logo
Niedziela, 26 września 2021 r.
imieniny:
Kosmy, Damiana, Justyny, Łucji – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Modlitewna zażyłość ze Słowem Bożym ma szczególne znaczenie
 


6 września 2010 r. zainaugurowano drugi rok zajęć w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2009-2011 prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

***

6 września 2010 r. rozpoczął się drugi rok formacji w dwuletniej Szkole Wychowawców Seminaryjnych. Uczestniczący w bieżącej edycji Szkoły (2009-2011) rektorzy, prefekci, ojcowie duchowni oraz mistrzowie postulatów i nowicjatów rozpoczęli go uroczystą Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem bpa Stanisława Budzika, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Wśród koncelebransów byli również przełożony prowincjalny Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas SDS oraz odpowiedzialny za tę inicjatywę formacyjną ks. Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD Salwatorianów w Krakowie.

W homilii biskup, który w latach 1998-2004 był rektorem WSD Diecezji Tarnowskiej, przywołał słowa papieża Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis (dokument ten stanowi "podręcznik" formacyjny Szkoły Wychowawców) i przypomniał, że istotnym elementem seminaryjnej formacji duchowej jest połączone z rozmyślaniem i modlitwą czytanie Słowa Bożego - lectio divina, a pełne miłości poznanie i modlitewna zażyłość ze Słowem Bożym mają szczególne znaczenie dla prorockiej posługi kapłana.

Reflektując nad liturgicznymi tekstami dnia i wydarzeniem uzdrowienia przez Jezusa człowieka z uschłą ręką kaznodzieja zwrócił uwagę, że w wielkim dziele formacji pasterzy według Bożego Serca "nic (…) nie da się dokonać bez Bożej łaski, bez pokornej prośby, aby Dobry Pasterz nie opuszczał swojej owczarni, ale posyłał jej swojego Ducha Miłości; aby Siewca Słowa hojnie rozsiewał ziarno powołania na glebie swojego Kościoła".

Sekretarz KEP mówił do zgromadzonych wychowawców seminaryjnych i formatorów zakonnych: "bardzo potrzebujemy ludzi, którzy podejmą się współpracy z łaską dawaną z wysoka. Ludzi, którzy przygotują glebę na przyjęcie ziarna powołania, nawodnią ją i spulchnią. Potrzeba tych, którzy będą przycinać ciernie i osty oraz odpędzać ptaki powietrzne, aby nie wydziobały ziarna". Równocześnie jednak odwołując się do pierwszego czytania mszalnego podkreślił znaczenie miłości, która nie lekceważy prawdy, i gotowa jest "ukarać ciało dla ratowania ducha"; potrzebę miłości "mającej odwagę odciąć rękę, która gorszy, ale posiadającej także Bożą moc, aby tę rękę uzdrowić".

***

Szkoła Wychowawców Seminaryjnych prowadzona pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa przygotowuje blisko osiemdziesięciu wychowawców do pracy formacyjnej w seminariach. Główny akcent położony jest na osobistą i integralną formację formatorów realizowaną na trzech poziomach: ludzkim, intelektualnym i duchowym. 

W drugim roku zajęć, podczas wykładów, konwersatoriów i warsztatów zostaną podjęte newralgiczne tematy i dylematy wychowawcy, m.in.:  formacja sumienia, wybory i decyzje powołaniowe, życie eucharystyczne i medytacja chrześcijańska, relacje we wspólnocie, spowiedź św. i kierownictwo duchowe,  stosowanie narzędzi komunikacji, styl i kultura życia kapłańskiego. Całą formację spaja codzienna lectio divina. Modlitwa Słowem Bożym jest kluczowym doświadczeniem integrującym wszystkie poziomy formacji. 

Szkołę prowadzi ekipa Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie we współpracy z gronem teologów, kierowników duchowych, psychopedagogów z różnych ośrodków formacji w Polsce, a także z zagranicy. Wykłady i konwersatoria w czasie trwającego wrześniowego, siódmego z kolei, pięciodniowego spotkania (6-10 września 2010) prowadzą: ks. Bogusław Mielec, o. Józef Augustyn SJ i o. Mieczysław Kożuch SJ.

***

Pełny tekst homilii bpa Stanisława Budzika, więcej informacji na temat Szkoły Wychowawców oraz innych propozycji formacyjnych Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie na stronie: www.cfd.sds.pl.