logo
Poniedziałek, 08 marca 2021 r.
imieniny:
Beaty, Juliana, Wincentego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Bogdan Giemza SDS
Medytacja o pokusie
 


 „Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. […] Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć” (Jk 1,2-4.12-15).
 
Proponuję na modlitwę fragment z Listu św. Jakuba. Jest on bardzo istotny, bo zawiera teologię pokusy. Św. Jakub uczy rozróżniania pokusy od grzechu. Ta uwaga jest bardzo cenna dla formowania właściwego sumienia. Wyjaśnienie czym jest pokusa, a czym jest grzech zapobiega konfliktom sumienia, skrupułom, psychologicznym pogmatwaniom.
 
Świadomość i rozumienie pokusy
 
Pokusa to sytuacja, w której człowiek jest wewnętrznie nakłaniany do złego i dlatego musi wybierać między Bogiem a szatanem, między planem Bożym a planem ludzkim, między dobrem a złem. Pokusę należy odróżnić od grzechu.
 
Jak zauważa T. Sikorski, w dzisiejszym języku codziennym słowo „pokusa” jest często używane w innym znaczeniu, niż zwykliśmy to czynić w chrześcijaństwie. Coraz częściej jest utożsamiana z silnym pragnieniem czegoś. Stąd mówi się o pokusie bogactwa, zrobienia kariery, szukania przygód. Dewaluacja norm moralnych we współczesnej świadomości doprowadziła do stanu, który sprawia, że w potocznym rozumieniu pokusa nie jest już pojmowana jako zachęta do popełniania czynu uwłaczającego ludzkiej godności. Bywa raczej rozumiana jako przedsięwzięcie związane z jakimś ryzykiem. Wskutek tego pokusa nie rodzi wstydu i zażenowania, lecz przeciwnie, nastraja do szczycenia się swoimi czynami. Zapominając o chrześcijańskim rozumieniu pokusy, pomija się zupełnie lub marginalizuje działalność złego. Skutkiem tego złe skłonności przypisuje się słabościom natury ludzkiej, uwarunkowaniom rodzinnym i społecznym. Zapomina się przy tym o skażeniu natury ludzkiej przez grzech pierworodny i interpretuje się pokusę wyłącznie w kategoriach psychologiczno-socjologicznych.
 
Świadomość tych rozróżnień jest bardzo istotna w podejmowaniu medytacji o pokusie. Dlatego zachęcam, by postawić sobie pytania: Czym dla mnie jest pokusa? Na ile moje rozumienie pokusy jest w duchu chrześcijańskim, a na ile jest owładnięte elementami obcymi chrześcijaństwu?
 
 
1 2 3  następna
Zobacz także
ks. Krzysztof Wons SDS
Nie sam fakt popełnionego grzechu jest źródłem największego bólu. Powodem największego cierpienia, które może się pogłębiać, jest tłumienie prawdy o stanie grzechu. Trwanie w stanie grzechu męczy i rani najdotkliwiej. Chodzi o postawę, przez którą człowiek zwodzi i oszukuje samego siebie; nie chce przyznać się w swoim sumieniu do zła, którego się dopuścił...
 
Ks. Mirosław Cholewa
Każdy z Apostołów wraz z wezwaniem: "Pójdź za Mną", został jednocześnie zaproszony do szkoły modlitwy prowadzonej przez samego Jezusa. Mogli uczyć się modlitwy u boku Mistrza, towarzysząc Mu na co dzień i będąc świadkami Jego modlitwy. Jednak to im nie wystarczało i dlatego prosili Go: "Naucz nas modlić się". Otrzymali wówczas modlitwę "Ojcze nasz", w której zawarte jest to, co istotne w chrześcijaństwie...
 
Ks. Kazimierz Kubat SDS
Jakie procesy są odpowiedzialne za autodestrukcję jednostek, grup społecznych, społeczeństw, kultur i całych cywilizacji? Co powoduje, że ludzie żyjący w dostatku i zamożności decydują się na samobójstwo? Co jest przyczyną tego, że kwitnące interesy upadają? Dlaczego upadają całe kultury i cywilizacje, jak grecka, rzymska, czy na naszych oczach zachodnio-europejska? Dlaczego wymierają zakony, a wiele instytucji Kościoła przeżywa swoje wzloty i bolesne kryzysy?...
 
 
___________________
 
 reklama