logo
Środa, 29 maja 2024 r.
imieniny:
Benity, Maksymiliana, Teodozji, Urszuli, Bogusławy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Środa, 29 maja 2024
VIII tydzień Okresu Zwykłego, IV tydzień psałterza

 

Wspomnienie obowiązkowe św. Urszuli Ledóchowskiej - dziewicy

 

 

Czytania liturgiczne
Środa. Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

Nowy lekcjonarz: 1 P 1, 18-25; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); Por. Mk 10, 45; Mk 10, 32-45;

Stary lekcjonarz: 1 P 1, 18-25; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20; Mk 10, 45; Mk 10, 32-45;
 
[biały kolor szat]
 


PIERWSZE CZYTANIE (1 P 1, 18-25)
Cena naszego odkupienia

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:
Wiecie, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. «Wszelkie bowiem ciało jest jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki». Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20)

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.
Albo: Alleluja.

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 10, 45)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 10, 32-45)
Zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać:
«Oto idziemy do Jerozolimy. A tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie».
Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»
Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika
Człowiek pyta:

Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?
Mt 9,14

***

 

Pieśń nad Pieśniami, 2 i 3
Pieśń druga

Oblubienica:
8 Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach.
9 Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty.
10 Miły mój odzywa się i mówi do mnie: "Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź!
11 Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł.
12 Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic, i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.
13 Drzewo figowe wydało zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź!
14 Gołąbko ma, [ukryta] w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku".

Chór:
15 "Schwytajcie nam lisy, małe lisy, co pustoszą winnice, bo w kwieciu są winnice nasze".

Oblubienica:
16 Mój miły jest mój, a ja jestem jego, on stada swe pasie wśród lilii.
17 Nim wiatr wieczorny powieje i znikną cienie, wróć, bądź podobny, mój miły, do gazeli, do młodego jelenia na górach Beter!

Oblubienica:
1 Na łożu mym nocą szukałam umiłowanego mej duszy, szukałam go, lecz nie znalazłam.
2 "Wstanę, po mieście chodzić będę, wśród ulic i placów, szukać będę ukochanego mej duszy". Szukałam go, lecz nie znalazłam.
3 Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. "Czyście widzieli miłego duszy mej?"
4 Zaledwie ich minęłam, znalazłam umiłowanego mej duszy, pochwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mej matki, do komnaty mej rodzicielki.

Oblubieniec:

5 Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele i na łanie pól: nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej, póki nie zechce sama. 

wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Służba na wzór Syna Człowieczego

Scena przedstawiona w dzisiejszej Ewangelii rozgrywa się pomiędzy tym, co boskie, a tym, co ludzkie. Droga Boga Wcielonego, Jezusa – Syna Człowieczego, zmierza przez krzyż do chwały zmartwychwstania. Kiedy Jezus podążał z uczniami do Jerozolimy, miejsca, w którym dokonają się ostatnie wydarzenia Jego ziemskiej misji, wyprzedzał ich, co budziło ich niepokój. Wprawdzie nie rozumieli, dlaczego tak się dzieje, ale w tym pośpiechu wyczuwali coś wyjątkowego. Druga zapowiedź męki wyjaśnia wszystko. Jezus dąży do wypełnienia woli Ojca. Natomiast dwaj uczniowie – Jakub i Jan – wprawdzie marzą o chwale u boku Jezusa, ale myślą o tym na zasadzie przywileju. Wynika to zapewne z dwóch powodów: szczerego przywiązania do Nauczyciela i braku pełnego zrozumienia Jego drogi. Jezus wyjaśnia, że wielkość zdobywa się przez służbę na wzór Syna Człowieczego, który przyszedł służyć i oddać swoje życie za wielu.

Panie Jezu, przyznaję, że trudno mi jest zdobyć się na taką miłość, aby stać się sługą i niewolnikiem wszystkich. Niech mnie pociąga Twój przykład, abym kiedyś dojrzał do miłości służebnej i ofiarnej. Amen.
 

Rozważania pochodzą z książki
 
Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Maryja pierwszą charyzmatyczką Kościoła

Co mówi nam o tym relacja Maryi z Duchem Świętym? Oznajmia, że Maryja jest, po Chrystusie, najznamienitszą charyzmatyczką w historii zbawienia. Nie w sensie otrzymania największej liczby charyzmatów. Wręcz przeciwnie, na zewnątrz przedstawiała się uboga w charyzmaty. Jakich cudów dokonała Maryja? O Apostołach mówiło się, że nawet ich cień leczył chorych (por. Dz 5, 15). O cudach Maryi, za Jej życia, nic nie wiadomo, o żadnym głośnym czy nadzwyczajnym działaniu. Ona była jednak największą charyzmatyczką, ponieważ w Niej Duch Święty dokonał największego ze swoich nadzwyczajnych działań, jakim jest nie słowo mądrości, nie dar zarządzania, nie zdolność widzenia, nie marzenia, nie proroctwo, ale życie samego Mesjasza!

R. Cantalamessa


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Nie mów o sobie chełpliwie, o swojej wiedzy, o swoich dobrych uczynkach, o swoim pochodzeniu. Chyba, że masz uzasadnioną nadzieję, że to będzie pożyteczne. W tym jednak przypadku niech to się dzieje w pokorze i ze świadomością, że to nie jest niczym innym, jak tylko darem Bożym.

 

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
 Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś

Boże, Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać bł. Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił Dobrą Nowinę i dał życie wszystkim, spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo, przyczyniali się do zbawienia naszych braci. Amen.Patron Dniaśw. Urszula Ledóchowska
 
dziewica

Św. Urszula, w świecie Julia Maria Ledóchowska, urodziła się w 1865 roku w gorliwej katolickiej rodzinie. W 21 roku życia wstąpiła do klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie. W 1907 roku została skierowana do pracy nad młodzieżą w Rosji. Wydalona stamtąd apostołowała w krajach skandynawskich. W 1920 roku wróciła do Polski i założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, które oddaje się pracy wychowawczej. W całym życiu odznaczała się apostolską gorliwością i pogodą ducha. Zmarła w Rzymie 29 maja 1939 roku. W roku 1983 papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych a 18 maja 2003 r. w Rzymie dokonał kanonizacji Urszuli Ledóchowskiej.

jutro: św. Jana Sarkandra

wczoraj
dziś
jutro