logo
Sobota, 10 kwietnia 2021 r.
imieniny:
Borysławy, Makarego, Michała, Fulberta – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Modlitwa w intencji Papieskich Dzieł Misyjnych
 


Ks. Maciej Będziński, nowy dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, przybył we wtorek, 2 marca, na Jasną Górę, aby zawierzyć siebie, swoją nową posługę i całe dzieło opiece Najświętszej Maryi Panny. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczył modlitwie Apelu Jasnogórskiego.

 

„Wielki Post to czas przepełniony modlitwą w intencji misji i za ewangelizatorów – mówił w rozważaniu ks. Maciej Będziński - Projekt ‘Misjonarz na Post’, Dzień Modlitw i Postu w intencji polskich misjonarzy, dzień pamięci o misjonarzach męczennikach, pierwsze piątki w intencji misji, ofiarowanie cierpienia i choroby za misje, jałmużna dla kleryków misyjnych, wszystkie inicjatywy podejmowane na rzecz młodych i biednych kościołów na terytoriach misyjnych skłaniają nas do wdzięczności za wiarę, ale też do przyjęcia odpowiedzialności za tych, którzy jeszcze nie znają Jezusa”.

 

„Św. Jan Paweł II uczy w Redemptoris Missio: do tego jednak, by głosić naglącą potrzebę ewangelizacji misyjnej, w większym jeszcze stopniu skłania mnie fakt, że stanowi ona pierwszą posługę, jaką Kościół może spełnić względem każdego człowieka i całej ludzkości w dzisiejszym świecie. W świecie, któremu nie obce są wspaniałe osiągnięcia, ale który, jak się wydaje, zatracił sens spraw ostatecznych i samego istnienia. Chrystus Odkupicie, jak napisałem w pierwszej Encyklice, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, musi przybliżyć się do Chrystusa. Odkupienie, które przyszło przez Krzyż, nadało człowiekowi ostateczną godność i sens istnienia w świecie” – cytował ks. Będziński.

 

„W oczach Twoich Królowo Polski przeglądamy się niczym w lustrze i czynimy swoisty rachunek sumienia pytając: czy jako ochrzczony jestem misjonarzem uczniem? Czy potrafię podjąć odpowiedzialność modlitewnego i czynnego udziału w ewangelizacji? Na ile umiem dziękować Bogu za dar wiary, za którą co 5 minut na świecie umiera chrześcijanin?”- pytał kapłan.

 

„Maryjo, (…) pragniemy Ci zawierzyć wspólnotę osób działających na rzecz misji i ewangelizacji. Zawierzamy Ci Papieskie Działa Misyjne, Komisję Episkopatu Polski ds. Misji z jej agendami, zakonne referaty misyjne, fundacje i wolontariaty działające na rzecz misji, przygotowujących się do wyjazdu na misję i posługujących na krańcach świata - kontynuował ks. Będziński - Oddajemy Ci, Jasnogórska Pani, wszystkie inicjatywy, pomysły, dary i charyzmaty. Oddajemy naszych animatorów i współpracowników, tych, którzy w domach i szpitalach z różańcem w dłoni czy w klasztorach klauzurowych współpracując z Papieskimi Dziełami Misyjnymi głoszą, że Jezus jest Zbawicielem świata i każde stworzenie na ziemi potrzebuje światła Ewangelii”.

 

Ks. Maciej Będziński został nominowany na nowego dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych przez Kongregację Ewangelizacji Narodów. Posługę na nowym stanowisku rozpoczął 15 stycznia br. Przez dziewięć poprzednich lat posługę dyrektora PDM pełnił ks. prał. Tomasz Atłas.

 

Papieskie Dzieła Misyjne mają za zadanie ożywianie ducha misyjnego. W Polsce rozwijać się zaczęły po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Przez wiele lat w czasach PRL-u ich działalność była zakazana. Oficjalnie mogły się odrodzić dopiero od 1970 r., natomiast osobowość prawną, struktury krajowe i diecezjalne posiadają od 1989 roku.

 

o. Stanisław Tomoń
www.jasnagora.com