logo
Niedziela, 01 października 2023 r.
imieniny:
Teresy, Heloizy, Igora, Remigiusza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Litanie
materiał własny
 


Litania (łac. 'litania' pochodzi z gr. słowa 'λιταυεία' błaganie od 'litē' prośba, modlitwa) jest jedna z form modlitwy, używanej w liturgii kościołów chrześcijańskich. Przede wszystkim wyraża błaganie, bądź prośbę o pomoc osób boskich lub świętych.

 

Litania Nawróconego


Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Panie, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i dostąpił zbawienia,
Panie, który litujesz się nad wszystkimi ludźmi, a ich grzechy przebaczasz, byleby za nie chcieli pokutować,
Panie, który nigdy nie odrzuciłeś serca pełnego pokory i skruchy,
Panie, który nie pamiętasz o naszych grzechach, jeśli za nie pokutujemy,
Panie, który po upadku Adama wyjawiłeś mu jego grzech i wezwałeś go do pokuty,
Panie, który przebaczyłeś ludowi miasta Niniwy, skoro pokutował w poście, popiele i włosiennicy,
O dobry Jezu, który przyszedłszy na ziemię dla odkupienia ludzi, posłałeś przed sobą Jana Chrzciciela, aby głosił pokutę,
O dobry Jezu, który usprawiedliwiałeś celnika bijącego się w piersi z pokorą i skruchą,
O dobry Jezu, który w przypowieści o synu marnotrawnym, wracającym na łono Ojca,
największym grzesznikom dałeś nadzieję zbawienia,
O dobry Jezu, który odpuściłeś Marii Magdalenie wielkie i liczne grzechy dlatego, że bardzo Cię umiłowała,
O dobry Jezu, który wybawiłeś jawnogrzesznicę od śmierci, żądając od niej, aby odmieniła swe życie,
O dobry Jezu, który wyszedłeś naprzeciw niewieście samarytańskiej i z właściwą Tobie słodyczą
usunąłeś ją z drogi błędów i występków,
O dobry Jezu, który swoją obecnością pobłogosławiłeś domowi nawróconego Zacheusza
i zaliczyłeś go do prawdziwych dzieci Abrahama,
O dobry Jezu, który spojrzawszy na Piotra, gdy się Ciebie po raz trzeci zapierał, dałeś mu poznać
jego grzech i pozwoliłeś, aby wylewając za niego łzy szczerze zmył swoją winę,
O dobry Jezu, który wzniesiony na krzyżu przyrzekłeś raj pokutującemu łotrowi,
O dobry Jezu, który zechciałeś być ofiarą błagalną za nasze grzechy,
O dobry Jezu, który dla wybawienia nas od przekleństwa, na które zasłużyliśmy przez nasze grzechy, sam stałeś się przedmiotem przekleństwa,
O dobry Jezu, który pojednałeś Niebo z ziemią przez wylanie swojej krwi na krzyżu,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Przez łzy, które wylewałeś w żłóbku betlejemskim, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje ubóstwo, skromne życie i pracę, wybaw nas, Panie.
Przez chrzest i pokutę, które zechciałeś na siebie nałożyć, i przez surowość Twojego postu,
Przez mozoły, prace i przeciwności Twojego publicznego życia,
Przez Twoje konanie i krwawy pot w Ogrójcu,
Przez zelżywości, którymi byłeś za nas nasycony,
Przez katusze i boleści Twojej męki,
Przez opuszczenie, na które narzekałeś wisząc na krzyżu,
Przez ranę zadaną Ci włócznią, która otworzyła nam Twe Boskie Serce,
Przez boleści Twojej Matki, stojącej u stóp krzyża,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych pokornych próśb i odpuść nam grzechy, które przed Tobą wyznajemy, abyśmy otrzymawszy przebaczenie mogli zaznać Twego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Zobacz także
 
___________________

 reklama

katolicyzm