logo
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.
imieniny:
Felicji, Roberta, Sławy, Franciszka, Mileny  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
o. Mirosław Pilśniak OP
Miłość, przyjaźń, modlitwa
List
 


Redakcja: Elżbieta Konderak
Korekta: Lidia Bączek
Opracowanie graficzne: Krystyna Dylik

Copyright © by LIST Kraków 2004
ISBN 83-913496-7-5

Listowa Biblioteka tom 13

Stowarzyszenie LIST
ul. Dominikańska 3/12, 31-043 Kraków
tel./fax: (012)4231199


 

Od wydawcy

Teksty zgromadzone w tej książce powstały na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Ukazywały się najczęściej w miesięczniku LIST, choć niektóre zostały opracowane specjalnie dla tej książki. Cztery z nich opublikował wcześniej miesięcznik "W drodze".

Historia poszczególnych artykułów jest sama w sobie dość ciekawa. Właściwie wszystkie te artykuły i wywiady, które ukazały się w LIŚCIE, powstały w odpowiedzi na "nierozwiązywalne" problemy, z którymi spotykali się w swojej pracy redaktorzy. Bardzo często zdarzało się tak, że kolejny numer miesięcznika był już gotowy, już miał iść do druku, a jednak wszyscy czuli, że czegoś mu brakuje, że gdzieś między różnymi artykułami czai się coś niedopowiedzianego, i że ten brak być może spowoduje, że czytelnik nie usłyszy jakieś ważnej myśli Kościoła na podjęty temat. Wtedy zazwyczaj zapadała decyzja: trzeba jeszcze zapytać ojca Mirosława.

Im głębiej sięgają pytania dziennikarza, tym mocniejsze, bardziej dotykające i nie pozwalające o sobie zapomnieć są odpowiedzi Autora. Tematy często zbanalizowane przez współczesność, jak małżeństwo, kapłaństwo czy modlitwa, wyrażone w nowy sposób nabierają blasku i stają się bliskie. Wypowiedziane najczęściej bardzo osobiście, na długo pozostają w pamięci czytelnika. Zebrane w jednym tomie wyraźniej ukazują pewną wewnętrzną ideę Autora leżącą u pod staw każdej wypowiedzi. Tą wewnętrzną ideą jest nastawienie na więź, zaufanie i wierność. Przenika ona zarówno teksty mówiące o przyjaźni i miłości, jak i te, które dotyczą modlitwy i powołania.

Elementem przyciągającym uwagę jest również język. Nawet te teksty, które nie są wywiadami, powstały w wyniku rozmowy, stąd ich żywy, często nawet potoczny język. Bo każdy człowiek zmuszony do patrzenia w oczy rozmówcy inaczej dobiera słowa i inaczej konstruuje zdania, niż wtedy, gdy wypowiada swoje myśli zza biurka. Czuje się w tych wypowiedziach trud znajdowana nowych nazw i nowych sformułowań na określenie prawd, znanych często od zarania Kościoła. Ryzyko odsunięcia na bok wytartych formuł używanych czasem w przekazywaniu wiary, z pewnością się opłaciło - odczucie szczerości i prawdziwości kontaktu udziela się każdemu, kto czyta te teksty.

Ela Konderak

****


Spis treści

Od wydawcy

Powołanie
Kilka myśli o powołaniu

Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam

Kapłan, czyli człowiek, który błaga za lud

Tożsamość księdza
rozmowa o kapłaństwie
Nasz kolega Pan Bóg. Pan z tobą, panie rzeźniku. Zerwane więzi. Łaska różowych okularów.

Każdy z nas jest królem, kapłanem i prorokiem

Weź krzyż na drogę
Wejście we wspólnotę. Znak tortur. Pojednanie.Gdzie słońce wschodzi. Liczby i proporcje. Boże usprawiedliwienie. Wąż. Pieczęć. Sposób na demony. "Obrzezanie serca". Zbyt blisko.

O modlitwie
Nie zmieniaj miejsca
rozmowa o rozszerzaniu świadomości

Stać się sobą, aby pomagać innym,
czyli o towarzyszeniu duchowym
Starzec w Egipcie z początku IV wieku. Ruch pustelniczy św. Antoniego. Formacja mnicha, czyli jak wytrzymać z samym sobą. Wytrwanie w miejscu, czyli granice wolności ducha. Modlitwa jako bezustanna formacja. Posłuszeństwo jako droga rozeznawania. Upokorzenie jako metoda spotkania z rzeczywistością. Uczeń ujawnia najskrytsze myśli przed mi strzem. Miłosierdzie i łagodność mistrza wobec ucznia. Efekt formacji, czyli mnich w spotkaniu z innymi.

Pokora czyli spotkanie z rzeczywistością
Trzej sprawcy upokorzeń. Przyjąć upokorzenie. To mnie przerasta.

Nie goń za samym sobą,
czyli o narodzinach i praktyce modlitwy powtarzalnej
O samopoczuciu. Nie ty pierwszy masz problem. Modlitwa nieustanna. Modlitwa powtarzalna. A co z gniewem i złością? Dwa kierunki rozwoju modlitwy powtarzalnej. Poznawanie Boga jako modlitwa. Jeśli nie rozumiesz - kochaj. Ratunek, jaki daje liturgia.

Żeby nie naruszyć kruchej więzi,
czyli o wspólnej modlitwie małżonków
Czy małżonkowie powinni się modlić wspólnie? Czasem trudno modlić się wspólnie. Raczej nie improwizować. Poszukuj wiedzy religijnej, ale nie uciekaj od problemu.

Dwie zasady czytania Bożych znaków
Czy to możliwe, że Bóg mówi cały czas? Tak zwane przypadki i Objawienie. Pierwsza zasada: wierności i miłosierdzia. Biblia "na chybił trafił". Miłość mimo zdrady. Pokusa jako znak. Druga zasada: zaufania Bogu. Bóg się nie mści. Cuda jako znaki. Czy możemy prosić Boga o znak dla siebie?

Spotkać Maryję
Według Łukasza. Program duchowy. Nowe macierzyństwo. Strażniczka wierności. Bóg tajemnicy. Niech mi się stanie wszystko. Wbrew logice. Nauczyć się wierności. Szkoła wielkich dzieł.

Liturgia otwarta na Boga i ludzi
rozmowa o rewolucji w liturgii

O liturgii dominikańskiej
Liturgia Godzin - przygotowanie i przedłużenie Eucharystii. Źródła tekstów modlitwy. Treść Liturgii Godzin. Modlitwa Ojcze nasz jako kulminacja. O zachowaniu podczas modlitwy. Co dalej?

Sakramenty
Co się stało na początku świata
Masz w sobie to pęknięcie. Człowiek nie chciał czekać. Nie był też pewien podobieństwa do Boga. Ten, który uczy czekać. Dlaczego chrzest wszystkiego nie naprawił? Chrzest a koniec czasów.

Ku światłu
rozmowa o wtajemniczaniu

Bierzmowanie
rozmowa o tym, czego uczy Duch Święty

Eucharystia - znaczy dziękczynienie

Wolność w spowiedzi
Pytania. Między penitentem a spowiednikiem. Czym jest spowiedź? Zadanie spowiednika: chronić wolność sumienia. Podsumowanie.

Pięć warunków dobrej spowiedzi
Rachunek sumienia. Grzechu nie można wyznać komukolwiek. Dziesięć Przykazań czy Kazanie na Górze. Grzech to coś konkretnego. Żal za grzechy. Rozum, nie emocje. Światło, które nie pochodzi ode mnie. Sumienie wolne i zniewolone. Postanowienie poprawy. Czas na zmianę. Szczera spowiedź. Cały świat jest zainteresowany moim pojednaniem. Spróbuj siebie powierzyć. Nie stawiaj warunków. Daj szansę spowiednikowi. Zadośćuczynienie. Pokuta niezbyt surowa, ale konkretna. Kiedy człowiek nie może zapomnieć.

Kiedy po pomoc przychodzi człowiek,
który myśli, że jest homoseksualny

Jak wielkim jesteś egoistą!
rozmowa o tym,
jak Bóg działa w małżeństwie

Cztery rozmowy o przyjaźni i miłości
Przyjemność zwana rozmową z przyjacielem
Chrześcijaństwo: asceza czy przyjemność? Co to jest rozmowa? Nasze gry. Czas i przyjaźń. 

Przyjaźnić się i nie utracić wolności

Seks i nieskończoność
rozmowa o czystości
O czym mówi św. Jan. Czyste oczy, czyli bocian z nogami gęsi. Czysta gra. Uporać się z seksualnością. 

Umierać dla miłości
rozmowa o trudach małżeńskiej jedności
Odkrywamy tylko cień tej tajemnicy. O jedności. Czy wszyscy jesteśmy powołani do małżeństwa. Nie wszyscy potrafią. Małżeństwo czy leasing?

 
Zobacz także
ks. Przemysław Bukowski SCJ

W jakimś sensie rozumiem argumenty tych, którzy uważają, iż w państwie, w którym większość stanowią katolicy, wszelkie ustawodawstwo winno zmierzać w kierunku wcielenia w nie jak największej dawki Ewangelii oraz nauki Kościoła. W moim przekonaniu w takim myśleniu może być ukryta naprawdę szczera potrzeba „zrobienia dobrze” tym, których prawo obowiązuje w pierwszej kolejności w tym sensie, że stanowią oni większość liczebną danego społeczeństwa, a przy okazji być może również zwerbowanie we własne kręgi tych, którzy nie są przekonani, że Kościół chce dobra dla wszystkich. 

 
ks. Tomasz Bać
Modlitwa na zakończenie dnia najczęściej celebrowana jest indywidualnie, w ciszy zapadającego zmroku i kończącego się kolejnego dnia życia. Jednak należy zauważyć, że posiada ona ogromnie głęboką treść teologiczną, gdyż z jednej strony ukazuje ona człowieka, który przeżywa wielkie napięcie pomiędzy lękiem o siebie i swoją przyszłość, a z drugiej – Boga i Jego nieskończenie wielką opatrzność i miłość. 
 
Ks. Kazimierz Kubat SDS
Laboratoria genetyczne w krajach takich jak USA, Kanada, Szwecja, Izrael czy Hiszpania, dokonują coraz bardziej niebezpiecznych eksperymentów genetycznych. Jednym z efektów tych eksperymentów, jest np. możliwość wyekstrahowania tkanki jajowej z poronionego płodu i umieszczenia tejże tkanki w zdrowej, ale niepłodnej kobiecie...
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー