logo
Wtorek, 21 maja 2019 r.
imieniny:
Jana, Moniki, Wiktora – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
o. Eustachy Rakoczy ZP
Kult Matki Bożej Częstochowskiej
Przewodnik Katolicki
 


Wymownym wyrazem kultu Cudownego Wizerunku z Jasnej Góry są liczne sanktuaria i kościoły wznoszone pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Już w 1621 r. synod krakowski wskazał na Ikonę Częstochowską jako wzorcową konwencję ikonograficzną wyobrażenia Najświętszej Panny. Liczne kościoły parafialne, magnackie i królewskie kaplice miały w swych ołtarzach kopie Matki Bożej Częstochowskiej. 

Dar od żołnierzy
 
W 1977 r. kombatanci, żołnierze Rzeczypospolitej, złożyli Matce Bożej wymowny dar – płaszcz hetmański. Do płaszcza przypięte zostały odznaki pułkowe – te same, które oni lub ich towarzysze broni nosili na swoich mundurach. Miał to być widomy znak, że Maryja Jasnogórska nadal przewodzi im w boju o katolickie oblicze Polski. Na skroniach Matki Bożej spoczęła korona złożona z czterech lilii andegaweńskich i trzech orłów. Orły uosabiały trzy formacje – Żołnierzy Września 1939 r., Polski Walczącej AK oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Koronę tę podtrzymują dwie klęczące postaci adorantów (młodzieniec w mundurze Orląt Lwowskich i harcerz z Szarych Szeregów). 
 
Ostatnia koronacja
 
W dniu 1 kwietnia 2005 r., w rocznicę królewskich ślubów Jana Kazimierza, korony dla Matki Bożej i Jej Syna poświęcił wielki syn polskiej ziemi Papież Jan Paweł II, a podpisany akt był ostatnim, jaki przyszło mu złożyć podczas ziemskiej pielgrzymki do domu Ojca. To jedyne korony Jasnogórskiej Królowej zdobione polskimi orłami. 
 
U stóp Królowej Polski modliło się tysiące prostych, anonimowych osób, ale przybywali tutaj także wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki, polityki. Wśród nich byli m.in.: hetman Stanisław Żółkiewski, hetman Stefan Czarniecki, Kazimierz Pułaski, Zygmunt Krasiński, Jan Matejko, Stanisław Moniuszko. Wielokrotnie odwiedzał to sanktuarium Karol Wojtyła – zarówno jako chłopiec, młodzieniec, kapłan, biskup, jak i kardynał; wreszcie jako Papież Jan Paweł II. W dniach od 4 do 6 czerwca 1979 r. sanktuarium gościło – po raz pierwszy w swej 600-letniej historii – papieża. Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski, Papież Polak ofiarował złotą różę, czcząc Maryję tytułem Jasnogórskiej Matki Kościoła. 
 
Bezprecedensowym w skali światowej stał się fakt peregrynacji kopii Cudownego Obrazu do wszystkich polskich parafii i rodzin. Uroczystości związane z peregrynacją rozpoczęły się 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze, a sama wędrówka Maryi zaczęła się kilka dni później. 
 
W dniu 29 sierpnia obraz wyruszył w swą pielgrzymkę po archidiecezji warszawskiej i w 23 lata „obszedł” wszystkie parafie. Nawiedzanie zostało przerwane w milenijnym roku 1966, aby kopia mogła być obecna w 25 miastach biskupich na „milenijnym szlaku tysiąclecia”. Władze komunistyczne „uwięziły” kopię obrazu na Jasnej Górze (od 2 września 1966 r. do 18 czerwca 1972 r.). Wówczas zamiast obrazu wędrowały jego puste ramy. 
 
Otaczana kultem na całym świecie
 
Obecnie istnieje w Polsce ponad 270 kościołów i kaplic dedykowanych Matce Bożej Częstochowskiej. Kult Pani Jasnogórskiej rozwinął się również na świecie. Wokół prowizorycznych kaplic Polacy migranci tworzyli polskie osiedla o nazwach Częstochowa, Jasna Góra, Panna Maryja itp. Ważną rolę odegrali w tym procesie także polscy misjonarze. Obecnie w Europie Matce Bożej Częstochowskiej poświęconych jest około 50 kościołów, kaplic i blisko 300 ołtarzy. Najbardziej znanymi ośrodkami związanymi z kultem Matki Boskiej Jasnogórskiej są: Doylestown, Eureka, Cleveland (Stany Zjednoczone), Berrima – Penrose Park (Australia), Borong (Indonezja), Fiquil (Kamerun) i Kurytyba (Brazylia). W rozlicznych sanktuariach, świątyniach, kaplicach i kapliczkach rozsianych na polskiej ziemi i tam, gdzie żyją Polacy, Maryja odbiera cześć ukazywana właśnie jako Jasnogórska Królowa Korony Polskiej.
 
Zobacz także
Anna
Niegdyś uważałam siebie za dobrą katoliczkę. Jednak nie traktowałam za niewłaściwe tego, że kiedy spóźniłam się na niedzielną Mszę świętą, nie zwracałam uwagi na czytania mszalne, często stałam gdzieś pod chórem albo w kruchcie, a do sakramentów przystępowałam tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy...
 
Jakub Kołacz SJ
Każdy wierzący wie, że kiedy Bóg z zachwytem spojrzał na Adama, którego właśnie powołał do istnienia, w mistrzowski sposób łącząc z sobą pierwiastki natury, z troską pomyślał, jak samotny może być ten doskonały wytwór Jego rąk. Zanim więc pierwszy rodzic poczuł się naprawdę samotny pośród uroków raju, Bóg postawił obok niego równie doskonałe dzieło: Ewę. W ten sposób mogli wspólnie zachwycać się własnym pięknem oraz odkrywać w sobie Boży obraz i podobieństwo do Stwórcy...
 
Marek Miławicki OP
Uroczystość Bożego Ciała wyrosła na podłożu pobożności eucharystycznej, polegającej na adoracji Najświętszego Sakramentu, związanej z procesją teoforyczną. Zostało to zapoczątkowane w wiekach średnich, zwłaszcza po zakwestionowaniu rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii przez Berengariusza z Tours. 
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 


 
Cost-Club.com: Best Cosplay Costumes for Sale