logo
Piątek, 05 marca 2021 r.
imieniny:
Aurory, Euzebiusza, Hadriana, Fryderyka, Oliwii – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
pod redakcją ks. Jana Hadalskiego TChr
Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy
Wydawnictwo Hlondianum
 


Kompletny wykład liturgii Mszy Świętej: obrzędy, gesty, modlitwy – historia, symbolika, prawo i teologia. Książka stanowi zbiór 140 artykułów z czteroletniego cyklu (2009-2012) „Msza Święta – Rozumieć, aby lepiej uczestniczyć” publikowanego na łamach miesięcznika „Msza Święta”. Autorzy to znani teologowie, specjaliści w zakresie liturgiki, teologii pastoralnej, prawa kanonicznego, sztuki i muzyki sakralnej...

 

Wydawca: Hlondianum
Rok wydania: 2013 
Format: 176x250
Stron: 668
Rodzaj okładki: Miękka

 
  
 
  

 
Kompletny wykład liturgii Mszy Świętej: obrzędy, gesty, modlitwy – historia, symbolika, prawo i teologia. Książka stanowi zbiór 140 artykułów z czteroletniego cyklu (2009-2012) „Msza Święta – Rozumieć, aby lepiej uczestniczyć” publikowanego na łamach miesięcznika „Msza Święta”. Autorzy to znani teologowie, specjaliści w zakresie liturgiki, teologii pastoralnej, prawa kanonicznego, sztuki i muzyki sakralnej. Nie jest to jednak pozycja naukowa. Teksty zebrane na 668 stronach napisane są prostym, komunikatywnym językiem, aby popularyzować wśród wiernych znajomość treści i liturgii Eucharystii.
 
 
Spis treści
 
WSTĘP – ks. Jan Hadalski TChr
Część pierwsza: Wiadomości ogólne o Mszy Świętej
 
I. Istota Eucharyst II
 
ks. Marek Pyc: Ustanowienie Eucharystii: Ostatnia Wieczerza – Krzyż
ks. Stefan Szymik MSF: Żydowska Pascha – Ostatnia Wieczerza – Eucharystia 
ks. Krzysztof Filipowicz
Czym jest Msza Święta – na podstawie używanych nazw
ks. Krzysztof Filipowicz
Eucharystia Ofiarą Chrystusa i Kościoła
ks. Jan Miazek
Eucharystia Świętą Ucztą 
ks. Bogusław Nadolski TChr
Eucharystia zbawczym posiłkiem 
ks. Andrzej Orczykowski TChr
O chlebie i winie do Eucharystii
II . Miejsc e i c zas sp rawowania Mszy Świętej
1. Miejsca związane ze sprawowaniem Eucharystii
ks. Marian Cynka
Wnętrze kościoła – przestrzeń sakralna
ks. Marian Cynka
Ambona – miejsce głoszenia słowa Bożego dawniej i dziś
658 Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć
ks. Marian Cynka
Ołtarz – miejscem ofiary i uczty w Starym i Nowym Przymierzu
ks. Marian Cynka
Trzy miejsca święte w sprawowaniu Eucharystii
w aspekcie „ars celebrandi” 
ks. Andrzej Orczykowski TChr
Gdzie można celebrować Mszę Świętą?
 
2. Niedziela – Dzień Eucharystii
 
ks. Jan Sochoń: Pascha tygodnia
ks. Edward Szymanek TChr: Szabat Nowego Przymierza
ks. Krzysztof Filipowicz: Dominica – „Dies Eucharistiae”
ks. Andrzej Orczykowski TChr: Z potrzeby serca czy z obowiązku? O niedzielnej Mszy Świętej
 
III . Celebrans – szafarz – uczestnictwo
ks. Helmut Jan Sobeczko: Zgromadzenie celebruje liturgię
ks. Jan Miazek: Kapłan w liturgii Mszy Świętej
ks. Wojciech Przeczewski: Udział wiernych w kapłaństwie Chrystusa
ks. Jacek Nowak SAC: Rola i zadania przewodniczącego liturgii
ks. Krzysztof Filipowicz: Królewska służba, czyli słowo o posługach w liturgii
ks. Andrzej Orczykowski TChr: O intencjach mszalnych, czyli o aplikacji Eucharystii
ks. Andrzej Orczykowski TChr: O ofiarach mszalnych
ks. Teodor Puszcz TChr: Interkomunia – udział chrześcijan różnych wyznań we wspólnej Eucharystii 
 
IV. Ryt i celebracja Eucharystii
 
ks. Czesław Krakowiak: Dlaczego Watykan? Pozytywna wizja odnowy liturgicznej po Vaticanum II
ks. Andrzej Komorowski FSSP: Dlaczego Msza Święta trydencka?
Oprac. Grzegorz Duszyński: Obrzędy Mszy Świętej według rytu rzymskiego posoborowego i trydenckiego 
ks. Jan Hadalski TChr: „Ars celebrandi” – piękno liturgii 
Adam Matyszewski: Koncelebracja – rys historyczny 
ks. Andrzej Orczykowski TChr: Aspekty prawne koncelebracji eucharystycznej
ks. Jacek Nowak SAC: Jak objaśniać liturgię? O komentarzu i funkcji komentatora w liturgii 
ks. Jan Miazek: Msza Święta z udziałem dzieci w świetle wskazań Kościoła 
ks. Andrzej Draguła: Nie podzielić losu lalki i misia! O Mszy Świętej dla dzieci z perspektywy duszpasterskiej
ks. Krzysztof Filipowicz: Apologie kapłańskie we Mszy Świętej dawniej i dziś 
 
Część druga: Obrzędy Mszy Świętej 
 
I. Obrzędy wstępne
 
ks. Krzysztof Filipowicz: Przygotowanie Kościoła na Boską wymianę darów
ks. Bogusław Nadolski TChr: „Łaska początku”, czyli jak w celebracji budować wspólnotę?
ks. Bogusław Nadolski TChr: Pan z wami – więcej niż pozdrowienie 
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Walory aktu pokuty we Mszy Świętej
Adam Matyszewski: Narastanie uwielbienia, czyli „Kyrie, eleison” i „Chwała na wysokości Bogu” 
ks. Jan Miazek: Kolekta – szczyt liturgii gromadzenia się 
 
II. Liturgia słowa 
 
ks. Bogusław Nadolski TChr: Rola słowa Bożego w liturgii
ks. Krzysztof Filipowicz: Układ i zasady doboru czytań mszalnych
ks. Bogusław Nadolski TChr: Psalm responsoryjny – słowo Boże śpiewane
Adam Matyszewski: Od graduału do psalmu responsoryjnego 
Adam Matyszewski: Sekwencje w liturgii 
Adam Matyszewski: Alleluja – chwalcie Pana!
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Proklamacja Ewangelii szczytem liturgii słowa 
ks. Adam Kalbarczyk: Homilia – najwyższa forma przepowiadania w Kościele
ks. Wojciech Przeczewski: Komu wolno wygłosić homilię? 
ks. Henryk Sławiński: Troski współczesnej homiletyki 
ks. Henryk Sławiński: Homilia dla dzieci – pedagogiczne wyzwanie 
ks. Czesław Krakowiak: Wyznanie wiary („Credo”) we Mszy Świętej 
ks. Jan Miazek: Modlitwa powszechna – modlitwa zgromadzonego Kościoła
 
III. Liturgia eucharystyczna 
 
1. Przygotowanie darów ofiarnych
 
ks. Teodor Puszcz TChr: Ofiarowanie czy przygotowanie darów? 
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę... 
 
2. Modlitwa eucharystyczna 
 
ks. Jan Miazek: Modlitwa eucharystyczna – wprowadzenie
ks. Czesław Krakowiak: Prefacja w modlitwie eucharystycznej 
Adam Matyszewski: „Pierwsza modlitwa eucharystyczna”, czyli „Kanon rzymski” – rys historyczny 
ks. Jan Miazek: Teologiczne treści „Kanonu rzymskiego”
ks. Jan Miazek: Druga modlitwa eucharystyczna 
ks. Jan Miazek: Prawdziwie nowa modlitwa. Teologia „Trzeciej modlitwy eucharystycznej”
ks. Jan Miazek: Teologiczne treści „Czwartej modlitwy eucharystycznej”
ks. Jan Miazek: Piąta modlitwa eucharystyczna 
ks. Jan Miazek: Pierwsza modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania 
ks. Jan Miazek: Druga modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania 
ks. Jan Miazek: Modlitwy eucharystyczne w Mszach z udziałem dzieci
ks. Jan Miazek: Jak uczestniczyć w modlitwie eucharystycznej? 
ks. Krzysztof Filipowicz: Podniesienie – najważniejszy moment Mszy? 
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Krew przymierza wylana „za wszystkich” czy „za wielu”? Problem rozumienia i tłumaczenia formuły konsekracji wina
 
3. Obrzędy Komunii Świętej
 
ks. Krzysztof Porosło: Ośmielamy się zbliżyć z całą ufnością. Miejsce i znaczenie „Modlitwy Pańskiej” w Eucharystii 
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Znak pokoju w liturgii mszalnej 
o. Adam R. Sikora OFM: Chrystus – Baranek Boży 
ks. Teodor Puszcz TChr: Ciało i Krew, które łączymy. O geście łamania chleba i zmieszania Konsekrowanych Postaci
ks. Krzysztof Filipowicz: Święte dla świętych, czyli o udzielaniu Komunii Świętej
ks. Teodor Puszcz TChr: „Cum amore ac timore”, czyli o przyjmowaniu Komunii Świętej
ks. Krzysztof Porosło: Droga od dwóch do jednej postaci – Komunia Święta w Kościele zachodnim
ks. Andrzej Orczykowski TChr: O Komunii Świętej pod postaciami chleba i wina – aspekty prawne
ks. Krzysztof Filipowicz: Komunia z tej samej ofiary, czyli o „doskonalszym” sposobie uczestnictwa we Mszy Świętej 
Adam Matyszewski: Antiphona ad Communionem 
ks. Mariusz Białkowski: Śpiewy komunijne i na uwielbienie 
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Puryfikacja naczyń mszalnych
ks. Jan Miazek: Post Communionem – modlitwa dziękczynna po Komunii 
ks. Leszek Smoliński: Owoce Komunii Świętej 
ks. Leszek Smoliński: Pragnienie serca. O Komunii duchowej 
ks. Andrzej Suchoń: Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej – moda czy konieczność? ..
bp Piotr Greger: Przygotowanie, zadania, formacja i duchowość nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej
 
IV. Obrzędy zakończenia
ks. Krzysztof Filipowicz: Błogosławieni posłani, gdyż spotkali Pana! Błogosławieństwo na końcu zgromadzenia liturgicznego 
ks. Jan Miazek: Modlitwy nad ludem
ks. Ireneusz Bakalarczyk: Idźcie w pokoju Chrystusa 
Adam Matyszewski: Śpiew na zakończenie Mszy Świętej
 
Część trzecia: Kult Eucharystii poza Mszą 
 
Adam Matyszewski: Idea i początki kultu Eucharystii poza Mszą
ks. Marian Cynka: Tabernakulum – miejsce Świętej Obecności 
ks. Andrzej Orczykowski TChr: Przechowywanie Najświętszego Sakramentu według aktualnie obowiązującego prawa kościelnego 
ks. Jan Miazek: Komunia poza Mszą Świętą 
Adam Matyszewski: Procesja eucharystyczna – historia, teologia, praktyka 
ks. Jan Miazek: Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu 
ks. Krzysztof Porosło: Sław, języku, tajemnicę – uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa
Adam Matyszewski: Godzina Święta i Czterdzieści Świętych Godzin 
s. Iwona Kopacz PDDM: Kongresy eucharystyczne: historia i idee 
 
Część czwarta: Paramenty mszalne, muzyka i śpiew 
 
I. Księgi używane do sprawowania Mszy 
 
ks. Krzysztof Porosło: Wiara Kościoła „zapisana” w księgach 
ks. Krzysztof Porosło: Księgi żywego słowa
ks. Krzysztof Porosło: Chorał gregoriański zapisany w księgach 
 
II. Naczynia i paramenty liturgiczne związane z Eucharystią
 
ks. Marian Cynka: Vasa sacra – naczynia eucharystyczne oraz paramentyka kielichowa i ołtarzowa 
ks. Krzysztof Porosło: Ampułki – naczynia na wino i wodę
ks. Krzysztof Porosło: Kielich i jego zawartość 
ks. Krzysztof Porosło: Patena i serce otwarte z miłości do Zbawcy
ks. Krzysztof Porosło: Paramenty służące przygotowaniu darów 
ks. Krzysztof Porosło: Gloria i melchizedek, czyli rzecz o monstrancji
ks. Marian Cynka: Monstrancja i cyborium 
ks. Krzysztof Porosło: Płomień dla Pana – światło i świece
ks. Krzysztof Porosło: Tajemnica miłości, woni i ofiary, czyli słowo o kadzidle i kadzielnicy 
 
III. Szaty liturgiczne
ks. Krzysztof Porosło: Przyobleczeni w Chrystusa 
ks. Krzysztof Porosło: Albus – znaczy biały 
ks. Krzysztof Porosło: Przepasz mnie, Panie… – słów kilka o cingulum
ks. Krzysztof Porosło: Hełm zbawienia, czyli humerał
ks. Krzysztof Porosło: Stuła – lekki i słodki ciężar 
ks. Krzysztof Porosło: Dalmatyka – szata dla sługi
ks. Krzysztof Porosło: Ornat – najpiękniejsza szata 
ks. Krzysztof Porosło: Insygnia biskupie 
ks. Krzysztof Porosło: Paliusz 
ks. Krzysztof Porosło: Szaty liturgiczne w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego 
ks. Krzysztof Porosło: Szaty liturgiczne Kościoła wschodniego 
 
IV. Muzyka i śpiew w liturgii mszalnej 
 
1. Śpiew we Mszy Świętej
 
Adam Matyszewski: Chorał – zapomniany głos modlącego się Kościoła
Adam Matyszewski: Niektóre wytyczne związane ze śpiewem i muzyką liturgiczną
Adam Matyszewski: Jak i co oni śpiewają? 
Adam Matyszewski: Muzyka liturgiczna wyrazem czci Boga
Adam Matyszewski: Znamiona „liturgiczności” pieśni
Adam Matyszewski: Cechy właściwe dla muzyki liturgicznej
 
2. Mszalni muzycy
 
ks. Mariusz Białkowski: Funkcje liturgiczno-muzyczne
ks. Mariusz Białkowski: Celebrans
ks. Mariusz Białkowski: Diakon
ks. Mariusz Białkowski: Lektor
ks. Mariusz Białkowski: Psałterzysta
ks. Mariusz Białkowski: Kantor
ks. Mariusz Białkowski: Animator śpiewu wiernych
ks. Mariusz Białkowski: Zgromadzenie wiernych
ks. Mariusz Białkowski: Zespoły muzyczne 
ks. Mariusz Białkowski: Dyrygent 
ks. Mariusz Białkowski: Organista 
  
Zobacz także
ks. Roman Sławeński
Droga Wielkiego Tygodnia to intensywniejsze niż zazwyczaj podążanie śladami Jezusa, naszego Zbawiciela. Ostatnie dni Jego ziemskiego życia przykuwają naszą uwagę. Nie bez przyczyny. Tu przecież odczytujemy wypełnienie Jego misji. Dlatego tu potrzeba szczególnej uwagi...
 
Michał Gołębiowski
Kiedy prorok Jonasz został wyrzucony do morza, a następnie połknięty przez wielką rybę, przez trzy dni i trzy noce modlił się z wnętrza jej brzucha psalmami. Wtedy Pan wydał rozkaz, żeby ryba wyrzuciła Jonasza na ląd (Jon 2,11). Kiedy zatem nadszedł ratunek? Czy Bóg wpierw wydobył Jonasza z sideł śmierci, a następnie prorok, stojąc już bezpiecznie na brzegu, wzniósł modlitwę dziękczynną dla swego Wybawiciela? Nie, Pismo Święte wyraźnie mówi, że cudowna interwencja Opatrzności była dopiero odpowiedzią na cierpliwe, pełne ufności trwanie na modlitwie Księgą Psalmów.  
 
ks. Bogusław Nadolski TChr
Nie ma bardziej radosnego zwiastowania niż zapewnienie samego Chrystusa: „Zmartwychwstałem”. W sercu i na wargach rozbrzmiewa spontaniczne Alleluja - Chwalcie Jahwe, wysławiajcie Go razem ze mną. Alleluja to śpiew radości ludzi odkupionych, a więc nas wszystkich. To pieśń zwycięstwa nadaje podstawową tonację liturgii dzisiejszej uroczystości, stanowi jej cantus firmus. 
 
 
___________________
 
 reklama