logo
Sobota, 05 grudnia 2020 r.
imieniny:
Kryspiny, Norberta, Sabiny, Geralda – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Francesco Bersini
Mądrość Ewangelii
Wydawnictwo Bratni Zew
 


Francesco Bersini
Mądrość Ewangelii
stron 360,
format 165x235 mm,
twarda oprawa
ISBN 978-83-7485-022-3
cena det. 39.00 zł
 
Kup tą książkę

 
Spis treści
 
Wprowadzenie
 
Część I - DROGA NAWRÓCENIA
1. Sens życia
2. Poznaj twoje przeznaczenie
3. Życie jest podróżą ku niebieskiej ojczyźnie
4. Twoje zbawienie
5. Synu mój, dobrze wykorzystaj czas
6. Lata młodości
7. Nieszczęście grzechu
8. Gdy popełniasz grzech
9. Zwyciężaj namiętność i unikaj okazji
10. Myśl o śmierci i jej pouczeniach
11. Sąd Boży
12. Myśl o piekle
13. Bojaźń Boga
14. Nałóż wędzidła twym namiętnościom
15. Udręka zazdrości
16. Doświadczenie pokusy
17. W pokusach poznajesz siebie
18. Sanktuarium sumienia
19. Głos sumienia
20. Strzeż się skrupułów
21. Prawdziwe odrodzenie duchowe
22. Szczere nawrócenie
23. Zaufaj Bożemu Miłosierdziu
24. Sakrament pojednania
 
Część II - DROGA DOSKONAŁOŚCI
25. Praktyka cnót
26. Aromat cnót
27. Postęp w cnocie
28. Przebacz twemu winowajcy
29. Przebacz, jeśli pragniesz otrzymać przebaczenie
30. Poprawianie swych wad
31. Braterskie upomnienie
32. Czystość ciała
33. Czystość serca
34. Skarby ubóstwa
35. Prawdziwe ubóstwo w duchu
36. Cnota posłuszeństwa 70
37. Posłuszeństwo przełożonym
38. Cnota wytrwałości
39. Łagodność jest siłą
40. Sztuka prowadzenia dialogu
41. Wartość uśmiechu
42. Roztropność w mowie
43. Pokochaj milczenie
44. Samotność
45. Szczęście, radość i smutek
46. Droga umartwienia
47. Nie wywyższaj się z powodu darów Bożych
48. Nie szukaj pochwał u ludzi
49. Uważaj wszystkich za większych od siebie
50. Szacunek dla ludzi i dla Boga
51. Ty jesteś niczym, Bóg jest wszystkim
52. Twoja sprawa honoru
53. Nie zaniedbuj pokory serca
54. Pokornie myśleć o sobie
55. Pokora i zażyłość z Bogiem
56. Prawo miłości
57. Bądź miłosierny a dostąpisz miłosierdzia
58. Jałmużna jest królową cnót
59. Wspomagaj brata potrzebującego
60. Wspomagaj biednego, a otrzymasz obfitą nagrodę
61. Miłość jest słońcem cnót
62. Miłość bliźniego
63. Nie wykraczaj przeciw miłości
64. Okazuj swą miłość czynami
65. Trzy Boskie osoby bodźcem do miłości
66. Miłość bezinteresowna
67. Życie wspólnotowe a miłość
68. Zwyciężaj antypatie i bądź przyjacielem wszystkich
69. Nie bądź surowym sędzią twego bliźniego
70. Unikaj krytyki i szemrania oraz mów dobrze o wszystkich
71. Nie martw się osądem ludzkim
72. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku
73. Światło wiary
74. Wiara jednoczy cię z Bogiem
75. Wiara a uczynki
76. Trwaj w nadziei
77. Twoja nadzieja w Chrystusie
78. Tajemnica prześladowania
79. Niezrozumienia i obelgi źródłem zasługi i oczyszczenia
80. Bóg doświadcza tych, których miłuje
81. Dobrodziejstwa cierpienia
82. Każdy musi nieść swój własny krzyż
83. Tajemnica cierpienia
84. Cierpienia ciała
85. Nadzieja w uciskach
86. Pułapka pieniędzy
87. Prawdziwy skarb
88. Marność rzeczy przemijających
 
Część III - Życie wewnętrzne i zjednoczenie duszy z Bogiem
89. Życie wewnętrzne
90. Życie w duchu
91. Znajomość życia wewnętrznego i dozór serca
92. Pociechy duchowe
93. Życie duchowe a prawdziwa pobożność
94. Niektóre środki ułatwiające postęp duchowy
95. Czysta intencja
96. Słuchanie słowa Bożego
97. Dar modlitwy i pokora
98. Rozeznanie
99. Sposób dokonywania dobrego wyboru
100. Wezwanie Pana
101. Zgromadź sobie skarb w niebie
102. Szczere poszukiwanie prawdy
103. Skarb łaski
104. Tajemnica twego Bożego usynowienia
105. Pragnienie świętości
106. Twoje uświęcenie jest darem Bożym
107. Świętość polega na miłości
108. Żyjesz tylko raz, żyj jak święty
109. Konsekrowany Bogu winien zdążać do świętości
110. Właściwa droga do świętości
111. Kim są święci
112. Przykład świętych
113. Pielęgnuj w sobie pragnienie rzeczy wzniosłych
114. Wzniosła poezja dawania
115. Bóg jest zawsze z tobą
116. Żyj w obecności Bożej
117. Plany Boże co do twego życia
118. Pan kieruje krokami człowieka
119. Twoje dzieła i dzieła Boże
120. Dzieła, które Bóg ci dał do wykonania
121. Wola Boża niech się stanie twoją wolą
122. Wola Boża w udrękach
123. Wola Boża i twoje uświęcenie
124. Wola Boża niech będzie dla ciebie pokojem
125. Złóż całą swoją nadzieję jedynie w Bogu
126. Opatrzność Boża
127. Ufność w Opatrzność Bożą źródłem pokoju i pogody ducha
128. Dar pokoju
129. Twoja więź z Bogiem
130. Wypełnij swoje życie Bogiem
131. Żyjesz dla chwały Bożej
132. Postaw Boga na pierwszym miejscu
133. Nie ma życia duchowego bez medytacji
134. Konieczność i wartość modlitwy
135. Modlitwa jest głosem serca
136. Ubogacaj ducha twej kontemplacji
137. Oczyszczenie duszy i twoje życie w Bogu
138. Wewnętrzne komunikowanie się z Bogiem
139. Kochaj dobra niezniszczalne, które są w górze
140. Wieczna nagroda w niebie
141. Chwała i szczęście raju
142. Traktuj śmierć jako miłą siostrę
143. Spotkanie z Panem w nadziei zmartwychwstania
144. Gorliwość o zbawienie dusz
145. Jeśli sprawujesz władzę
146. Kaznodzieja ewangeliczny
147. Zalety i cnoty głosiciela Ewangelii
148. Twe przepowiadanie a twe życie
149. Godność kapłańska
150. Świętość kapłana
151. Boskie ustanowienie Kościoła
152. Kochaj Kościół jak matkę
153. Maryja, Matka Boża i twoja matka
154. Maryja wzór doskonałości i wspomożenie chrześcijan
 
Część IV - Ku szczytom Bożej miłości
155. Miłość Jezusa do ciebie
156. Twoja miłość do Jezusa
157. Miej Jezusa za przyjaciela
158. Osoba Jezusa i jej poznanie
159. Misterium Jezusa
160. Jezus obecny pośród nas przez sakramenty
161. Tylko w Jezusie jest zbawienie
162. Dźwigaj z Jezusem swój krzyż
163. Męka Jezusa szkołą mądrości i miłości
164. Z Jezusem przez krzyż do chwały
165. Jezus ukrzyżowany
166. Obecność Jezusa w Eucharystii
167. Jezus towarzyszem i pokarmem w mojej pielgrzymce
168. Najświętsze Serce Jezusa i miłość wynagradzająca
169. Praktyki kultu do Najświętszego Serca Jezusa
170. Poświęcenie się Boskiemu Sercu Jezusa
171. Boskie Serce Jezusa i miłosierna miłość
172. Msza św. uobecnia Ofiarę Krzyża
173. Msza św. objawia miłość Chrystusa
174. Wieczerza Pańska
175. W czasie Mszy św. spotykam się z Panem
176. Nieskończona wartość Mszy św.
177. Ofiara Jezusa dla Ojca
178. Dzieło Ducha Świętego w tobie
179. Dar Ducha Świętego
180. Tylko z pomocą Ducha Świętego będziesz mógł czynić dobro
181. Tajemnica Trójcy Świętej
182. Miłość Trójcy Świętej do ciebie
183. Twoja miłość do Trójcy Świętej
184. Miłość Boga i stworzeń
185. Dobrodziejstwa Boże
186. Skarby Bożej miłości
187. Kochaj Boga całym swym sercem
188. Kochaj Boga ze względu na jego doskonałość
189. Płomień Bożej miłości
190. Miłuj Boga ze względu na niego samego
191. Miłość Boga a twoje uświęcenie
192. Tym, co liczy się w życiu jest miłość
193. W niebie będziesz tylko miłował
 
Zobacz także
ks. Jan Piwowarczyk CSMA
Ojciec Święty Jan Paweł II, już jako kapłan, polecał młodzieży duchownej i świeckim studentom stosowanie w pracy nad sobą Reguły 3M. Tworzą ją trzy elementy: milczenie, medytacja i modlitwa. Solidne stosowanie tych reguł, od młodych lat, wzniosło polskiego Papieża na wysoki poziom życia duchowego. Dzięki temu Jan Paweł II zjednał sobie sympatię w całym świecie i stał się dla wielu autorytetem, zwłaszcza dla szlachetnej młodzieży...
 
Ks. Józef Kudasiewicz
Dramat Judasza, choć rozegrał się prawie przed dwoma tysiącami lat, nie przestaje intrygować ludzi naszych czasów. Świadczy o tym fakt, że już w pierwszych latach trzeciego tysiąclecia powstało sporo polskich publikacji poświęconych temu tragicznemu Apostołowi. O Judaszu piszą bibliści, teologowie, historycy sztuki. Jest to niezwykle interesująca lektura z bogatym materiałem ikonograficznym...
 
ks. Przemysław Bukowski SCJ
Być może czas na nie się skończył? Czy w dobie stawiania na indywidualizm potrzebujemy jeszcze osobowych wzorców? Czy nie są one barierami dla naszego osobistego rozwoju, a tym samym ograniczeniami w eksponowaniu prywatnej niepowtarzalności? Czy naprawdę mają moc wpływania na życie innych ludzi, a nie tylko wzbudzają ich podziw?
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー