logo
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.
imieniny:
Bogusława, Gracjana, Laury – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Wtorek, 18 grudnia 2018 
III tydzień Adwentu, III tydzień psałterza 
Czytania liturgiczne

Wtorek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Jr 23, 5-8; Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab (R.: por. 7); ; Mt 1, 18-24;
Stary lekcjonarz: Jr 23, 5-8; Ps 72, 1-2, 12-13, 18-19; ; Mt 1, 18-24;

[fioletowy kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE  (Jr 23,5-8)
Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

„Pan mówi: Oto nadejdą dni, 
kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. 
Będzie panował jako król, postępując roztropnie, 
i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. 
W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, 
a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. 
To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: 
«Pan naszą sprawiedliwością». 
Dlatego oto nadejdą dni, mówi Pan, 
kiedy nie będą już mówić: «Na życie Pana, 
który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej!» 
lecz raczej: «Na życie Pana, który wyprowadził 
i przywrócił pokolenie domu Izraela 
z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, 
po których ich rozproszył», 
tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 72,1-2,12-13,18-19)

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa. 

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki. 
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci. 

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, *
który sam czyni cuda. 
Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, *
a Jego chwała niech wypełni ziemię.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wodzu domu Izraela, 
który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi, 
przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 1,18-24)
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami»”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Oto słowo Pańskie.
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Maryja nadała macierzyńską formę dziełu Boga


Maryja nadała dziełu zbawczemu Syna i misji Kościoła formę osobliwą – formę macierzyńską. Wszystko to, co można wyrazić ludzkim językiem na temat "fenomenu" kobiety, matki, fenomenu serca - wszystko to, odnosi się do Niej.

Maryja była zawsze zupełnym "spełnieniem" tajemnicy zbawczej – od niepokalanego poczęcia aż do wniebowzięcia – i jest nieustannie "zapowiedzią" tej tajemnicy. Ona objawia zbawienie, przybliża łaskę również tym, którzy wydają się zupełnie obojętni i bardzo odlegli. Maryja w świecie, któremu jednocześnie z jego postępem przedstawia "korupcje" i "starzenie się", nie przestaje być "początkiem lepszego świata" – origo mundi melioris – jak wyraził się Paweł VI.

Jan Paweł II


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Więcej zwyciężania siebie, zwłaszcza wieczorem. Częściej ze samym Bogiem. Częściej przebywać przed tabernakulum sam na sam, wyzuty z wszystkiego.

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek
 

Modlitwa na dziś

Boże, który uczniłeś św. Gracjana przykładem miłości i wiary, która podbiła świat, i dołączyłeś go do grona Świętych Pasterzy, spraw, abyśmy dzięki niemu wytrwali w wierze i miłości i mogli wziąć udział w Jego chwale. Amen.Patron Dnia

św. Gracjan
 biskup

W połowie III wieku św. Gracjan był wysłany przez papieża św. Fabiana na misje do Galii. Następnie został biskupem Tours. W tej części Galii pogaństwo miało silne korzenie., ale wytrwała praca świetego wkrótce zaczęła wydawać owoce. Często musiał ukrywać się przed wściekłością pogan, odprawiał nabożęństwa w piwnicach i grotach. Podczas prześladowania za Decjusza, ani na chwilę nie opuścił swoich wiernych. Umarł w roku 300.

jutro: św. Urbana V

wczoraj
dziś
jutro