logo
Sobota, 04 lipca 2020 r.
imieniny:
Elżbiety, Teodora, Aureli, Malwiny, Zygfryda – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Józef Bakalarz TChr
Mądrość prowadzi do Boga
Posłaniec
 


Skarb mądrości

Jezusowa przypowieść o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13) wprowadza nas w klimat eschatologiczny. Kieruje naszą uwagę na rzeczy ostateczne. Nawiązuje ona do myśli proroków, którzy ukazywali Boga jako Oblubieńca Narodu Wybranego (Iz 62,5). W przypowieści Chrystus objawia siebie jako Oblubieńca nowego narodu, czyli Kościoła.

Kościół - Oblubienica Chrystusa - ma stale czuwać i oczekiwać na swoje ostateczne spotkanie z Oblubieńcem. Ma wołać do Niego: Przyjdź! (Ap 22,17). To spotkanie, zbliżające się codziennie, dotyczy każdego z nas. My, każdy po imieniu, usłyszymy - wcześniej czy później - to wołanie: Oto Oblubieniec idzie, wyjdź Mu na spotkanie.

W oczekiwaniu na ten moment niezwykle ważną rolę spełnia mądrość i roztropność. Mądrość ustawia nas we właściwej perspektywie do Boga. Ona prowadzi na spotkanie z Boskim Oblubieńcem.

W całej historii mądrość była w wysokiej cenie u ludzi poszukujących trwałych wartości i sensu życia. Egipcjanie, Asyryjczycy, Babilończycy oraz inne ludy pielęgnowały mądrość i przekazywały ją młodym pokoleniom. Urzędowych mędrców ceniono i szanowano. U nich też szukano rady.

Boża mądrość zadomowiła się w Izraelu. Świadczą o tym biblijne księgi mądrościowe. Żydowski filozof Filon nazwał mądrość "córką Boga". Izraelita uczył się od dziecka, że mądrość to skarb, który trzeba przedkładać nad wszystkie inne dobra tego świata (Mdr 7,7-28). Mądrość pochodzi przecież od Boga. Jest więc mądrością Bożą (w Biblii upersonifikowaną), która zaprasza człowieka do siebie (Syr 24,7), szukającemu daje się poznać (Mdr 6,12-13), chce w człowieku zamieszkać i obdarzać go wielkimi dobrami (Mdr 8,5-21).

W całej pełni Mądrość Boża objawiła się w Chrystusie. On jest, jak mówi św. Paweł, Mądrością Bożą (lKor l,24). Ta Mądrość utożsamia się z Jezusem - Synem Bożym. Kto więc poznaje Chrystusa, odnajduje istotową i osobową Mądrość. Mądrość Przedwieczną, najpełniejszą i najwyższą.

Miłująca Mądrość, która przybyła z nieba, zajaśniała na krzyżu. Ukrzyżowany Chrystus to Księga Prawdy, Księga otwarta, która uczy prawdziwej mądrości. Ten, kto odrzuca krzyż, ucieka tym samym od prawdziwej mądrości. Ten zaś, kto przyjmuje i kontempluje krzyż - nabywa Bożej mądrości (1Kor 1,23-24). Mądrość chrześcijanina to nade wszystko odkrywanie tajemnicy krzyża.
 
1 2 3  następna
Zobacz także
Siostry Augustianki
Trwa lato – wakacje, możemy więc poświęcić więcej czasu na radowanie się z rzeczy pięknych, na zachwyt. Jak to dobrze, że ciągle nas zadziwia coś nowego... A wszystko staje się nowe, gdy spojrzymy inaczej. Tyle radości sprawia odkrywanie piękna w perłach rosy, bliskości przyjaznej gwiazdy, uśmiechniętych oczach, w złocie wieczoru...
 
ks. prof. Edward Staniek
Nikomu nie uda się wejść na szlaki błogosławieństw pod presją. Tutaj nic nie robi się dlatego, że "muszę", a wszystko dlatego, że "chcę". Każdy święty wybrał jedną z dróg i zdobył szczyt. To znak, że takimi szlakami wędrują ci, którzy w centrum swego życia ustawili osobiste spotkanie z Chrystusem i Jego wybrali jako swego Mistrza i Przewodnika...
 
Mariusz Majewski
Papieże są synami swoich czasów. Muszą odpowiedzieć na pytania, które wspólnota ludzka, wspólnota wierzących przedkładają im w danym momencie. Na to nakłada się osobowość każdego z papieży.

O misji papieża Franciszka, reformie Kurii Rzymskiej, Biblii na czas kryzysu i chorobie obojętności religijnej z kard. Gianfranco Ravasim rozmawia Mariusz Majewski
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー