logo
Niedziela, 03 lipca 2022 r.
imieniny:
Anatola, Jacka, Mirosławy, Tomasza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Metropolita Białostocki odwiedził placówki Caritas Archidiecezji Białostockiej
 


Dnia 22 czerwca 2022 r. Abp Józef Guzdek wizytował placówki Caritas Archidiecezji Białostockiej. Odwiedził m.in. białostockie: Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Rodzinny Dom Dziecka, Centrum Pomocy Samarytanin, Punkt Informacji o Problemach Alkoholowych, ogrzewalnię, noclegownie dla bezdomnych mężczyzn i kobiet; mieszkania wspomagane - wspólnotę życia ARKA i Dom Matki i Dziecka w Supraślu oraz Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia" w Czarnej Białostockiej.

 

W każdym z ośrodków Metropolita Białostocki przekazał wyrazy wdzięczności i uznania dla pracowników Caritas za ich pracę, w którą wkładają dużo serca. Akcentował ich oddanie i poświęcenie oraz zachęcał do odkrywania "powołania w powołaniu".

 

W czasie licznych rozmów z podopiecznymi wsłuchiwał się w poruszane tematy, odnosząc się z wielkim szacunkiem do sytuacji życiowej rozmówców. Dziękował podopiecznym Caritas za wysiłki, które wkładają w pracę nad sobą i przezwyciężanie własnych słabości. Mobilizował, zwłaszcza młodzież z Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia", do brania odpowiedzialności za swoje życie. Arcybiskup przywołał też słowa św. Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, choćby nikt od was niczego nie wymagał!". Z zadowoleniem obejrzał zakończone niedawno inwestycje w Czarnej Białostockiej, Dom Rekolekcyjny Caritas i „Metanoia", oraz w Supraślu w Centrum Pomocy Caritas.

 

Caritas Archidiecezji Białostockiej od ponad 30 lat niesie pomoc osobom najbardziej potrzebującym z Białegostoku i regionu.

 

Działając w duchu Ewangelii prowadzi na co dzień kilkadziesiąt placówek i akcji pomocowych wspierając tysiące podopiecznych: osoby ubogie, będące w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnością, samotne, chore, seniorów, dzieci i młodzież, uzależnionych oraz migrantów i uchodźców. Prawie stu pracowników oraz kilkadziesiąt kół wolontariatu zrzeszających setki wolontariuszy w szkołach i parafiach, niesie pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

 

Placówki Caritas Archidiecezji Białostockiej to m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszkania wspomagane - wspólnota życia ARKA, Rodzinny Dom Dziecka, świetlice dla dzieci, Dom Matki i Dziecka, Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień "Metanoia", punkt informacji o problemach alkoholowych, ogrzewalnia, noclegownie dla bezdomnych mężczyzn i kobiet, Centrum Pomocy Samarytanin, wypożyczalnia sprzętu medycznego, Klub Seniora, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

 

Caritas prowadzi również cykliczne akcje takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, przedświąteczne zbiórki żywności, Tornister Pełen Uśmiechów, Honorowy Dawca Dobroci, Studenckie Pogotowie Lekcyjne czy programy stypendialne: Skrzydła oraz Dwa talenty.

 

Od kilku miesięcy oczy całego świata skierowane są w stronę Ukrainy. Wojna tocząca się tuż za granicami Polski, sprowadziła również na teren Archidiecezji Białostockiej tysiące uchodźców szukających schronienia dla siebie i swoich bliskich.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom braci i sióstr zza wschodniej granicy, na tyłach białostockiej katedry, w budynkach parafialnych zostało otworzone Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. To właśnie tu Ukraińskie kobiety, młodzież i dzieci, codziennie od poniedziałku do piątku otrzymują niezbędną pomoc: materialną w postaci paczek żywnościowych i odzieży, zabawek i książek, pomoc psychologiczną, prawną, pomoc w znalezieniu pracy czy mieszkania. Tu również udzielane są lekcje języka polskiego, sprawowana jest opieka nad dziećmi, prowadzone są warsztaty i zajęcia integracyjne i rekreacyjne.

 

Organizując atrakcyjne wyjazdy, Caritas dba, aby dzieci mogły radośnie świętować Dzień Dziecka, a w wakacje planowane są bezpłatne kolonie i półkolonie.

 

W supraskim Centrum Pomocy schronienie znalazły ukraińskie matki z dziećmi, także niepełnosprawnymi. Pomoc Ukrainie to również transporty żywności - w ramach akcji „Paczka dla Ukrainy” już ponad 30 ton żywności trafiło do naszych sąsiadów z ramienia białostockiej Caritas. Caritas pomógł również w zakupie i transporcie artykułów medycznych, a także sprzętu medycznego dla ukraińskich szpitali.

 

To wsparcie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie ogromnej rzeszy darczyńców. Dzięki ofiarodawcom możliwa jest mądra i długofalowa pomoc. Ośmielamy się prosić dziś o datki i hojne serce dla podopiecznych białostockiej Caritas. Wspólnie można czynić jeszcze więcej dobra!


archibial.pl