logo
Wtorek, 21 maja 2019 r.
imieniny:
Jana, Moniki, Wiktora – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Nie ograniczajmy prawdy
 


- Taka postawa wobec prawdy, która  nakłada jej ograniczenia i pęta prowadzi do degradacji człowieka - mówił podczas Mszy św. z okazji inauguracji roku akademickiego Politechniki Krakowskiej  abp Marek Jędraszewski w Bazylice św. Floriana w Krakowie.
 
Odwołując się do czytanego fragmentu Listu św. Pawła do Rzymian, arcybiskup przypomniał, że św. Paweł wyrzuca w nim poganom to, że „nakładają prawdzie pęta”. Odrzucają Boga, choć mogli Go poznać, jak twierdzi św. Paweł, choćby poprzez dzieło stworzenia mówiące o potędze Boga. Ale nie poszli tą drogą.
 
– Właśnie taka postawa wobec prawdy, nakładająca jej ograniczenia i pęta prowadzi do degradacji samego człowieka.
 
Św. Paweł wskazuje, że odbywa się to na wielu płaszczyznach. Najpierw poprzez pogwałcenie godności ludzkiego umysłu przez oddawanie czci należnej Bogu zwierzętom i innym stworzeniom niższym od człowieka. Metropolita tłumaczył, że konsekwencją nakładania ograniczeń swojemu umysłowi zawsze jest degradacja moralna – św. Paweł mówi w Liście do Rzymian o grzesznych tendencjach homoseksualnych. Na koniec wskazuje na postawę cynizmu – poganie dobrze wiedzą, że czynią zło, a stwarzają taką atmosferę, że inni którzy źle czynią znajdują umocnienie i pochwałę.
 
– Czas, w którym pisał o tym św. Paweł jest od nas odległy, to już prawie 2000 lat. Ale przecież pewne problemy nakreślone wówczas przez św. Pawła są ciągle aktualne także dzisiaj.
 
Arcybiskup wyjaśnił, że znajdujemy się w rzeczywistości, w której króluje post prawda, gdzie wszystkie narracje i wszystkie poglądy są równowartościowe. Metropolita podkreślił za Janem Pawłem II, że odpowiedzią na to powinno być nieustane zadziwienie człowieka.
 
– Z tego ciągłego odkrywania piękna i tajemnic tego świata, z  tego zastanowienia kim jest człowiek (…), tej refleksji bardzo rzetelnej i uczciwej rodzi się według św. Jana Pawła II  ustanowienie pewnych prawd filozoficznych, które mimo upływu czasu i postępu wiedzy są ciągle trwałe i obecne.
 
U progu kolejnego roku akademickiego metropolita zachęcał do postawienia sobie pytania czy w poszukiwaniu prawdy nie stawiamy jej i sobie pewnych ograniczeń? Czy jest w nas uczciwość i rzetelność w odsłanianiu tajemnic tego świata i czy potrafimy tworzyć takie dzieła, które są autentycznie dobre, bo służą dobru każdego człowieka?
 
– Jakże ważne to pytania dla pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej. Uczelni ze swej istoty nastawionej na to, by odkrywane nieustannie prawa przyrody przekuwać na dobra techniczne, żeby tym samym uczyć rzetelności umysłowej polegającej na tym, że nie tylko znajdujemy coraz wspanialsze praktyczne zastosowania tego, co o świecie możemy powiedzieć jako konsekwencja nowych odkryć naukowych, ale  że to co tworzymy jest w służbie człowieka, każdego człowieka.
 
Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska
fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
www.diecezja.pl 
 
 
 


 
Cost-Club.com: Best Cosplay Costumes for Sale