logo
Środa, 29 czerwca 2022 r.
imieniny:
Pawła, Piotra, Salomei – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
materiał własny
Ku czci Miłosierdzia Bożego
 


Wstęp

Rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w znanej nam dzisiaj formie związany jest z osobą błogosławionej siostry Faustyny. Przyszła ona na świat jako Helena Kowalska 25 sierpnia 1905 r. w Głogowcu koło Turka, woj. łódzkie. Miała pobożnych rodziców: Stanisława i Mariannę z domu Babel. Wśród licznego rodzeństwa (9) wyróżniała się posłuszeństwem, pracowitością, grzecznością i pobożnością. Te przymioty jej charakteru wyniesione z domu, spotęgowały się w życiu zakonnym.

1 sierpnia 1925 r. czyli w dwudziestym roku życia, Helena Kowalska wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym otrzymała imię s. M. Faustyna. Po zrealizowaniu swojego posłannictwa, zmarła, zgodnie ze swoją przepowiednią, w 33 roku życia: 5 października 1938 r., w domu zgromadzenia w Łagiewnikach pod Krakowem.

Z dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej - napisanego z polecenia jej spowiednika - wiemy, że była wizjonerką, miała bowiem widzenia nadprzyrodzone, cieszyła się też darem przepowiadania przyszłych wydarzeń i darem czytania myśli innych ludzi. Nie afiszowała się tymi darami lecz pokornie je ukrywała. Nawet siostry, z którymi mieszkała na co dzień, nie orientowały się w jej życiu duchowym.

Podczas objawień Pan Jezus prosił błogosławioną Faustynę między innymi o to, aby szerzyła kult Miłosierdzia Bożego. Dał jej przy tym polecenie: "Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: JEZU UFAM TOBIE. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie". Obraz Pana Jezusa Miłosiernego, znajdujący się obecnie w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach i znany szeroko z reprodukcji w całej Polsce i za granicą, jest dziełem artysty malarza Adolfa Hyły. Wraz z obrazem rozpowszechnia się także kult Miłosierdzia Bożego. Obraz stał się symbolem tego nabożeństwa.

W szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego nie zapomniano o jego podstawach biblijnych, cytując np. Księgę Psalmów: "Miłosierdzie ogarnie ufających w Panu" (Ps 32,10); Ewangelię: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią' (Mt 5 7); List św. Pawła: "Błogosławiony... Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy" (2 Kor 1,3).

Jedną z form tego kultu jest Nowenna do Miłosierdzia Bożego, która szybko się rozpowszechnia. Każdy bowiem potrzebuje Miłosierdzia Bożego, Jego przebaczenia i przygarnięcia do szczęśliwej wieczności.


Copyright C by INSTYTUT TEOLOGICZNY KSIĘŻY MISJONARZY

 
Zobacz także
Barbara Sawic
Tak jak ponad 2000 lat temu wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, również jego pamiątka liturgia Niedzieli Palmowej dla jednych jest wyrazem wiary, przeżyciem religijnym rozpoczynającym Wielki Tydzień, dla drugich nie ma znaczenia. Od lat dla wielu osób Niedziela Palmowa jest niedzielą handlową bądź dniem przeznaczonym na wiosenne porządki. Zapracowane w ciągu tygodnia kobiety, myjąc okna  – „na święta”– zerkają na procesję.  
 
Ernest Zielonka OCD

Dla Boga gotowego zostawić dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, aby ratować ową jedną zagubioną i roztargnioną, pustynia staje się najlepszym miejscem do budowania dróg, a słony step-pustkowie wspaniałą przestrzenią do wyrównywania gościńca (por. Iz 40, 1–11). Bóg JUŻ teraz widzi na pustyni kwitnące ogrody (por. Iz 41, 18–20), a step JUŻ jest dla Niego tętniącą życiem metropolią. Pójdźmy dalej. To my jesteśmy TU i TERAZ pustynią i stepem, a więc marnym środowiskiem dla rozwoju życia. Bóg jednak widzi nas inaczej.

 
Jacek Filek
Idea wieczności, która zaprząta głowy nie tylko filozofów i teologów, ale i człowieka przytomnego, pozostaje w związku z naszą niezgodą na przemijanie i niezgodą na śmierć jako ostateczny kres naszego istnienia. Ta wieczność jest dla wielu przedmiotem nadziei, wzmacnianej obietnicą religii, jak i argumentowaniem niektórych filozofów.
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm