logo
Sobota, 24 lutego 2024 r.
imieniny:
Boguty, Bogusza, Macieja, Modesty, Etelberta – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Komentarz liturgiczny

Dostrzegać obecność Boga
 
Aby zrozumieć Jezusa i przyjąć Jego Ewangelię, potrzebna jest inteligencja serca, czyli taka wrażliwość, która umie nie tylko dostrzec znaki, ale również je odczytać. Dzięki temu możemy uwierzyć, że jest On Synem Bożym posłanym na świat po to, by nas zbawić. Ze świadectw zawartych w Ewangeliach okazuje się, że nie zawsze było to łatwe. Nawet najbliżsi uczniowie nie potrafili wszystkiego zrozumieć. Ich wiara często okazywała się nie do końca dojrzała. Dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa i po zesłaniu Ducha Świętego stało się jasne, jaki dar był im dany, gdy mogli słuchać słowa Pana, chodzić za Nim i być świadkami Jego nadzwyczajnych czynów. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii uczniowie skupiają się na małym braku, a nie dostrzegają tego, co jest ich wielkim skarbem. Znajdują się w łodzi z jednym bochenkiem chleba, a są w obecności Tego, który cudownie nakarmił tysiące. Jakże często człowiek skupiony na sobie i na swoich drobnych celach gubi sprzed oczu szerszą perspektywę. Dzieje się tak również w relacji z Bogiem.

Panie Jezu, chciałbym uczynić moimi słowa Psalmu 73: „Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia”. Pozwól mi dostrzegać Cię w różnych sytuacjach mojego życia i cieszyć się Twoją obecnością ponad wszystko. Amen.
 

Rozważania pochodzą z książki
 
Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
 
Patron Dniaśw. Etelbert
król Kentu

 

Św. Etelbert był potomkiem Hengista, legendarnego założyciela pokolenia Jutów z Kentu. Został królem w roku 560 i rozszerzył swoje panowanie na całą Brytanię. Ożenił się z chrześcijańską księżniczką Bertą, córką merowińskiego króla Chariberta. Wtedy to po raz pierwszy wprowadzono w Anglii chrześcijaństwo. Kiedy św. Augustyn z Centerbury przybył na misję do Brytanii w roku 597 - został życzliwie przyjęty przez Etelberta, który pobudzony przykładem małżonki i świętego misjonarza nawrócił się i został ochrzczony w Zielone Święta. W następnych latach popierał krzewienie chrześcijaństwa w swoim królestwie, nieustannie troszcząc się o dobro swojego ludu. Za jego rządów powstał kodeks praw, który przez długie wieki cieszył się uznaniem w Brytanii. Św. Etelbert zniósł kult bożków, a ich świątynie zamienił na kościoły lub zamknął. Przyczynił się również do nawrócenia Seberta, władcy plemion saksońskich i Redwala, władcy Anglów. Umarł w roku 616 po przeszło półwiecznym panowaniu.

jutro: św. Tarazjusza

wczoraj
dziś
jutro