logo
Sobota, 30 maja 2020 r.
imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama, Jana, Joanny – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
materiał własny
Ku czci Miłosierdzia Bożego
 


Wstęp

Rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w znanej nam dzisiaj formie związany jest z osobą błogosławionej siostry Faustyny. Przyszła ona na świat jako Helena Kowalska 25 sierpnia 1905 r. w Głogowcu koło Turka, woj. łódzkie. Miała pobożnych rodziców: Stanisława i Mariannę z domu Babel. Wśród licznego rodzeństwa (9) wyróżniała się posłuszeństwem, pracowitością, grzecznością i pobożnością. Te przymioty jej charakteru wyniesione z domu, spotęgowały się w życiu zakonnym.

1 sierpnia 1925 r. czyli w dwudziestym roku życia, Helena Kowalska wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym otrzymała imię s. M. Faustyna. Po zrealizowaniu swojego posłannictwa, zmarła, zgodnie ze swoją przepowiednią, w 33 roku życia: 5 października 1938 r., w domu zgromadzenia w Łagiewnikach pod Krakowem.

Z dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej - napisanego z polecenia jej spowiednika - wiemy, że była wizjonerką, miała bowiem widzenia nadprzyrodzone, cieszyła się też darem przepowiadania przyszłych wydarzeń i darem czytania myśli innych ludzi. Nie afiszowała się tymi darami lecz pokornie je ukrywała. Nawet siostry, z którymi mieszkała na co dzień, nie orientowały się w jej życiu duchowym.

Podczas objawień Pan Jezus prosił błogosławioną Faustynę między innymi o to, aby szerzyła kult Miłosierdzia Bożego. Dał jej przy tym polecenie: "Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: JEZU UFAM TOBIE. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie". Obraz Pana Jezusa Miłosiernego, znajdujący się obecnie w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach i znany szeroko z reprodukcji w całej Polsce i za granicą, jest dziełem artysty malarza Adolfa Hyły. Wraz z obrazem rozpowszechnia się także kult Miłosierdzia Bożego. Obraz stał się symbolem tego nabożeństwa.

W szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego nie zapomniano o jego podstawach biblijnych, cytując np. Księgę Psalmów: "Miłosierdzie ogarnie ufających w Panu" (Ps 32,10); Ewangelię: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią' (Mt 5 7); List św. Pawła: "Błogosławiony... Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy" (2 Kor 1,3).

Jedną z form tego kultu jest Nowenna do Miłosierdzia Bożego, która szybko się rozpowszechnia. Każdy bowiem potrzebuje Miłosierdzia Bożego, Jego przebaczenia i przygarnięcia do szczęśliwej wieczności.


Copyright C by INSTYTUT TEOLOGICZNY KSIĘŻY MISJONARZY

 
Zobacz także
Barbara Sułek-Kowalska
Boże Ciało rzadko wypada w maju. Zazwyczaj jest w czerwcu i w ten sposób, poniekąd oczywisty, kojarzy się z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nierzadko kończy się tym nabożeństwem i piękną litanią o niezwykłej i niełatwej treści. Ale to nie jest przecież jedyny związek między tymi świętami. 
 
ks. Marian Antoniewicz
Tajemnicę Eucharystii siostra Faustyna odczytuje i przedstawia w szerokiej perspektywie teologicznej. Nie ogranicza się tylko do ukazania istotnego znaczenia Sakramentu Ołtarza dla jej wewnętrznego życia, lecz ujmuje go jako rzeczywistość, w której dokonuje się dramat Odkupienia. W takim też kontekście należy rozpatrywać zawarte w Dzienniczku wypowiedzi dotyczące ustanowienia tego Sakramentu.
 
o. Andrzej Ruszała OCD
Modlitwa i jej jakość są nierozerwalnie związane z całą resztą życia chrześcijańskiego i związek ten jest obustronny, tzn. modlitwa i jej jakość wpływa na życie, co na ogół przyjmujemy bez większych zastrzeżeń. Nieco trudniej nam jednak czasem zauważyć zależność odwrotną tzn., że życie i jego styl znacząco wpływa na naszą modlitwę i jej jakość, a więc że często tym, co najbardziej służy rozwojowi i pogłębieniu modlitwy wcale nie jest to, co robimy w czasie modlitwy, lecz właśnie poza nią.
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー