logo
Środa, 02 grudnia 2020 r.
imieniny:
Balbiny, Ksawerego, Pauliny, Rafała, Bibiany – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Bogdan Giemza SDS
Medytacja o pokusie
 


 „Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. […] Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć” (Jk 1,2-4.12-15).
 
Proponuję na modlitwę fragment z Listu św. Jakuba. Jest on bardzo istotny, bo zawiera teologię pokusy. Św. Jakub uczy rozróżniania pokusy od grzechu. Ta uwaga jest bardzo cenna dla formowania właściwego sumienia. Wyjaśnienie czym jest pokusa, a czym jest grzech zapobiega konfliktom sumienia, skrupułom, psychologicznym pogmatwaniom.
 
Świadomość i rozumienie pokusy
 
Pokusa to sytuacja, w której człowiek jest wewnętrznie nakłaniany do złego i dlatego musi wybierać między Bogiem a szatanem, między planem Bożym a planem ludzkim, między dobrem a złem. Pokusę należy odróżnić od grzechu.
 
Jak zauważa T. Sikorski, w dzisiejszym języku codziennym słowo „pokusa” jest często używane w innym znaczeniu, niż zwykliśmy to czynić w chrześcijaństwie. Coraz częściej jest utożsamiana z silnym pragnieniem czegoś. Stąd mówi się o pokusie bogactwa, zrobienia kariery, szukania przygód. Dewaluacja norm moralnych we współczesnej świadomości doprowadziła do stanu, który sprawia, że w potocznym rozumieniu pokusa nie jest już pojmowana jako zachęta do popełniania czynu uwłaczającego ludzkiej godności. Bywa raczej rozumiana jako przedsięwzięcie związane z jakimś ryzykiem. Wskutek tego pokusa nie rodzi wstydu i zażenowania, lecz przeciwnie, nastraja do szczycenia się swoimi czynami. Zapominając o chrześcijańskim rozumieniu pokusy, pomija się zupełnie lub marginalizuje działalność złego. Skutkiem tego złe skłonności przypisuje się słabościom natury ludzkiej, uwarunkowaniom rodzinnym i społecznym. Zapomina się przy tym o skażeniu natury ludzkiej przez grzech pierworodny i interpretuje się pokusę wyłącznie w kategoriach psychologiczno-socjologicznych.
 
Świadomość tych rozróżnień jest bardzo istotna w podejmowaniu medytacji o pokusie. Dlatego zachęcam, by postawić sobie pytania: Czym dla mnie jest pokusa? Na ile moje rozumienie pokusy jest w duchu chrześcijańskim, a na ile jest owładnięte elementami obcymi chrześcijaństwu?
 
 
1 2 3  następna
Zobacz także
ks. Marek Dziewiecki
Rozumienie grzechu w świetle Ewangelii jest czymś zupełnie wyjątkowym w porównaniu ze wszystkimi innymi religiami czy systemami etycznymi. W innych religiach czy systemach moralnych grzech sprowadza się do obrazy jakiegoś bóstwa czy do kary za przekroczenie określonych nakazów i zakazów moralnych. 
 
ks. dr Johannes Gamperl
Pan Jezus nigdy nie pozostawia nas samych. Już dawno temu św. Teresa z Lisieux zauważyła: „Kiedy cierpisz, wtedy i Pan Jezus cierpi jeszcze bardziej w tobie”. To zjednoczenie z Panem Jezusem, który przecież jest z nami i w nas, osiągamy poprzez modlitwę. Dlatego też modlitwa we wszystkich jej formach i wariantach jest tak ważna: modlitwa żarliwa, modlitwa jako rozmowa, adoracja lub też proste uniesienia serca do Pana Boga – tzw. akty modlitewne, akty strzeliste.
 
ks. Olszówka Jerzy SDS
Pan Bóg stwarzając człowieka, stworzył go jako istotę cielesno-duchową. Człowiek ze swojej natury łączy więc w sobie dwa światy: materialny i duchowy. Dlatego też, aby mógł żyć, rozwijać się, potrzebuje zarówno dóbr duchowych jak i materialnych. Dobra materialne wcale nie są "gorsze" - one również posiadają wartość, także są darem Boga. Człowiek dobrami materialnymi nie tylko może, ale wręcz musi się posługiwać...
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー