logo
Piątek, 15 lutego 2019 r.
imieniny:
Arnolda, Jowity, Georginy, Faustyna, Klaudiusza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Litanie
materiał własny
 


Litania (łac. 'litania' pochodzi z gr. słowa 'λιταυεία' błaganie od 'litē' prośba, modlitwa) jest jedna z form modlitwy, używanej w liturgii kościołów chrześcijańskich. Przede wszystkim wyraża błaganie, bądź prośbę o pomoc osób boskich lub świętych.

 
Litania do Matki Bożej Bolesnej
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.

Święta Maryjo - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Matko Chrystusowa
Matko Jednorodzonego Syna Bożego
Matko Bolesna
Matko Płacząca
Matko proroctwem starca Symeona przejęta
Matko do Egiptu uchodząca
Matko z żalem Syna swego szukająca
Matko pod krzyżem stojąca
Matko ciało Syna łzami obmywająca
Matko ciało Jezusa do grobu składająca
Matko zelżywość Chrystusa w swym Sercu nosząca

Maryjo, Królowo Męczenników
Maryjo, pociecho strapionych
Maryjo, obrono słabych
Maryjo, umocnienie zalęknionych
Maryjo, światło rozpaczających
Maryjo, opiekunko chorych
Maryjo, ucieczko grzeszników

Przez gorzką Mękę Syna Swego – przyczyń się za nami.
Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa ubiczowanego
Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa cierniem ukoronowanego
Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa na krzyżu umierającego
Przez boleść, której doznałaś widząc przebicie włócznią Serca Jezusowego
Przez Twoje doskonałe zgadzanie się z wolą Bożą
Przez Twoje pełne zasług westchnienia i modlitwy

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
O. Błogosławionaś Ty między niewiastami.


Módlmy się

Wszechmogący Boże, który widzisz, jak gorąco pragniemy, aby osłonił nas cień Imienia Maryi, racz sprawić błagamy Cię, abyśmy ilekroć wezwiemy Jej w naszych potrzebach, mogli dostąpić łaski przebaczenia ze świętych niebiosów Twoich.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz także
 
___________________
 
 reklama