logo
Sobota, 22 stycznia 2022 r.
imieniny:
Dominiki, Mateusza, Wincentego, Anastazego  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
 
Sobota, 22 stycznia 2022
II tydzień Okresu Zwykłego, II tydzień psałterza 

Wspomnienie dowolne św. Wincentego – diakona i męczennika
Wspomnienie dowolne św. Wincentego Pallottiego – prezbiteraCzytania liturgiczne

Sobota. Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika

albo wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, prezbitera

 

Nowy lekcjonarz: 2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27; Ps 80 (79), 2 i 3b. 5-7 (R.: por. 4); Por. Dz 16, 14b; Mk 3, 20-21;

 

Stary lekcjonarz: 2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27; Ps 80, 2-3. 5-6. 7-8; por. Dz 16, 14b; Mk 3, 20-21;

[zielony kolor szat]

 


PIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27)
Śmierć Saula i Jonatana

Początek Drugiej Księgi Samuela.

Po śmierci Saula, po zwycięstwie nad Amalekitami, wrócił Dawid i zatrzymał się przez dwa dni w Siklag. Na trzeci dzień przybył jakiś człowiek z obozu, z otoczenia Saula. Odzienie miał podarte, a głowę posypaną ziemią. Podszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. Dawid zapytał go: „Skąd przybywasz?” Odpowiedział mu: „Ocalałem z izraelskiego obozu”. Rzekł do niego Dawid: „Opowiedz mi, proszę, co się tam stało?” Opowiedział więc, że ludzie uciekli z pola walki, wielu żołnierzy zginęło, i że również ponieśli śmierć Saul i jego syn Jonatan.
Dawid schwyciwszy swe szaty, rozdarł je. Tak też uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli. Potem lamentowali i płakali, i pościli aż do wieczora, ponieważ padli od miecza Saul i syn jego Jonatan, i lud Pana, i dom Izraela.
„O Izraelu, twa chwała na górach umarła. Jakże zginęli bohaterowie? Saul i Jonatan, kochający się i mili przyjaciele, za życia i w śmierci nie są rozdzieleni. Wszak oni bystrzejsi od orłów, dzielniejsi od lwów. O, płaczcie nad Saulem, córki izraelskie: On was ubierał w prześliczne szkarłaty, złotymi ozdobami upiększał stroje. Jakże zginęli wśród boju bohaterowie? Jonatan zabity na wzgórzach. Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi! Więcej ceniłem twą miłość niżeli miłość kobiet. Jakże zginąć mogli wśród boju bohaterowie? Jakże przepadły wojenne oręże?”

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 80,2-3.5-6.7-8)

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Zbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.

Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz, *
pomimo modłów Twojego ludu?
Nakarmiłeś go chlebem płaczu, *
obficie napoiłeś łzami.

Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, *
a wrogowie nasi z nas szydzą.
Odnów nas, Boże Zastępów, +
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Dz 16,14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 3,20-21)
Rodzina niepokoi się o Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”.

Oto słowo Pańskie.
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika

 

Biblia pyta:

Duch ludzki zniesie chorobę, lecz złamanego ducha któż dźwignie?
Prz 18,14

 

***

 

KSIĘGA III, O wewnętrznym ukojeniu
Rozdział XLIV. O TYM, ŻE NIE NALEŻY DAĆ SIĘ POCIĄGAĆ RZECZOM ZEWNĘTRZNYM


1. Synu, jest wiele rzeczy, o których wcale nie musisz wiedzieć Syr 32,12, raczej myśl o sobie, że choć na ziemi, jesteś już umarły i cały świat jest umarły dla ciebie Ga 6,14. Lepiej jest być głuchym na wiele rzeczy i zajmować się tylko tym, co sprzyja wewnętrznemu pokojowi. Jeśli coś ci się w innych ludziach nie podoba, lepiej odwracać oczy i pozwolić każdemu myśleć swoje, niż wdawać się w kłótliwe rozmowy. Jeżeli mocno utwierdzisz się w Bogu i będziesz zważał tylko na Jego sąd, łatwiej zniesiesz własną porażkę.

2. O Panie, do czegośmy doszli? Patrz, opłakujemy stratę doczesną, pracujemy i zabiegamy o mały zysk, a o uszczerbku duszy od razu zapominamy, przypominamy sobie może dopiero wtedy, kiedy już będzie za późno. Dążymy do tego, co błahe i nieważne, a zaniedbujemy to, co najważniejsze, bo cała istota człowieka wyładowuje się na zewnątrz i jeśli w porę nie zwróci się do wnętrza, całkiem w rzeczach zewnętrznych ugrzęźnie.

 

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

 

***

JEGO PRZECZUCIE

Szatan przeczuwa dobrze wieczność swej katuszy,
Ale rozumowaniem to przeczucie głuszy.

Adam Mickiewicz

***

Przebaczaj pierwszy.
 

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'  

wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Gest miłości Boga do człowieka

Oto w ewangelicznym opisie zdarzeń zbawczych ze wzruszeniem czytamy opis pewnego – pozornie nieistotnego – szczegółu, który ujawnia nam kolejny aspekt miłości Boga do człowieka. Jezus, umęczony działalnością publiczną, próbuje schronić się w domu, w którym ma nadzieję spożyć odrobinę chleba. Zmęczenie i głód – czyż nie to charakteryzuje przeciętnego człowieka XXI wieku? Czy nie o tym myślimy, gdy wracamy do domu po długim i wykańczającym dniu? Czy nie to jest powodem tylu frustracji, konfliktów i zawodów. Podstawowe potrzeby człowieka muszą zostać zaspokojone – inaczej nie ma szans na normalne funkcjonowanie. Szczególnie trudne wydaje się to, że umęczonego i głodnego Jezusa atakują dodatkowo ci, od których miał prawo oczekiwać jedynie akceptacji i wsparcia – członkowie rodziny. Jakiż jest do nas podobny i przed jakże podobnymi do naszych staje dylematami.
 
Panie Jezu, Ty w heroicznym geście miłości zdecydowałeś się być podobny do każdego człowieka we wszystkim oprócz grzechu. Wyznaję w Tobie człowieka – głodnego i zmęczonego, i Boga – kochającego i ofiarnego. Ucz mnie takiej miłości. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 

Rozważania pochodzą z książki
 
o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Modlić się do Dziewicy o jedność


Cześć dla Matki Chrystusa i chrześcijan daje katolikom naturalną i częstą sposobność błagania Jej, by wstawiła się Ona u Syna, aby wszyscy ochrzczeni połączyli się w jeden lud Boży. A nadto z tej racji, że wolą Kościoła katolickiego jest, by w tym kulcie nie tylko nie osłabiało się jego szczególnego charakteru, lecz także bardzo starannie unikało się wszelkiej przesady, która mogłaby wprowadzić w błąd innych braci co do prawdziwej nauki Kościoła katolickiego, by usunięto wszelki sposób okazywania czci, odbiegający od właściwej praktyki katolickiej.

MC 32


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Okaż się zawsze człowiekiem poważnym i człowiekiem o męskim usposobieniu. Bojaźliwość rodzi niebezpieczeństwo.

 

Z ‘Dziennika Duchowego' bł. ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś

Wszechmogący Boże, napełnij nas twoim duchem i daj tę miłość, która pomogła świętemu Wincentemu męczennikowi, znieść zwycięsko wszystkie tortury. Amen

***
 

Boże, ktory nauczyłeś Kościół zachowywać wszystkie Twoje przykazania miłości Boga i bliźniego, pomóż nam praktykować dzieło miłosierdzia przez naśladowanie Twojego kapłana, św. Wincentego, i zasłużyć na to, aby powiększyć zastępy błogosławionych w Twoim Królestwie. Amen.Patroni Dniaśw. Wincenty
diakon i męczennik

Św. Wincenty był archdiakonem i kaznodzieją biskupa Saragossy. Wraz ze swoim biskupem, Walerym, został pojmany podczas prześladowań zarządzonych przez rzymskiego namiestnika Hiszpanii. Walerego skazano na wygnanie. Św. Winceny został poddany strasznym torturom. Zmarł na skutek odniesionych ran w Walencji w 304r. Jego kult rozpowszechnił się w Kościele bardzo szybko obok kultu św. Szczepana i św. Wawrzyńca. 

***św. Wincenty Pallotti
 
kapłan

Urodzony w Rzymie w roku 1795, św Wincenty został księdzem i poświęcił się całkowicie Bogu i duszpasterstwu. Marzył, aby pozyskać dla Chrystusa wszystkich niekatolików, zwłaszcza zaś mahometan. Zakładał stowarzyszenia cechowe dla robotników, szkoły rolnicze, towarzystwa pożyczkowe, sierocińce i ochronki dla dziewcząt - co uczyniło z niego pioniera i prekursora Akcji Katolickiej. Jego najcenniejszą spuścizną jest stowarzyszenie, którego celm była praca misyjna w środowisku miejskim, znane jako "Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego" . Ten niestrudzony pracownik Chrystusowy zmarł w roku 1850.

jutro: św. Ildefonsa

wczoraj
dziś
jutro