logo
Środa, 27 października 2021 r.
imieniny:
Iwony, Noemi, Szymona, Sabiny, Emiliany – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justyn
Nieomylność biskupa Rzymu i biskupów
materiał własny
 


Nieomylność biskupa Rzymu i biskupów

Słowo "nieomylność" kojarzy się nam z nieskazitelną, doskonałością pod każdym względem lub nawet z bezgrzesznością. Tymczasem wiadomo, że "mylić się jest rzeczą ludzką". I papież, i biskupi w swym ludzkim, osobistym charakterze nie są spod tej reguły wyłączeni. Jak zatem trzeba rozumieć ich nieomylność?

Istotnie, słowo "nieomylny" budzi nieporozumienia lub wręcz zgorszenie niektórych. Toteż od pewnego czasu próbuje się to słowo zastąpić innymi określeniami. I tak mówi się o niezawodnej pewności, o wolności od błędu, o niemożliwości pobłądzenia . Co do rzeczy samej chodzi o to, że z Jezusem Chrystusem przyszła na świat prawda Boża w sposób historycznie nie do przewyższenia i ostateczny, i że trwanie w tej prawdzie jest Kościołowi obiecane na zawsze mocą stałej obecności w nim Chrystusa i Jego Ducha. Stąd Kościół nigdy nie może odejść ostatecznie od prawdy Chrystusowej. Gdyby było inaczej, kłamstwo zwyciężyłoby Boga i Jego prawdę. Szczególnie w sytuacjach konfliktowych trzeba, aby wierni mieli pewność, że kto opiera się na słowie Kościoła, opiera się na samej prawdzie. Inaczej groziłoby niebezpieczeństwo, że Kościół zmieni się w proste forum dyskusyjne zamiast pozostać wspólnotą wyznawców, która zdecydowanie występuje w obronie prawdy wiary. Kościół katolicki jest przekonany, że w urzędzie Piotrowym jako głowie kolegium biskupów lub w kolegium biskupim, złączonym z tym urzędem i podległym mu, ma z woli Boga obrońcę prawdy i jej głosiciela. Nieomylny jest więc biskup Rzymu jako głowa kolegium biskupiego i całe kolegium biskupów w łączności z biskupem Rzymu. Poszczególny biskup, wypowiadający się bez tej łączności, może okazać się omylny. Nieomylność Kościoła dotyczy kwestii wiary i moralności, a nie np. kwestii politycznych, przyrodoznawczych itp.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Będąc z pielgrzymką w Rzymie często widziałem na zabytkowych budowlach napis: "Pontifex Maximus". W języku angielskim wyraz "Pontiff" oznacza papieża. W języku polskim występują podobne wyrazy: "pontyfikat", czyli rządy papieskie, i "pontyfikalny", czyli bardzo uroczysty (np. Msza pontyfikalna). Skąd pochodzi tytuł "Pontifex"?
 
Ks. Edward Staniek
Szatan zna doskonale teksty natchnione. Kusząc Jezusa na początku Jego działalności, zacytował Mu słowa Psalmu 91: „Aniołom swym dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na barkach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień”. Słowa te nawiązywały do buntu aniołów. Oni bowiem nie chcieli służyć człowiekowi...
 
ks. Mirosław Tykfer
Niejedna osoba zapytana, po co jest uroczystość Wszystkich Świętych, odpowiada z zakłopotaniem. Z jednej strony odwiedza cmentarz i modli się za zmarłych z rodziny, a z drugiej proste skojarzenie podpowiada, że chodzi pewnie o wspomnienie wszystkich świętych kanonizowanych przez Kościół. Po co w takim razie odwiedzamy groby naszych bliskich? 
 
___________________
 
 reklama