logo
Czwartek, 04 marca 2021 r.
imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława, Eugeniusza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Gabriel Pisarek scj
Maryja - obrona przed pokusami
Czas Serca
 
fot. DDP | Unsplash (cc)


„Maryja jest naszą Matką, obdarzmy Ją synowską ufnością. W pokusach zwracajmy się do Niej i wzywajmy Jej pomocy, tak jak dziecko woła swoją matkę, gdy jest w niebezpieczeństwie. Ona ma moc przeciwstawienia się demonowi, który skłania nas do złego. Ona z matczyną troską wsłuchuje się we wszystkie nasze potrzeby. Ona jest naszym obrońcą. Jeśli zdarzy się nam upaść, zwracajmy się do Niej; Ona będzie nas bronić i usprawiedliwiać przed obliczem Najwyższego Sędziego”.
L. Dehon, Zapiski codzienne, 3 lutego 1868 roku.
 
Obok Jezusa, wcielonego obrazu Bożej miłości, dla o. Dehona Maryja była najważniejszą osobą, która prowadziła go na drogach życia duchowego. Świadczy o tym powyższy cytat, który zapisał w swoim dzienniku duchowym. W tym tekście pojawia się także temat kuszenia, który dla Założyciela księży sercanów był przede wszystkim wezwaniem do wiary i do zaufania Bogu poprzez Maryję. Jak pisze w swoich zapiskach o. Dehon, mamy Maryję obdarzyć „synowską ufnością”, bo w Niej znajdziemy siłę do odrzucania pokus, by nie ulegać grzechowi.
 
To właśnie w pierwszej, najważniejszej części swojego fatimskiego orędzia Matka Boża mówi, że konsekwencją odrzucenia Boga przez człowieka i ulegania pokusom jest piekło. Potem ukazała Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie zatrważającą wizję piekła, a następnie powiedziała do nich: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników”. Matka Boża w Fatimie przypomniała, że największą tragedią i nieszczęściem człowieka jest grzech i trwanie w nim. Taka postawa prowadzi do całkowitego oddalenia się od Boga i w konsekwencji do odrzucenia Go. Ukazując przerażającą wizję piekła, Maryja uświadomiła nam, że wiele dusz dobrowolnie idzie na wieczne potępienie. Dzieje się tak, jeżeli pozostają w niewoli grzechów, nie żyją przykazaniami i nie modlą się, a także przestają korzystać z sakramentów, wyrzekając się w ten sposób wiary w Boga. U początku takiej postawy jest łatwe uleganie pokusom, których w dzisiejszym świecie nie brakuje.
 
Jedną z najskuteczniejszych metod obrony przed pokusami jest właśnie nabożeństwo do Matki Bożej. Jak zachęca nas Założyciel księży sercanów, w pokusach mamy zwracać się do Maryi i wzywać Jej pomocy, tak samo jak to robią dzieci, które znajdując się w niebezpieczeństwie, wołają swoją mamę. To właśnie Matka Boża potrafi w obronie swoich dzieci przeciwstawić się demonowi, choć tak jak on jest stworzeniem. Dzięki swojemu boskiemu macierzyństwu może jednak i chce brać nas w obronę przed zakusami złego ducha, który nienawidząc nas ze wszystkich sił, pragnie nakłonić człowieka do grzechu. To Ona, jak podkreśla o. Dehon, jest naszą najskuteczniejszą obroną, więc idąc za jego wskazaniami, módlmy się do Maryi w chwilach szczególnych pokus.
 
Ojciec Dehon podkreśla jeszcze jedną ważną sprawę, a mianowicie to, że nawet kiedy upadniemy i popełnimy zło, to nie powinniśmy nigdy rezygnować z modlitwy do Matki Bożej, bo nawet wtedy Ona pozostaje naszą orędowniczką przed Bogiem i będzie nas bronić i usprawiedliwiać, byśmy doświadczyli nie tyle sprawiedliwości, na którą zasługujemy, co miłosierdzia.
 
Idźmy za tymi wskazaniami o. Dehona, który Maryję z Jej Niepokalanym Sercem obrał sobie za przewodniczkę życia duchowego.
 
ks. Gabriel Pisarek SCJ
Czas Serca nr 148
 
Zobacz także
Fr. Justin
Dlaczego jedna z bazylik rzymskich nosi imię Matki Bożej Większej? Czy może być Matka Boża Mniejsza?
 
Wojciech Giertych OP
Dzieła Jezusa mają pełną realizację człowieczeństwa, a równocześnie przejawia się w nich bóstwo. W działaniu Syna objawia się wspólne działanie Osób boskich. Dawcą zamysłu jest Ojciec, Syn je wypełnia, a współdziała w tym Duch Święty. W czynach dokonanych przez Syna, od wewnątrz Jego przyjętej ludzkiej natury, dokonuje się najpełniejsze, całkowicie wolne, wzajemne oddanie. W ogrodzie w Gethsemani jest ukazana ostateczna decyzja ludzkiej woli Jezusa, który z miłości oddaje się Ojcu.
 
ks. Gabriel Pisarek scj
Wydarzenia Wielkiego Czwartku można podzielić na dwie fazy: to, co się wydarzyło w Wieczerniku, oraz wydarzenia na Górze Oliwnej. Liturgia tego dnia wyraźnie je wyodrębnia. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo...
 
 
___________________
 
 reklama