logo
Wtorek, 19 marca 2019 r.
imieniny:
Józefa, Bogdana, Nicety, Aleksandryny – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Józef Bakalarz TChr
Mądrość prowadzi do Boga
Posłaniec
 


Skarb mądrości

Jezusowa przypowieść o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13) wprowadza nas w klimat eschatologiczny. Kieruje naszą uwagę na rzeczy ostateczne. Nawiązuje ona do myśli proroków, którzy ukazywali Boga jako Oblubieńca Narodu Wybranego (Iz 62,5). W przypowieści Chrystus objawia siebie jako Oblubieńca nowego narodu, czyli Kościoła.

Kościół - Oblubienica Chrystusa - ma stale czuwać i oczekiwać na swoje ostateczne spotkanie z Oblubieńcem. Ma wołać do Niego: Przyjdź! (Ap 22,17). To spotkanie, zbliżające się codziennie, dotyczy każdego z nas. My, każdy po imieniu, usłyszymy - wcześniej czy później - to wołanie: Oto Oblubieniec idzie, wyjdź Mu na spotkanie.

W oczekiwaniu na ten moment niezwykle ważną rolę spełnia mądrość i roztropność. Mądrość ustawia nas we właściwej perspektywie do Boga. Ona prowadzi na spotkanie z Boskim Oblubieńcem.

W całej historii mądrość była w wysokiej cenie u ludzi poszukujących trwałych wartości i sensu życia. Egipcjanie, Asyryjczycy, Babilończycy oraz inne ludy pielęgnowały mądrość i przekazywały ją młodym pokoleniom. Urzędowych mędrców ceniono i szanowano. U nich też szukano rady.

Boża mądrość zadomowiła się w Izraelu. Świadczą o tym biblijne księgi mądrościowe. Żydowski filozof Filon nazwał mądrość "córką Boga". Izraelita uczył się od dziecka, że mądrość to skarb, który trzeba przedkładać nad wszystkie inne dobra tego świata (Mdr 7,7-28). Mądrość pochodzi przecież od Boga. Jest więc mądrością Bożą (w Biblii upersonifikowaną), która zaprasza człowieka do siebie (Syr 24,7), szukającemu daje się poznać (Mdr 6,12-13), chce w człowieku zamieszkać i obdarzać go wielkimi dobrami (Mdr 8,5-21).

W całej pełni Mądrość Boża objawiła się w Chrystusie. On jest, jak mówi św. Paweł, Mądrością Bożą (lKor l,24). Ta Mądrość utożsamia się z Jezusem - Synem Bożym. Kto więc poznaje Chrystusa, odnajduje istotową i osobową Mądrość. Mądrość Przedwieczną, najpełniejszą i najwyższą.

Miłująca Mądrość, która przybyła z nieba, zajaśniała na krzyżu. Ukrzyżowany Chrystus to Księga Prawdy, Księga otwarta, która uczy prawdziwej mądrości. Ten, kto odrzuca krzyż, ucieka tym samym od prawdziwej mądrości. Ten zaś, kto przyjmuje i kontempluje krzyż - nabywa Bożej mądrości (1Kor 1,23-24). Mądrość chrześcijanina to nade wszystko odkrywanie tajemnicy krzyża.
 
1 2 3  następna
Zobacz także
Sara Rynowska
Chrześcijanie świętują „święty dzień” – niedzielę. W naszej kulturze niedziela zawsze różniła się od innych dni. Była czasem, który spędzaliśmy z rodziną na rozmowie, zabawie, przy wspólnych posiłkach i oczywiście – na wspólnej Eucharystii. Była? Jak wygląda to dzisiaj?
 
Aneta Pisarczyk
Codziennie dajemy coś z siebie innym ludziom. Z pobieżnych nawet obserwacji wynika, że niektórym osobom dawanie to przychodzi łatwiej, innym zaś sprawia ono znaczną trudność. Niektórzy z nas więcej zatrzymują dla siebie, inni natomiast chętniej dzielą się sobą oraz tym, co posiadają. Jaka jest miara dawania?
 
o. Michał Zioło OCSO
Bóg jest obecny – oto cała prawda kontemplacji. Ta obecność napełni moje serce niewypowiedzianą miłością, kiedy tylko Bóg zechce to uczynić, a ja nie przeszkodzę tej delikatnej miłości przez mój wewnętrzny hałas, przywiązanie do swoich projektów i zniewolenie bardzo różnymi namiętnościami oraz oczekiwaniem „nie–wiadomo–na–co”. 
 
 
___________________
 
 reklama