logo
Wtorek, 29 listopada 2022 r.
imieniny:
Błażeja, Margerity, Saturnina, Saturnina, Fryderyka, Filomeny – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

skrzynka intencji
 

Zaduszki

___________________
 
 reklama

katolicyzm

Wtorek, 29 listopada 2022
I Niedziela Adwentu, I tydzień psałterza 
  
 

  

Czytania liturgiczne
Wtorek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Iz 11, 1-10; Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7); ; Łk 10, 21-24;

Stary lekcjonarz: Iz 11, 1-10; Ps 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7); ; Łk 10, 21-24;

[fioletowy kolor szat]
 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 11, 1-10)
Na Chrystusie spocznie Duch Pański

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.
Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze.
Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72, 1-2,7-8,12-13,17)

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

Niech jego imię trwa na wieki *
jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię.
Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, *
niech wszystkie narody życzą mu szczęścia.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą
i oświeci oczy sług swoich.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 10, 21-24)
Jezus rozradował się w Duchu Świętym

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Oto słowo Pańskie.
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika

Triduum przed świętem św. Andrzej Apotoła – Dzień III: odmów

 
Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – dzień I: odmów

 

***

Biblia pyta:

Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? 
Jk 4,4

***

 

Przy grzechach nałogowych trzeba powiedzieć, jak długo trwa nałóg. Penitent powinien tu brać przykład z chorego, który dokładnie informuje lekarza o przebiegu choroby, o jej objawach i czasie trwania.
św. Jan Maria Vianney, O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

 

***

KSIĘGA II, Zachęty do życia wewnętrznego
Rozdział V, O ROZWAŻANIU NAD SOBĄ SAMYM
 
1. Trudno nam sądzić siebie samych, gdyż często brak nam łaski i rozeznania. Słabe jest to światło w nas, ale nawet takie, jakie jest, tracimy przez niedbalstwo. Często sami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak jesteśmy wewnętrznie ślepi. Bywa, że źle postępujemy, ale jeszcze gorzej się przed sobą usprawiedliwiamy.

Zdarza się, że kieruje nami uczucie, a my uważamy je za gorliwość. Małe błędy wytykamy innym, a nad swoimi o wiele większymi przechodzimy do porządku. Jesteśmy wrażliwi na zło, które przychodzi od innych, ale co inni cierpią przez nas, tego nie zauważamy. Kto dobrze i sprawiedliwie osądza siebie, niemożliwe, aby dla innych był zbyt surowy.

2. Człowiek wewnętrzny zważa przede wszystkim na siebie, bo kto czuwa pilnie nad sobą, milczy raczej o innych. Nigdy nie będziesz wewnętrznie skupiony i pobożny, jeżeli nie nauczysz się milczeć o innych, a pilniej czuwać nad sobą.

Gdy zwrócisz się całkowicie do wnętrza i do Boga, niewiele będzie cię obchodzić to, czego dowiesz się z zewnątrz.

Gdzież jesteś, jeśli nie ma cię w tobie samym? A choć tyle przeszedłeś, dokądże dobrnąłeś zaniedbując siebie? Zadaniem twoim jest osiągnąć pokój i prawdę jedyną, więc trzeba ci wszystko odłożyć, a siebie tylko mieć przed oczyma.

3. Wiele zyskasz, jeżeli uwolnisz się na zawsze od wszelkich trosk życia. Wiele stracisz, jeżeli coś doczesnego zachowasz. Nic wielkiego, nic wzniosłego, nic miłego, nic nie wolno ci zatrzymać, tylko Boga i to, co Boże.

Uważaj za marność pociechę, która pochodzi od ludzi. Dusza miłująca Boga nie ceni tego, co mniejsze od Boga. Tylko Bóg wieczny, wielki, napełniający sobą wszystko może być ukojeniem dla duszy i prawdziwą radością serca Jr 23,24.

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

 

***

 

Nie trać czasu na polemiki z tymi, którzy cię krytykują.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia' 

wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny

Prostota źródłem wiary

    

Można by zapytać samych siebie: gdzie zaczyna się wiara? Odpowiedź, która płynie z dzisiejszej Ewangelii, wygląda następująco: zaczyna się od dziecięcego zdziwienia, od zachwytu, od pełnych prostoty pytań, od czułości, na którą nie stać mądrych i roztropnych tego świata. Wiara zaczyna się tam, gdzie człowiekowi udało się uchronić dziecięcą mądrość, polegającą na nieustannym przeżywaniu radości z poznawania kolejnych tajemnic, tam gdzie udało się zachować pragnienie kontemplacji tych rzeczywistości, które przez innych uznane są za najoczywistsze, zupełnie niezdumiewające…
 
Panie Jezu Chryste, Ty masz serce dziecka. Daj mi tę prostotę i dobroć, która rodzi wiarę. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 

Rozważania pochodzą z książki
 
o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Maryja uczy kochać Boga


Maryja nie jest osobą i wzorem Kościoła na sposób wszystkich innych modeli ludzkich, które stoją nieruchome pozwalając się malować. Co więcej, im bardziej stoją nieruchome, tym lepiej można je ująć. Maryja jest aktywnym wzorem pomagającym nam Ją naśladować. Jak przewodnik górski przeszedłszy pewien trudny etap, czeka aż wszyscy, którzy za nim idą dołączą, a jeśli widzi, że nie dają sobie rady, wraca do nich niosąc pomoc. Podobnie Maryja czyni z nami. Pomaga nam przede wszystkim w tym "kroku" decydującym, który stanowi o wyjściu z miłości własnej i wejściu w miłość Boga. Uczy nas ogromnej sztuki. Nie bez przyczyny została wezwana przez Kościół słowem zapożyczonym z Biblii jako "Matka pięknej miłości" (por. Syr 24, 24 Wulgata).

R. Cantalamessa

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Mocą dobrego dzieła jest wytrwałość. Św. Grzegorz, papież

 Z ‘Dziennika Duchowego' bł. ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek
 
Modlitwa na dziś
Boże, który przydałeś splendoru Twojemu Kościołowi przyznając św. Saturninowi palmę męczeństwa, spraw, abyśmy naśladując mękę Chrystusa, mogli pójść w jego ślady i otrzymali wiekuistą nagrodę.
Amen.

 


Patron Dniaśw. Saturnin
biskup i męczennik
 

O życiu św. Saturnina wiemy niewiele. Legenda mówi, że około roku 245 papież Fabian wysłał go  Rzymu do Galii, aby tam głosić Słowo Boże. W roku 250 za konsulatu Decjusza i Gratusa został pierwszym biskupem Tuluzy. Pewnego dnia, gdy odmówił złożenia ofiary bogom, przywiązano go za nogi do rozjuszonego byka, którego następnie popędzono ulicami miasta. Ciało świętego zostało dosłownie poszarpane na kawałki.

jutro: św. Andrzeja Apostoła

wczoraj
dziś
jutro