logo
Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r.
imieniny:
Bazylego, Elizy, Justyny, Metodego, Michała – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Beata Helizanowicz
Miłość i seks
eSPe
 


Autentyczna miłość jest nastawiona na dobro drugiej osoby, nigdy zaś na jej używanie. Dlatego szczególne znaczenie ma tutaj postawa czystości. Jej zadaniem jest wyzwalanie miłości od postawy użycia. Dotyczy to zarówno okresu przedmałżeńskiego, jak i życia w małżeństwie. Jednak w czasie przygotowania do małżeństwa czystość przejawia się głównie jako wstrzemięźliwość przedmałżeńska.
 
Współcześnie czystość bywa bardzo często odrzucana. Neguje się potrzebę oczekiwania ze współżyciem seksualnym do zawarcia związku małżeńskiego, wysuwając argumenty o konieczności „dopasowania się”, „sprawdzenia się”, „przeżycia przyjemności”. Tak jak wcześniej wspomniałam, istnieje różnica w sposobie wyrażania miłości w różnych okresach życia. Zjednoczenie cielesne jest zachowaniem wyrażającym jedność dwojga ludzi, którzy „łączą się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem.” Małżeństwo jest przymierzem jedności osób, dlatego też zjednoczenie fizyczne ma tutaj swoje właściwe miejsce. Trudno sobie wyobrazić większe oddanie się drugiej osobie, większe zbliżenie niż to, które dokonuje się w trakcie współżycia seksualnego. Jeśli więc nie żyjemy w stałym związku, to podejmowane współżycie traci swoje znaczenie i przestaje być wyrazem prawdy o naszej relacji, gdyż tak naprawdę nie jesteśmy „jednym ciałem”.
 
Czystość jest zachowaniem we wzajemnej relacji obu płci pewnego rodzaju dystansu potrzebnego do normalnego rozwoju osobowości. W sferze psychicznej postawa czystości przyczynia się do pogłębienia więzi. Natomiast podjęcie współżycia przed zawarciem związku małżeńskiego wywołuje szereg niekorzystnych efektów, tak dla poszczególnych osób, jak i dla ich związku. Różnice w przeżywaniu sfery seksualnej przez kobietę i przez mężczyznę odgrywają tutaj istotną rolę.
 
Oddanie się mężczyźnie zwiększa poczucie przynależności i zaangażowanie emocjonalne dziewczyny, bez względu na to, czy doznała ona jakiejkolwiek satysfakcji seksualnej. Natomiast nasycenie pożądania w mężczyźnie może zmniejszyć jego zainteresowanie kobietą. I tu zaczyna się dramatyczna komplikacja – kobieta dąży do stabilizacji związku z mężczyzną, zaś on stara się tego uniknąć. Jeżeli dochodzi do rozpadu związku, co zdarza się często, kobieta pozostaje głęboko zraniona w tym, co jest jej zdolnością do miłości. Nie ma tu znaczenia, w jaki sposób dochodzi do rozstania – z jej czy z jego inicjatywy. Mężczyzna z kolei zatraca wrażliwość na przeżywanie drugiego człowieka, utrwala się w nim egocentryzm. Jeśli natomiast związek się stabilizuje i małżeństwo zostaje zawarte niejako z motywacji przymusowej (zwłaszcza gdy w grę wchodzi poczęcie dziecka), już u jego początków leży duże prawdopodobieństwo porażki i rozpadu.
 
Dlaczego? Ponieważ decyzja o stałym i wyłącznym związku z drugim człowiekiem musi być podejmowana w wolności i w oparciu o własny świadomy wybór. W innym przypadku poczucie bycia przymuszonym do decyzji mającej wpływ na całe życie rodzi obwinianie drugiej osoby i nastawienie agresywne. Być może tak powszechne w tym czasie podejmowanie współżycia seksualnego przed zawarciem związku małżeńskiego jest jedną z przyczyn wysokiego wskaźnika rozpadu małżeństw.
 
Niejednokrotnie zaangażowanie seksualne w sposób bardzo poważny zakłóca możliwość prawdziwego poznania drugiej osoby, a co za tym idzie, dokonania odpowiedniego wyboru. Rozbudzona zmysłowość jest sferą niezwykle intensywnych przeżyć i, wysuwając się na pierwszy plan, uniemożliwia prawidłową ocenę drugiej osoby oraz związku. Prowadzi to często do podejmowania pochopnych decyzji. W praktyce poradnianej często spotykane są sytuacje, w których wyraźnie widać działanie tego mechanizmu – gdy małżeństwo przeżywa kryzys, którego źródłem jest nieznajomość siebie nawzajem spowodowana koncentracją na sferze przeżyć zmysłowych przed ślubem.
 
Patrząc z psychologicznego punktu widzenia, należy stwierdzić, że pierwsze przeżycie staje się punktem odniesienia dla następnych przeżyć. Z pierwszym partnerem seksualnym człowiek związuje się niejako na zawsze. Im większe było zaangażowanie uczuciowe, im większe oddanie, tym trwalszy ślad w życiu psychicznym. Jeśli wiąże się ono z porzuceniem i rozpadem związku, w bardzo silny sposób rzutuje na kolejne relacje z osobami płci przeciwnej.
 
Warto więc zadbać o to, by budowanie relacji pomiędzy zakochanymi dokonywało się stopniowo i w mądrej kolejności – poczynając od poznania siebie nawzajem i swoich rodzin, poprzez dzielenie się marzeniami, planami, rozmową o hierarchii wartości, światopoglądzie, przemyśleniami na różne tematy aż do okazywania sobie miłości w sposób odpowiedni do etapu życia, na jakim się znajdujemy, traktując współżycie seksualne jako szczególny wyraz jedności i miłości małżeńskiej.
 
Beata Helizanowicz
 
 
Zobacz także
wywiad z ks. Dziewieckim
Bez rodziny nie ma miłości i wychowania. Bez rodziny nie ma dzieci, nadziei i przyszłości. W naszych czasach też są tacy ludzie, którzy dorastają do wielkiej i czystej miłości, która jest fundamentem szczęśliwych małżeństw i rodzin. Z kolei wszyscy inni będą coraz bardziej rozczarowani swoim życiem poza małżeństwem...
 
wywiad z ks. Dziewieckim
Mądrze wychowane dzieci opuszczają dom rodzinny bez lęku i poczucia winy. Bez lęku, gdyż nauczyły się od rodziców mądrze myśleć, odpowiedzialnie kochać i solidnie pracować. Bez poczucia winy, gdyż są one pewne tego, że ich rodzice nadal kochają siebie nawzajem i są spokojni o przyszłość...
 
ks. Józef Musioł SDS
Wyjechałeś za granicę, by pomóc finansowo swojej rodzinie. Ciężko pracowałeś i posyłałeś od czasu do czasu pieniądze i paczki do Polski dla żony i dzieci. Planowałeś wrócić skoro tylko trochę odłożysz pieniędzy, albo chciałeś sprowadzić rodzinę, skoro tylko zmienią się przepisy wizowe. Z początku chodziłeś w miarę możliwości do kościoła, do sakramentu pojednania, przyjmowałeś komunię św. Jesteś przecież katolikiem z dziada pradziada. Ale na tym nie koniec...
 
___________________
 
 reklama