logo
Poniedziałek, 24 września 2018 r.
imieniny:
Dory, Gerarda, Maryny, Hermana, Pacyfika – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Poniedziałek, 24 września 2018 
XXV tydzień Okresu Zwykłego, I tydzień psałterza 

Czytania liturgiczne
Poniedziałek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Prz 3, 27-35; Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b); Mt 5, 16; Łk 8, 16-18;

 
Stary lekcjonarz: Prz 3, 27-35; Ps 15, 1-2. 3-4. 5; Mt 5, 16; Łk 8, 16-18;

[zielony kolor szat]
 

PIERWSZE CZYTANIE  (Prz 3,27-35 )
Pouczenia o życiu społecznym

Czytanie z Księgi Przysłów.
 
Synu mój: Pracownikom nie odmawiaj zapłaty, gdy masz możność działania. Nie mów bliźniemu: „Idź sobie, przyjdź później, dam jutro”, gdy możesz dać zaraz.
Nie spiskuj przeciw bliźniemu, gdy mieszka przy tobie beztrosko. Niesłusznie nie sprzeczaj się z nikim, o ile ci zła nie wyrządził. Nie zazdrość krzywdzicielowi, nie skłaniaj się ku jego drogom.
Bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie. Przekleństwo Pana na domu występnego, On błogosławi mieszkanie uczciwych; On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski. Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 15,1-2.3-4.5)


Refren: Prawy zamieszka na Twej górze świętej. 

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej? 
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu. 

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, +
kto nie czyni bliźniemu nic złego, *
nie ubliża swoim sąsiadom, 
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który cześć Bogu oddaje. 

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, *
kto nie daje pieniędzy na lichwę 
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 5,16)


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 8,16-18)
Przypowieść o lampie 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
Jezus powiedział do tłumów:
„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.

Oto słowo Pańskie.
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika
 

***

Człowiek pyta:

Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?
Dz 1,6

***

Naprawdę, czasem zdaje mi się, jakbym widział płomienie rozpalone ręką sprawiedliwego Boga, jak cofają się od bałwochwalców, a z jakąś szaloną wściekłością rzucają się na potępionych chrześcijan!

św. Jan Maria Vianney, O szczęściu zbawionych i karze piekielnej

***

KSIĘGA III, O wewnętrznym ukojeniu
Rozdział XLV. 
O TYM, ŻE NIE NALEŻY WIERZYĆ WSZYSTKIM, I O TYM, JAK ŁATWO POTKNĄĆ SIĘ W SŁOWACH

1. Panie, wesprzyj nas w utrapieniu, bo daremna jest pomoc ludzka Ps 60(59),13. Jakże często nie znajdowałem wiary tam, gdzie byłem jej pewny! Ileż razy także tam ją spotykałem, gdziem się najmniej spodziewał! Omylna jest nadzieja pokładana w ludziach, a dobro sprawiedliwych tylko w Tobie, Boże Ps 37(36),39. Błogosławiony bądź, Panie Boże mój, we wszystkim, co się nam przydarza. Jesteśmy słabi i niestali, skłonni do zdrady i odmiany.

2. Gdzież jest człowiek, który strzegłby się zawsze tak przezornie i tak czujnie, że nigdy nie zaplątałby się w nic złego? Ale kto Tobie ufa, Panie, i szuka Cię samym sercem, nie tak łatwo upadnie Ps 125(124),1; Mdr 1,1.

A jeśli nawet dotknie go cierpienie czy też da się w coś uwikłać, szybciej dzięki Tobie się otrząśnie i dozna ukojenia, bo Ty nie opuszczasz nikogo, kto ufa Tobie aż do końca. Wielka to rzadkość wierny przyjaciel, co przetrwałby z przyjacielem wszelkie niedole. Ty jeden, Panie, jesteś wierny naprawdę, wszędzie i zawsze, jak nikt inny.

3. Jakże mądry w świętości swego ducha był ten, kto powiedział: Dusza moja jest mocna, bo ugruntowana w Chrystusie! Gdybym ja był taki, nie tak łatwo poddawałbym się lękom ludzkim, nie tak by mnie raniły pociski słowa.

Któż to zdoła wszystko przewidzieć, kto ustrzeże się wszystkiego, co złe, na przyszłość? Jeśli to, czego się spodziewamy, także często nas przygniata, to cóż dopiero ciosy niespodziewane? Ale dlaczego sam sobie nie umiałem biedny poradzić? I czemu tak byłem łatwowierny? Przecież jesteśmy ludźmi, tylko ułomnymi ludźmi, choćby niektórzy porównywali nas z aniołami. 

Komuż mam wierzyć, Panie, jeśli nie Tobie? Jesteś Prawdą, która nie kłamie i nie może być okłamana. I znowu: Każdy człowiek jest kłamcą Ps 116(114-115),11; Rz 3,4, każdy jest słaby, niestały i chwiejny, a zwłaszcza w słowach, tak że nawet jeśli wydaje się, że w głosie jego brzmi prawda, nie bardzo mu wierzyć należy.

4. Jakże przezornie upominałeś nas, byśmy się strzegli ludzi Mt 10,17, i mówiłeś, że wrogami człowieka są jego bliscy Mi 7,6; Mt 10,36 i że nie należy wierzyć, jeśli ktoś mówi: Oto tu jest Chrystus albo tam... Mt 24,23; Mk 13,21; Łk 17,23. Nauczyła mnie szkoda, oby na większą ostrożność, a nie na głupotę.

Uważaj, rzekł mi ktoś, uważaj, zachowaj przy sobie to, co ci mówię. Więc ja milczę i wierzę, że to był sekret, tymczasem on sam nie potrafi milczeć, choć prosi o milczenie, ale już zaraz zdradza i siebie, i mnie i odchodzi.

Od takiego gadulstwa i ludzi niedyskretnych zachowaj mnie, Panie, abym nie wpadał w ich ręce i sam nie był do nich podobny. Daj moim ustom słowo prawdziwe i pewne, a język mój naucz przezorności. Co mnie niemiłe, nie powinienem czynić drugiemu.

5. Jak to dobrze, jaki to daje spokój - milczeć o innych, nie dowierzać wszystkiemu bez wyjątku, nie rozgłaszać bez zwłoki, zwierzać się niewielu ludziom. Ciebie zawsze prosić, abyś spojrzał w głąb serca; niech lada powiew słów nas nie unosi, ale wszystko, i to, co wewnątrz i na zewnątrz, niech się spełnia według Twojej woli Prz 24,12; Ef 4,14.

Aby zachować łaskę Bożą, bezpieczniej jest unikać ludzkiego blasku, nie szukać tego, co bywa przez ludzi podziwiane, ale pilnie iść za tym, co może przynieść poprawę charakteru i większą gorliwość!

6. Jak bardzo zaszkodziło wielu ludziom to, że za wiele wiedziano o ich cnotach, za wcześnie je wychwalono! Jak bardzo innym pomogło to, że chronili łaskę w milczeniu w tym kruchym życiu, które całe jest pokusą i bojowaniem! Hi 7,1.

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

***

Bądź bezgranicznie ciekawy. Często pytaj: dlaczego?

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia' 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Słuchać, żeby usłyszeć
 
„Uważajcie więc, jak słuchacie” (Łk 8, 18). Jeśli nie potrafimy słuchać, wówczas z trudnością rozumiemy świat i innych ludzi. Osoby nieumiejące słuchać irytują, trudno z nimi wytrzymać. Słuchanie w odróżnieniu od słyszenia, będącego odbieraniem dźwięków z otoczenia, jest związane z podjęciem wysiłku i zaangażowaniem w relację. Aktywne słuchanie prowadzi nie tylko do zdobycia informacji, ale i do poznania punktu widzenia oraz intencji rozmówcy. Jak zatem słuchamy słów Jezusa? Czy słuchamy ich z wiarą i posłuszeństwem, czyli z pragnieniem, by je przyjąć i wypełnić? Czy szanujemy Tego, który do nas mówi?
 
Oby głos Twój, Panie, dobiegł do uszu moich. Obym pragnął przyjąć i wypełnić wolę Twoją, Boże, ukrytą w słowach Twoich. Obym kochał Ciebie, Chryste, który jesteś Słowem.


Rozważania pochodzą z książki
Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
 
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Otoczyć opieką Ciało


"Maryja owinęła Go w pieluszki". Bóg oddał się w ręce Maryi. Powierzył swoje Ciało w ręce Maryi, aby mogła się Nim opiekować. Tak, jak powierzył się w ręce Marii z Betanii, przy namaszczeniu przed złożeniem do grobu, jak też powierzył się w ręce świętych kobiet, które złożyły Go do grobu.

Odnajdujemy zaskakującą równość żłóbka i krzyża, wydania na świat i wydania na krzyż, owinięcia w pieluszki i owinięcia w płótno, złożenia w stajence i złożenia do grobu.

Jezus powierzył się rękom kobiet, aby opiekowały się Jego Ciałem. Sądzę, że ta symbolika otwiera możliwość istnienia urzędu kobiecego w Kościele, urzędu czułości i współczucia w opiece nad Ciałem Jezusa. Kiedy Piotr mówił o kobietach, mówił o "niezachwianym spokoju i łagodności ducha" (1 P 3, 4). O duszy łagodnej i spokojnej, bo niezachwianej, silnej i wytrwałej, ale nie przesłodzonej. Współczesne chrześcijanki powinny oddać całą swoją siłę, słodycz, czułość - całą swoją moc. Posługa adoracji wypełnia się coraz częściej w nagości wiary, a nie w porywie wrażliwości.

Opiekować się Ciałem podczas adoracji i opiekować się Ciałem w ubogich, bezbronnych. Ciało Chrystusa jest dzisiaj tak zranione, tak bardzo zranione.

G. Blaquiere

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Akt Boskiej miłości jest dziełem bardziej doskonałym niż posąg Fidiasza czy Praksytelesa. Jest trwalszy niż skały alpejskie. Wszystkie rzeczy są w porównaniu z nim bańkami mydlanymi.

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918), Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek.

Modlitwa na dziś

Boże dawco wszystkich darów, ozdobiłeś św. Pacyfika cnotą niezwykłej cierpliwości i umiłowaniem samotności. Spraw, abyśmy dzięki jego modlitwom mogli pójść w jego ślady i podobną otrzymali nagrodę.
Amen.Patron DniaŚw. Pacyfik z San Severino
 
kapłan


Św. Pacyfik urodził się w roku 1653. Wcześnie został sierotą i wychowywał się u swego wuja. Mając lat siedemnaście wstąpił do zakonu franciszkanów obserwantów. Otrzymawszy święcenia, rozpoczął pracę kapłańską w małej wiosce w Apeninach. Po siedmiu latach owocnego duszpasterzowania dotknięty został ciężką chorobą, wskutek której do końca życia był inwalidą. Nadal jednakże oddawał się modlitwie, nie zatraciwszy cnoty cierpliwości ani samo zaparcia. Miał niezwykły dar proroczy.

jutro: bł. Władysława

wczoraj
dziś
jutro