logo
Czwartek, 24 września 2020 r.
imieniny:
Dory, Gerarda, Maryny, Hermana, Pacyfika – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Edward Staniek
Mądrość darem Boga
Źródło
 


Ścisła zależność od dawcy życia

Realizm w podejściu do życia liczy się z jego trudem. Nawet noc nie jest od niego wolna. Kohelet doświadczył tego trudu. Odkrył, że w takiej sytuacji rozwiązaniem jest zdrowie, które pozwala jeść i pić oraz twórczo pracować. W tej bowiem pracy jest radość i pokój. Uznał jednak, że do tego dochodzi człowiek, ale nie na zasadzie wytrwałej nauki, lecz że takie ustawienie życia jest darem Boga. Korzystanie bowiem z życia jest możliwe w ścisłej zależności od dawcy życia. Kto chce to czynić na własną rękę, nigdy tego nie osiągnie.

Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.
 

Nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił, i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Zobaczyłem też, że z ręki Bożej to pochodzi. Bo któż może jeść, któż może używać, a nie być od Niego zależnym? Bo człowiekowi, który Mu jest miły, daje On mądrość i wiedzę, i radość, a na grzesznika wkłada trud, by zbierał i gromadził, i potem oddał temu, który się Bogu podoba. To też jest marność i pogoń za wiatrem (Koh 2,22–26).
 

Osobiste spotkanie z Bogiem

Dostrzeżenie sensu życia jest związane z odkryciem w nim obecności Boga. Wtedy ma miejsce spotkanie i ono wynosi człowieka ponad wszystkie utrapienia. Osobiste spotkanie z Bogiem jest w centrum, a wydarzenia codzienności jedynie miejscem tego spotkania. Jak długo ktoś widzi te wydarzenia jedynie w odniesieniu do siebie, tak długo są one marnością. Ale jeśli w nich dochodzi do spotkania z Bogiem, to już nie są marnością, lecz wielką szansą przyjęcia wszystkiego, co daje Bóg. On wkracza w naszą codzienność, udzielając tego, o co człowiek zabiega, ale się nie spodziewa, że otrzyma to w formie daru. To dla niego niespodzianka. Bóg daje mądrość, wiedzę i radość. Trzy wielkie dary uszczęśliwiające!

Dar mądrości jest związany z decyzjami. One kształtują jutro. Mają to być decyzje tak twórcze, aby ich owoce były doceniane w wielu pokoleniach. Mądrość umie wykorzystać „teraz” dla lepszego jutra.

Klucz do bogactwa świata Bożego

Dar wiedzy jest kluczem do bogactwa świata Bożego. Mają w nim udział jedynie ludzie wierzący w Boga Stwórcę, który nieustannie potrzebuje konkretnego człowieka do ściśle określonych zadań. One są wyznaczone dla każdego z nas zarówno na ziemi, jak i w wieczności.

Dar radości jest zawarty w odkryciu sensu każdej godziny. Jesteśmy potrzebni Bogu! Czy może być jeszcze coś potrzebne nam do szczęścia? Jeśli Bóg nas potrzebuje w każdej sekundzie i będzie potrzebował w wieczności, to wystarcza do szczęścia.

Kohelet odkrył to w spotkaniu z Bogiem w czasach Starego Przymierza, a Syn Boży w pełni objawił to w Ewangelii. On bowiem przybył, aby nam odsłonić nowy wymiar życia doczesnego, jakim jest spotkanie z Nim. To spotkanie w codzienności czyni wszystko nowym, a szary trud jest miejscem osobistego przestawania ze zmartwychwstałym Jezusem. Taki sens ma wcielenie Syna Bożego. On objawia, jak bogate staje się życie codzienne, gdy jest w nim spotkanie z Jezusem.

Mądrość, o którą trzeba prosić

Ograniczenie życia tylko do doczesności ustawia nas na równi z wszystkimi stworzeniami widzialnymi. Jeśli jednak jest przed nami otwarta wieczność, to twórcze wykorzystanie doczesności jest nastawione na przygotowanie do zadań, jakie nas czekają. Kohelet jeszcze tego tak jasno nie dostrzegał, ale Jezus ukazał to w sposób fantastyczny i to nie tylko swymi słowami, ale i niełatwym życiem na ziemi.

Jeśli mądrość jest darem Boga, to trzeba o nią prosić. Codzienna modlitwa o nią jest wykładnikiem tego, jak bardzo komuś na tym darze zależy. Ten, kto przez lata nie modli się o mądrość, nie zna jej wartości. Warto zatem stawiać sobie pytanie: kiedy ostatnio prosiłem Boga o mądrość?

ks. Edward Staniek

 
Zobacz także
Bartłomiej Dobroczyński
Jeśli człowiek wniknie głęboko w religijny sposób odczuwania i myślenia, ma szansę zupełnie inaczej podejść do bólu, do choroby, do trudności, które przed nim stoją. Ludzie religijni dokonywali wielkich czynów, ryzykując często swoim życiem, bo wierzyli, że nawet jeśli nie powiedzie się im w życiu, to nie wszystko stracone...
 
ks. Paweł Kłys
Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele już od pierwszych wieków jego istnienia. Tajemnica zmartwychwstania i wniebowzięcia jest przewidziana dla wszystkich ludzi, dlatego nie sprzeciwia się rozumowi, aby Chrystus dla swojej Rodzicielki przyspieszył ten dzień... 

– mówi bp Marek Marczak, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, w rozmowie z ks. Pawłem Kłysem
 
 
Przemysław Radzyński

Słowo "konsekracja" (poświęcenie) może sugerować, że to człowiek z własnej inicjatywy poświęca się Bogu. Tymczasem konsekracja jest przede wszystkim inicjatywą Bożą; to Bóg mnie poświęca, On wyciąga nade mną swe dłonie, a ja odpowiadam gotowością pełnienia Jego woli. Konsekracja świeckich łączy się z praktykowaniem trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 

 

O świeckim życiu konsekrowanym opowiada pani Jola ze świeckiego instytutu Przemienienia Pańskiego w rozmowie z Przemysławem Radzyńskim

 
 
___________________
 
 reklama