logo
Sobota, 17 listopada 2018 r.
imieniny:
Grzegorza, Salomei, Walerii, Elżbiety – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Józef Bakalarz TChr
Mądrość prowadzi do Boga
Posłaniec
 


Skarb mądrości

Jezusowa przypowieść o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13) wprowadza nas w klimat eschatologiczny. Kieruje naszą uwagę na rzeczy ostateczne. Nawiązuje ona do myśli proroków, którzy ukazywali Boga jako Oblubieńca Narodu Wybranego (Iz 62,5). W przypowieści Chrystus objawia siebie jako Oblubieńca nowego narodu, czyli Kościoła.

Kościół - Oblubienica Chrystusa - ma stale czuwać i oczekiwać na swoje ostateczne spotkanie z Oblubieńcem. Ma wołać do Niego: Przyjdź! (Ap 22,17). To spotkanie, zbliżające się codziennie, dotyczy każdego z nas. My, każdy po imieniu, usłyszymy - wcześniej czy później - to wołanie: Oto Oblubieniec idzie, wyjdź Mu na spotkanie.

W oczekiwaniu na ten moment niezwykle ważną rolę spełnia mądrość i roztropność. Mądrość ustawia nas we właściwej perspektywie do Boga. Ona prowadzi na spotkanie z Boskim Oblubieńcem.

W całej historii mądrość była w wysokiej cenie u ludzi poszukujących trwałych wartości i sensu życia. Egipcjanie, Asyryjczycy, Babilończycy oraz inne ludy pielęgnowały mądrość i przekazywały ją młodym pokoleniom. Urzędowych mędrców ceniono i szanowano. U nich też szukano rady.

Boża mądrość zadomowiła się w Izraelu. Świadczą o tym biblijne księgi mądrościowe. Żydowski filozof Filon nazwał mądrość "córką Boga". Izraelita uczył się od dziecka, że mądrość to skarb, który trzeba przedkładać nad wszystkie inne dobra tego świata (Mdr 7,7-28). Mądrość pochodzi przecież od Boga. Jest więc mądrością Bożą (w Biblii upersonifikowaną), która zaprasza człowieka do siebie (Syr 24,7), szukającemu daje się poznać (Mdr 6,12-13), chce w człowieku zamieszkać i obdarzać go wielkimi dobrami (Mdr 8,5-21).

W całej pełni Mądrość Boża objawiła się w Chrystusie. On jest, jak mówi św. Paweł, Mądrością Bożą (lKor l,24). Ta Mądrość utożsamia się z Jezusem - Synem Bożym. Kto więc poznaje Chrystusa, odnajduje istotową i osobową Mądrość. Mądrość Przedwieczną, najpełniejszą i najwyższą.

Miłująca Mądrość, która przybyła z nieba, zajaśniała na krzyżu. Ukrzyżowany Chrystus to Księga Prawdy, Księga otwarta, która uczy prawdziwej mądrości. Ten, kto odrzuca krzyż, ucieka tym samym od prawdziwej mądrości. Ten zaś, kto przyjmuje i kontempluje krzyż - nabywa Bożej mądrości (1Kor 1,23-24). Mądrość chrześcijanina to nade wszystko odkrywanie tajemnicy krzyża.
 
1 2 3  następna
Zobacz także
Agnieszka Turska
Któż o niej nie słyszał? Któż nie podziwiał jej za skromność i za oddanie się najbardziej potrzebującym? Któż wreszcie nie ubolewał z powodu jej śmierci? "Oni" szczególnie odczuli tę stratę. Całe życie walczyła nie o sławę, nie o bogactwo, ale o każdą najdrobniejszą istotę, o jej prawo do miłości, do godnej śmierci. Ile w niej było dobra, tyle niezrozumienia i zła atakowało ją z każdej strony. Na szczęście jej starania nie poszły na marne. Nauczyła Miłości wielu innych, którzy poszli w jej ślady. Dowody na to są widoczne w wielu miastach Indii, ja jednak chciałam dotrzeć do źródeł, do miejsc, które wpłynęły na taką, a nie inną postawę Matki.
 
Krzysztof Osuch SJ
Wszyscy pragniemy żyć w radości. Tęsknota za radością jest uniwersalna. Ale doświadczanie smutku (przynajmniej od czasu do czasu) jest też powszechne. Jest nam bardzo źle, gdy w smutku upływa nam życie. Brak radości jawi się nam jako wielki brak. Tęsknota za życiem w radości i jej nierzadki brak otwierają nas na poszukiwania kogoś, kto pomógłby nam żyć w pokoju serca i w radości. 
 
ks. Bogdan Giemza SDS
To pytanie stawia Jezus Chrystus w zakończeniu zachęty do wytrwałej i nieustannej modlitwy. Co skłania, aby postawić je na nowo na początku XXI wieku? Dlaczego to pytanie nie może być obojętne uczniom Chrystusa na przełomie tysiącleci? Sądzę, że jest wiele powodów pytanie to uzasadniających. Zwrócę uwagę tylko na niektóre przyczyny, chociaż ich lista jest obszerniejsza. Pragnę przy tym zachęcić do próby osobistej odpowiedzi na postawione pytania...
 
 

Zaduszki

___________________
 
 reklama