logo
Niedziela, 27 września 2020 r.
imieniny:
Damiana, Mirabeli, Wincentego, Stanisława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Łaska jako początek nowego stworzenia
materiał własny
 


Łaska jako początek nowego stworzenia

W starych katechizmach często spotykałem się ze słowem "łaska". Dlaczego dzisiaj mniej się używa tego wyrazu?

Pytanie brzmi trochę niewiarygodnie. Wystarczy sięgnąć do "Katechizmu Kościoła Katolickiego", W rozdziale 3 części III szeroko omawia się rzeczywistość łaski. Pierwsza i podstawowa wypowiedź o łasce, którą Bóg obdarza człowieka, brzmi: Bóg wybrał nas od wieków, powołał i przyjął do wspólnoty ze sobą, kierując się tylko miłością. Napełnił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem, pozwolił nam w Duchu Świętym uczestniczyć w swoim Bożym życiu. Stajemy się przez to nowym stworzeniem. Tam, gdzie się to dzieje, mówimy o łasce we właściwym tego słowa sensie. Łaska jest więc przyjaźnią i wspólnotą z Bogiem, a polega na tym, że dzięki Duchowi Świętemu miłość Boża wlana jest w nasze serca (por. Rz 5, 5). Pismo Święte mówi nawet o zamieszkaniu Ducha Świętego w nas (por. l Kor 3, 16; 6, 19; 2 Kor 6,16), tzn. o Jego żywej w nas obecności. Jeżeli Duch Święty zamieszkuje w nas, przebywa w nas także Ojciec i Syn (por. J 14, 23). Łaska oznacza zatem, że włączeni jesteśmy w życie i miłość Boga w Trójcy jedynego i mamy udział w nich.

Ta przyjaźń (łaska), którą Bóg obdarza człowieka, przejawia się w rozmaity sposób. Najpierw w samym człowieku, którego Duch Święty zbawia i uświęca. Uświęca wiążąc go z Bogiem, a przez to jednocześnie zbawia i scala, daje człowiekowi wewnętrzny ład, karność, umiar. Owoce Ducha przejawiają się następnie w relacjach z ludźmi - w uprzejmości, gotowości pomocy, bezinteresowności, w dążeniu do sprawiedliwości. Na pytanie o znaczenie łaski Pismo Święte odpowiada w przeróżnych pojęciach i obrazach; mówi o życiu, świetle, pokoju, wolności, sprawiedliwości, pojednaniu, uświęceniu, odkupieniu, nowych narodzinach...

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
ks. Tadeusz Stanisławski
Dlaczego po rozwodzie cywilnym nie można przystępować do sakramentów?
 
O. Leon Knabit OSB
Wśród wielu osób, które uznają wartości religijne, dokonuje się dzisiaj duży zwrot ku medytacji. Wszędzie, gdzie Kościół Katolicki propaguje medytację, stwarza warunki umożliwiające zastanowienie się nad sensem życia, pojęciem człowieka, Boga - tam zawsze są ludzie, którzy przychodzą i są łasi na tego rodzaju możliwości.
 
ks. Tomasz Opaliński
Czy modląc się za kogoś, nie naruszam jego wolności? Czy wolno mi modlić się o nawrócenie dla kogoś, kto wcale nie ma ochoty się nawrócić? Skoro bowiem Bóg obiecał, że da nam to, o co z wiarą prosić będziemy, to gdzie się w tym momencie podziewa wolność tego, o kogo nawrócenie się modlimy?
 
 
___________________
 
 reklama