logo
Czwartek, 26 listopada 2020 r.
imieniny:
Leona, Leonarda, Lesławy, Konrada, Delfiny, Jana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Tadeusz Kałużny SCJ
Nadzieja na odnowę i jedność w Europie
Czas Serca
 


III Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne
 
 W dniach 4-9 września 2007 roku w rumuńskim mieście Sybin odbyło się III Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne. Organizatorami spotkania byli: Rada Konferencji Biskupów Europy, reprezentująca Kościół katolicki, oraz Konferencja Kościołów Europejskich, do której należy 126 Kościołów prawosławnych, protestanckich, anglikańskich i starokatolickich.
 
Sybin – stolica ekumenizmu
 
III Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne odbyło się w malowniczym (mającym blisko 200 tys. mieszkańców) Sybinie, nazywanym "Krakowem Transylwanii". To leżące na przecięciu się szlaków handlowych i kulturowych pełne muzeów i zabytków miasteczko jest świadkiem twórczego spotkania się wielu narodów i wyznań. W tym roku Sybin został także wybrany, obok Luksemburga, na europejską stolicę kultury, a Rumunia od 1 stycznia 2007 roku jest członkiem Unii Europejskiej.
 
Po zgromadzeniach w protestanckiej Bazylei (1989) i w katolickim Grazu (1997) na miejsce kolejnego spotkania świadomie wybrano region o przewadze wyznawców prawosławia. Przynależność do prawosławia deklaruje ok. 85 proc. mieszkańców dwudziestodwumilionowej Rumunii. Do Kościoła katolickiego przynależy blisko 10 proc. społeczeństwa. Katolicy obrządku łacińskiego to ok. 1,7 mln wiernych. Grekokatolicy – zgodnie z oficjalnymi danymi ze spisu powszechnego w 2002 roku – to zaledwie 250 tys. mieszkańców Rumunii. Według Annuario Pontificio, czyli danych samego Kościoła, jest ich blisko 750 tys. Obydwa Kościoły katolickie, razem z liczącym ok. 500 osób Kościołem ormiańskim, tworzą jedną Konferencję Episkopatu. Łączy ona nie tylko trzy różne ryty, lecz także przedstawicieli trzech narodowości: rumuńskiej, węgierskiej i ukraińskiej. Na czele wspólnej Konferencji przez kolejne kadencje stoją na przemian biskupi uniccy lub łacińscy. Kolejne 5 proc. mieszkańców Rumunii stanowią coraz liczniejsi protestanci.
 
Pielgrzymka ekumeniczna
 
W odróżnieniu od dwóch poprzednich III Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne zostało zaplanowane jako pielgrzymka ekumeniczna złożona z trzech etapów. Pierwszym z nich było spotkanie delegatów w Rzymie w styczniu 2006 roku. Drugi etap objął serię spotkań ekumenicznych na szczeblu krajowym i regionalnym. Na trzecim etapie, w lutym 2007 roku, odbyło się spotkanie delegatów w Wittemberdze-Lutherstadt, mieście Marcina Lutra, podczas którego dokonano podsumowania doświadczeń lokalnych. Spotkanie w Sybinie kończyło tę ekumeniczną pielgrzymkę Kościołów i wyznań chrześcijańskich w Europie.
 
Uczestnicy zgromadzenia
 
Do Sybinu zaproszono przedstawicieli Kościołów, episkopatów krajowych i organizacji wyznaniowych z całej Europy. W spotkaniu wzięło udział blisko 3 tys. osób. Oficjalnego otwarcia zgromadzenia dokonali kard. Peter Erdő, przewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy, oraz Jean-Arnold de Clermont, przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich. Przesłanie do uczestników zgromadzenia przekazał Ojciec Święty Benedykt XVI.
 

 
 
1 2  następna
Zobacz także
Jarosław Klimczyk CRL
Pan Jezus miał nie wiele mniej problemów z Kościołem niż obecny papież. Dlaczego? Bo głównym powodem pytania: "Jak to się mogło stać?" – jest niezrozumienie Jezusowej koncepcji Kościoła przez tych, którzy mają dawać Kościołowi zaczyn wzrostu. Od 2000 lat ciągle aktualne są słowa Jezusa skierowane do Jego uczniów dawnych i współczesnych: Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? (Mk 8,17)
 
Jarosław Klimczyk CRL
Zdolność przekazywania życia jest darem Stwórcy – i ten dar swoją wielkością zaskakuje człowieka. Jedynie wtedy, gdy człowiek w pełni zrozumie wymiar tego daru, może on realizować rodzicielstwo w sposób właściwy. Osoba ludzka, stworzona niejako z nadmiaru miłości Bożej, ma przelać tę Bożą miłość w nowego człowieka...
 
o. Innocenzo Gargano
Kameduła, o. Innocenzo Gargano jest jednym z inicjatorów “monastycznego dialogu międzywyznaniowego” i jednym z organizatorów systematycznie odbywających się spotkań liderów różnorodnych wspólnot religijnych. Zapytano go o refleksję na temat przyszłości dialogu międzyreligijnego w świetle deklaracji Dominus Jesus...
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー