logo
Niedziela, 26 września 2021 r.
imieniny:
Kosmy, Damiana, Justyny, Łucji – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
List biskupów na 20-lecie katechezy w szkole
 


Katecheza, będąc nośnikiem podstawowych i uniwersalnych wartości, wzbogaca cały proces wychowawczy człowieka. (...) Nie da się w pełni wychować człowieka bez uwzględnienia także jego sfery religijnej – podkreślają biskupi. List Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły będzie odczytywany w kościołach w niedzielę, 5 września.

Biskupi zauważają, że po dwudziestu latach można powiedzieć, że dużo udało się osiągnąć w zakresie integracji środowisk wychowawczych: rodziny, szkoły, parafii. Ale też zauważamy, jak wiele jeszcze pracy trzeba wykonać – dodają.

Nawiązując do niedzielnej Ewangelii, podkreślają, że darem mądrości jest naśladowanie Jezusa. Chrystus jest bowiem jedynym Nauczycielem i Wychowawcą. List pasterski jest zachętą do dziękczynienia Bogu za dar i możliwość słuchania Słowa Bożego oraz nauczania o Bogu i człowieku podczas szkolnej katechezy.

Biskupi przypominają sytuację, jaka istniała zanim 2 sierpnia 1990 r. zapadła decyzja o powrocie katechezy do szkół i przedszkoli. Powoli zacierają się wspomnienia dawnych lat przymusowej ateizacji i eliminowania z życia społecznego wszystkiego, co miało jakikolwiek związek z Bogiem. Nie może jednak zniknąć z pamięci i serc wdzięczność za – jakże często heroiczny – trud uczenia o Bogu w salach parafialnych, w prowizorycznych kaplicach i w domach prywatnych. Ludzie, którzy za ten trud płacili przez lata cenę szykan i kar administracyjnych, mają prawo do naszej wdzięczności i modlitwy – piszą biskupi. Podkreślają, że polska droga do wolności wiodła przez walkę bez przemocy pod krzyżem, przy stoczniowych i górniczych ołtarzach, a prawo do wyznawania swej wiary i do katechizacji szkolnej znalazło się w zapisach Konkordatu ze Stolicą Apostolską. Nasze pokolenie staje się szczególnie odpowiedzialne za trwałe owoce tych zapisów – czytamy. Biskupi przypominają też słowa Jana Pawła II, który w 1991 r. we Włocławku wyraził radość z faktu przywrócenia nauczania religii w polskiej szkole.

W dalszej części listu biskupi piszą o wartości katechezy szkolnej i jej korelacji z działaniami szkoły, a także o współpracy rodziców, katechetów i nauczycieli. Za Katechizmem Kościoła Katolickiego powtarzają, że „katechizować to poznawać Chrystusa i budzić entuzjazm dla tego poznania”. Dodają też, że katecheza jest nośnikiem podstawowych i uniwersalnych wartości. Wbrew niekiedy bardzo krzywdzącym opiniom i fałszywym założeniom, nauczanie religii w szkole niesie ze sobą istotne walory wychowawcze. Nie da się w pełni wychować człowieka bez uwzględnienia także jego sfery religijnej - czytamy.

Biskupi zwracają uwagę na problem doskonalenia przekazu katechetycznego. Dlatego stale pozostaje zadaniem Kościoła troska o dobre przygotowanie katechetów, o dobre podręczniki, o dostępność Pisma Świętego – czytamy. Akcentują jednak, że to przede wszystkim rodzina jest środowiskiem wiary oraz miejscem spotkania i poznawania Pana Boga.

„Nikt nie może pozbawić rodziców prawa do religijnego wychowania i wykształcenia dzieci. Rodzina nie może tego prawa w całości przerzucać na Kościół i szkołę” – piszą biskupi. Katechezą rodzinną – jak czytamy – jest codzienna modlitwa, sposób przeżywania niedziel i świąt, szczere zainteresowanie wszystkim, czego dzieci nauczyły się na lekcjach religii, a także troska o właściwe postawy w wychowaniu.

Pisząc o katechetach, biskupi zwracają uwagę, że nikt z nich nie naucza religii we własnym imieniu, ale otrzymuje misję od Kościoła (misji katechetycznej udziela biskup diecezjalny). Dodają, że ważne jest merytoryczne przygotowanie do nauczania religii, a istotę katechetycznego przygotowania i jego skuteczność stanowi budowanie jak najgłębszej osobowej więzi z Chrystusem.

Za pośrednictwem listu biskupi wyrażają słowa uznania dla katechetów „za pełną poświęcenia pracę katechetyczną w szkole oraz pozaszkolną pracę wychowawczą w parafiach”. Dziękują dyrektorom szkół i pozostałym nauczycielom za pomoc niesioną katechetom. Rodziców zachęcają do ścisłej współpracy z katechetami, a także do upominania się o poszanowanie praw ludzi wierzących w szkole. Proszą też, „by rosło społeczne zrozumienie dla katechetycznej misji Kościoła”. Zachęcają wiernych do modlitwy za katechizujących i katechizowanych.

List pasterski w 20. rocznicę powrotu katechezy do szkoły będzie odczytywany w kościołach w pierwszą niedzielę roku szkolnego, 5 września 2010 r.