem Świętej z Awili
Wydawnictwo Karmelitów Bosych
 


Wyruszyć razem ze św. Teresą od Jezusa (1515- -1582) na adwentową drogę to okazja, aby na nowo rozsmakować się w słowie Jezusa. Wyrazu "rozsmakować" nie u żywam tutaj przypadkowo. W swoim komentarzu do Pieśni nad Pieśniami Święta porównuje Chrystusa do "drzewa urodzajnego". Zachęca nas, abyśmy usiedli w Jego cieniu i spożywali owoce, czyli słowa, które Pan zostawił nam w Ewangelii:

 
Wydawca: Wydawnictwo Karmelitów Bosych
Rok wydania: 2014
ISBN:  978-83-7604-332-6
Stron: 118
Rodzaj okładki: Miękka
 
    

 
Wprowadzenie: 
O dusze, oddane modlitwie wewnętrznej, kosztujcie smaku ukrytego w każdym z tych słów!
 
[św. Teresa od Jezusa]
 
Wyruszyć razem ze św. Teresą od Jezusa (1515-1582) na adwentową drogę to okazja, aby na nowo rozsmakować się w słowie Jezusa. Wyrazu "rozsmakować" nie u żywam tutaj przypadkowo. W swoim komentarzu do Pieśni nad Pieśniami Święta porównuje Chrystusa do "drzewa urodzajnego". Zachęca nas, abyśmy usiedli w Jego cieniu i spożywali owoce, czyli słowa, które Pan zostawił nam w Ewangelii:
 
"O dusze, oddane modlitwie wewnętrznej, kosztujcie smaku ukrytego w każdym z tych słów! Patrzcie, jak rozmaicie możemy przedstawiać sobie Pana w rozmyślaniu, jak rozmaity z Niego brać pokarm! Prawdziwie jest On manną, zawierającą w sobie wszelki smak, jakiego spożywający pragnie" (Podniety miłości Bożej 5, 2).
 
W książce tej znajdziemy fragmenty tekstów św. Teresy od Jezusa wybrane jako komentarze do Ewangelii z dnia na okres Adwentu i Bożego Narodzenia. Ta największa hiszpańska Święta był a mistyczką mocno zakorzenioną w codziennym życiu. Stąd też jej sposób interpretowania i przeżywania Słowa natchnionego może stać dla nas współczesnych chrześ cijan bliski, co wcale nie oznacza łatwy. Dla przyk ładu: swój ulubiony fragment biblijny o Samarytance (J 4, 5-42) rozważ ała zarówno z perspektywy człowieka początkującego na duchowej drodze (por. Podniety miłości Bożej 7, 6), jak i w odniesieniu do szczytów mistycznego zjednoczenia z Bogiem (por. Księga życia 30, 19). Ci, którzy znają nauczanie Teresy, wiedz ą, ż e jest wymagającym przewodnikiem duchowym, ale również to, ż e jej mistyka zawsze będzie prowadzić w g łąb, a nie na mieliznę konformizmu, będzie zbliżać do życia, a nie ulatywać w spirytualizm.
 
Wyruszmy zatem ku Bożemu Narodzeniu śladem Świętej z Awili. Zadbajmy w te adwentowe dni o czas i miejsce na modlitwę wewnętrzną. Chwila codziennego wyciszenia i medytacji nad Słowem Bożym poprowadzi nas do wnętrza naszego serca, abyśmy tam razem z Maryją mogli adorować i uwielbiać przychodzącego Pana. A Teresa zapewnia, ż e za każdym razem manna Słowa będzie miała "smak, jakiego spożywający pragnie". I Słowo stanie się ciałem!
 
Marana tha! Przyjdź, Panie Jezu!
 
(Józef Kucharczyk OCD)
Spis treści
 
Wprowadzenie 
 
OKRES ADWENTU
1 Niedziela Adwentu, Rok A
Czuwajcie nad sobą, aby wzbić się w górę: Mt 24, 37-44
 
1 Niedziela Adwentu, Rok B
Czuwać z radością, wolnością ducha i bojaźnią Bożą: Mk 13, 33-37 
 
1 Niedziela Adwentu, Rok C
Czuwać to mieć czyste serce: Łk 21, 25-28. 34-36 
 
Poniedziałek
Bóg pragnie wciąż dawać: Mt 8, 5-11
 
Wtorek
Bogu podoba się prostota: Łk 10, 21-24 
 
Środa
Gdy Bóg działa wbrew ludzkiej logice: Mt 15, 29-37 
 
Czwartek
Nie budować pociech na piasku:Mt 7, 21. 24-27 
 
Piątek
Nie bój się otworzyć oczu!: Mt 9, 27-31
 
Sobota
Potrzeba nam gorliwych pasterzy: Mt 9, 35-10, 1.5. 6-8 
 
2 Niedziela Adwentu, Rok A
Pociągać innych do Boga: Mt 3, 1-12
 
2 Niedziela Adwentu, Rok B
Nawrócić się na drogę przyjaźni: Mk 1, 1-8
 
2 Niedziela Adwentu, Rok C
Modlitwa o nawrócenie: Łk 3, 1-6
 
Poniedziałek
Kilku dobranych przyjaciół: Łk 5, 17-26 
 
Wtorek
Znaleźć Go w sobie: Mt 18, 12-14 
 
Środa
Wszystkim obiecał tę wodę: Mt 11, 28-30
 
Czwartek
Ludzie gwałtowni zdobywają skarb: Mt 11, 11-15 
 
Piątek
Zdziecinniały umysł i serce: Mt 11, 16-19 
 
Sobota
Narazić się na śmierć dla miłości Boga: Mt 17, 10-13 
 
3 Niedziela Adwentu, Rok A
Wciąż to sobie przypominać: Mt 11, 2-11
 
3 Niedziela Adwentu, Rok B
Zaświadczyć o światłości: J 1, 6-8. 19-28
 
3 Niedziela Adwentu, Rok C
Przy nim stajemy się pokorni: Łk 3, 10-18
 
Poniedziałek
W obliczu mądrości: Mt 21, 23-27
 
Wtorek
Bóg nawet upadki obróci na pożytek: Mt 21, 28-32 
 
Środa
Żywa obecność, w którą się nie wątpi: Łk 7, 18-23 
 
Czwartek
Najwyższa doskonałość: Łk 7, 24-30 
 
Piątek
Pokorni zamieszkają w światłości: J 5, 33-36 
 
4 Niedziela Adwentu, Rok A
Nagroda za przezwyciężony strach: Mt 1, 18-24 
 
4 Niedziela Adwentu, Rok B
Pokora Panny Najświętszej: Łk 1, 26-38
 
4 Niedziela Adwentu, Rok C
Bliźni to ten, który jest najbliżej: Łk 1, 39-45 
 
17 grudnia
Pamiętaj, kim jesteś: Mt 1, 1-17 
 
18 grudnia
Święty od wszystkiego: Mt 1, 18-24 
 
19 grudnia
Wobec słowa Pana: Łk 1, 5-25 
 
20 grudnia
Usiąść jak Ona w cieniu Pana: Łk 1, 26-38 
 
21 grudnia
Bóg żąda uczynków: Łk 1, 39-45
 
22 grudnia
Uwielbiać Boga razem z Maryją: Łk 1, 46-56 
 
23 grudnia
Powód, aby uwielbiać Boga: Łk 1, 57-66 
 
24 grudnia
Dziękować nawet wtedy, gdy nie do końca rozumiemy: Łk 1, 67-79 
 
OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO
 
Narodzenie Pańskie, Wieczorna Msza Wigilijna
Przewodnik na drogach Wcielenia: Mt 1, 1-25 
 
Narodzenie Pańskie, Msza w nocy
Noc pełna uwielbienia: Łk 2, 1-14 
 
Narodzenie Pańskie, Msza o świcie
Kontemplować z prostotą: Łk 2, 15-20 
 
Narodzenie Pańskie, Msza w dzień
I zamieszkało wśród nas: J 1, 1-18
 
Niedziela Świętej Rodziny, Rok A
W dobrym towarzystwie: Mt 2, 13-15. 19-23 
 
Niedziela Świętej Rodziny, Rok B
Spełnione pragnienia: Łk 2, 22-40 
 
Niedziela Świętej Rodziny, Rok C
Święty Obrońca: Łk 2, 41-52 
 
26 grudnia, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Święto św. Szczepana
Przyjaciel Boga pragnie męczeństwa: Mt 10, 17-22 
 
27 grudnia, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
Zerwać przepaskę - otworzyć oczy wiary: J 20, 2-8 
 
28 grudnia, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Święto Świętych Młodzianków
Odwaga: Mt 2, 13-18 
 
29 grudnia, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Modlitwa odpocznienia Symeona: Łk 2, 22-35 
 
30 grudnia, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Od modlitwy do codzienności: Łk 2, 36-40 
 
31 grudnia, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Dla mnie przyszedłeś na świat: J 1, 1-18 
 
1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Obrzezanie - wpatrzeni w Jezusa jak Maryja: Łk 2, 16-21 
 
2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim, Rok A-B-C
Wejść w siebie, rozpoznać i przyjąć: J 1, 1-18 
 
2 stycznia
Przewodnik duchowy - aby budować na prawdzie: J 1, 19-28 
 
3 stycznia
Pokora to chodzenie w prawdzie: J 1, 29-34 
 
4 stycznia
Chodźcie, a zobaczycie: J 1, 35-42 
 
5 stycznia
Jezus uczy rozmawiać jak przyjaciel z przyjacielem: J 1, 43-51 
 
6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego, Rok A-B-C
Pospieszmy do Pana: Mt 2, 1-12 
 
7 stycznia po Objawieniu Pańskim
Pokora i uzdrowienie: Mt 4, 12-25 
 
8 stycznia po Objawieniu Pańskim 
Bóg wybiera słabych, aby w nich zajaśniała moc: Mk 6, 34-44 
 
9 stycznia po Objawieniu Pańskim
Kogo należy się bać: Mk 6, 45-52 
 
10 stycznia po Objawieniu Pańskim
Jak patrzymy na Jezusa: Łk 4, 14-22 
 
11 stycznia po Objawieniu Pańskim
Modlitwa na samotności: Łk 5, 12-16 
 
12 stycznia po Objawieniu Pańskim
Oznaka prawdziwej miłości: J 3, 22-30 
 
Święto Chrztu Pańskiego, Rok A
Przez bramę Najświętszego Człowieczeństwa: Mt 3, 13-17 
 
Święto Chrztu Pańskiego, Rok B
Przez ręce Ojca: Mk 1, 6b-11 
 
Święto Chrztu Pańskiego, Rok C
Jakiż to nadmiar miłosierdzia!: Łk 3, 15-16. 21-22  
 
Zobacz także
Małgorzata Pabis
Władysław Lewkowicz podczas II wojny światowej był więźniem obozu KL Auschwitz. Obecnie 86-letni mężczyzna podkreśla, że Bóg pozwolił mu przeżyć "piekło" i dożyć długich lat. - Czasem jest mi już ciężko. Wydaje mi się, że jestem słaby i chory. Łykam "tony" lekarstw...
 
Krzysztof Wołodźko SJ
Czy dane jest nam coś poza tęsknym oczekiwaniem? Popatrzcie w ludzkie oczy! Zerknijcie w nie, choćby ukradkiem na ulicy miasta, przypatrzcie się im, gdy odbijają się w sklepowych witrynach; spójrzcie w oczy nieruchomym kukłom bezdomnych, wyczekującym na dworcach pociągu jadącego do miejsc szczęśliwych. Czy są miejsca szczęśliwe? Czy ich obecność prześwituje przez zimową mglistość dnia powszedniego? Czy mogą być dane naszym sercom? 
 
Przemysław Radzyński
Jeśli ktoś boi się, że zniknie jego aspekt osobisty, to jest to bardzo powierzchowne. Ze sztuką jest jak z miłością – im jest bardziej osobista, tym bardziej jest uniwersalna. Kiedy czynię gest prawdziwej miłości, należy on i do mnie, i do tego, do którego jest skierowany. Maryja jest Matką swojego Syna, ale też Syna Bożego. Przez to należy do wszystkich. Od kiedy moja sztuka stała się służbą, wielu rozpoznaje siebie w tym, o czym mówię.

O tworzeniu i odbieraniu sztuki sakralnej, modlitwie artysty i wchodzeniu w relację z Bogiem przez odbiorcę opowiada o. Marko Ivan Rupnik SJ, kapłan i artysta tworzący niepowtarzalne mozaiki na całym świecie, z rozmowie z Przemysławem Radzyńskim.
 
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm