logo
Środa, 29 czerwca 2022 r.
imieniny:
Pawła, Piotra, Salomei – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Dominikański Ośrodek Liturgiczny
Niepojęta Trójco
Liturgia.pl
 


ISBN 83-905-707-8-5
Ilość stron: 360
Format: 18 cm x 25,5 cm
Płócienna twarda oprawa, 6 zakładek.
 
 
Dominikański Ośrodek Liturgiczny
http://www.liturgia.dominikanie.pl
ul. Dominikańska 3/11, 31-043 Kraków
tel. (+48-12) 423-1613 wew. 265

 
 
Niepojęta Trójco
 
Muzyka jest znaczącym przerwaniem ciszy. Muzyka sakralna z tej ciszy wyrasta i do niej prowadzi. Jest uczestniczeniem w wiecznym hymnie uwielbienia, który Aniołowie śpiewają przed Obliczem Boga.
 
Bóg stwarzając człowieka na Swój obraz i podobieństwo, dał mu jednocześnie niezwykły dar, zdolność dostrzegania i tworzenia piękna na chwałę Wszechmogącego. Muzyka jest w tym dziele szczególna, albowiem nie potrzebuje pośrednictwa rozumu, aby trafić wprost do serca. Człowiek uzyskał dar jedyny w swoim rodzaju, wyróżniający go spośród innych stworzeń, dar świadomego kształtowania dźwięków, które zestawione w pewnym porządku mogą wzruszać, mobilizować, skłaniać do refleksji, modlitwy, radości. Dzięki sztuce sakralnej, tajemnica Boga nie jest tylko intelektualnym przekazem, pozostającym w świecie czystej abstrakcji, lecz staje się bliska człowiekowi z krwi i kości, poruszając duszę i otwierając ją na obecność Ducha Świętego, który jest pieśnią miłości Ojca i Syna. Istota muzyki sakralnej związana jest bezpośrednio z Misterium Wcielenia, w którym niewidzialny Bóg stał się bliskim każdemu człowiekiem. Dlatego też każda prawdziwa muzyka sakralna odwołuje nas do prawdy o Wcieleniu Słowa, pozwala poprzez to, co widzialne, a raczej "słyszalne" dotknąć Nieogarnionego, staje się dźwiękową "ikoną" Boga w Trójcy Jedynego.
 
Św. Paweł zachęca chrześcijan: "napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Boga w waszych sercach" (Ef 5,19). Śpiew jest narzędziem komunikacji pomiędzy wierzącymi, umacniania wiary i apostolstwa. Otwiera serca na Obecność Ducha Świętego i wyraża miłość, jaką stworzenie winno swemu Stwórcy i Zbawicielowi. Każde pokolenie tworzy swój własny sposób uwielbienia Boga poprzez muzykę. Były już w historii próby przeniesienia języka muzyki rozrywkowej do liturgii, próby powrotu do tradycji renesansu, czy średniowiecza. Zapewne każda wspólnota będzie poszukiwała swojego własnego sposobu uwielbienia Boga poprzez śpiew i jest to zjawisko normalne.
 
Również nasza, dominikańska wspólnota podjęła i podejmuje stale takie poszukiwania. Śpiewnik, który oddajemy Wam do rąk, jest zapisem pewnego etapu tych poszukiwań. Łączy w sobie elementy różnych tradycji. Można w nim odnaleźć chorał gregoriański, śpiewy z Taizé, liturgii prawosławnej, czy wreszcie utwory Renesansu polskiego, a także współcześnie skomponowane. Zaletą tego śpiewnika jest to, że wszystkie utwory zostały sprawdzone w żywej tradycji wykonawczej konwentu Św. Trójcy w Krakowie. Nie powstały zatem "za biurkiem", lecz w sercu modlącej się wspólnoty. Są w miarę proste, dostosowane do możliwości każdej scholi. Mamy nadzieje, że ten śpiewnik spełni Wasze oczekiwania, aby znaleźć najbardziej szczery i piękny sposób wyrażenia swojej modlitwy i uwielbienia Boga w liturgii. Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy na Jego chwałę będą wykonywać tę muzykę.
 
Wstęp o. Jacka Gałuszki OP
 
***
 
 
Śpiewnik, wydany przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny, można nabyć w sklepie internetowym:
www.sklep.liturgia.dominikanie.pl
w cenie 45 zł (wraz z kosztami wysyłki).
 
Zobacz także
Jacek Salij OP
W czasach internetu przeciętny katolik spotyka się wielokrotnie częściej, niż to było dawniej, z zarzutami przeciwko swojej wierze. Ich liczba, sprzeczności między nimi, bijąca dość często w oczy nierzetelność – dowodzą, że autorom i propagatorom tych zarzutów zazwyczaj nie chodzi o przekonanie do głoszonych przez siebie twierdzeń. Nie da się wierzyć w Jezusa i jednocześnie dopuszczać, że założony przez Niego Kościół wiarę w Niego chronił za pomocą ukrywania lub nawet przekręcania jakichś faktów.
 
Jakub Szymański
W niniejszym artykule zajmiemy się odniesieniem aniołów do Najświętszej Eucharystii. Zostanie to zaś uczynione na przykładach zaczerpniętych z terenów półwyspu iberyjskiego (Hiszpania i Portugalia) i przedstawionych w kontekście obejmującym wszechstronność podejścia do zagadnienia. Przykłady te bowiem pokażą, jak od strony tego świata wygląda przygotowanie na przyjęcie Eucharystii, w którym to przygotowaniu uczestniczą aniołowie.  
 
ks. Mirosław Tykfer
Św. Jana zapisał w Prologu swojej Ewangelii: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (J 1, 14). Uniżenie Boga rozpoczęło się nie na krzyżowej drodze, ale tam, gdzie Niepojęty i Wszechmocny Pan przyjął ubóstwo ludzkiej egzystencji. Stał się jednym z nas; podobny do nas we wszystkim, prócz grzechu. Credo streszcza tę prawdę w słowach „za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.  
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm