logo
Wtorek, 17 maja 2022 r.
imieniny:
Brunony, Sławomira, Wery, Paschalisa, Weroniki – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Tomasz Kaźmierski
Niepokalane Poczęcie
materiał własny
 


Sola scriptura: Kecharitomene
(O Pełnej Łaski w Piśmie Świętym)
 

Niepokalane Poczęcie to dogmat, będący niezmiennie pod obstrzałem protestanckiej krytyki. Skąd te ataki? Protestanci z niesmakiem odnoszą się do czci, jaką cieszy się Dziewica Maryja w Kościele Katolickim, a właśnie Niepokalane Poczęcie uzasadnia tę cześć. Wymierzone w kult maryjny negowanie bezgrzeszności Maryi, pozornie znajduje poparcie w Biblii. Dlatego postaram się wykazać, że dogmat ten można obronić, opierając się wyłącznie na Słowie Bożym. Niech będzie to życzliwy ukłon w stronę Braci Odłączonych.

Kecharitomene
Sam dogmat opiera się na biblijnym opisie Zwiastowania, zawartym w Ewangelii według św. Łukasza. Najważniejsze dla tego rozważania słowa to pozdrowienie wypowiedziane przez Archanioła Gabriela do Maryi w Łk 1.28:
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, [błogosławiona jesteś między niewiastami].
W greckim oryginale słowa pełna łaski mieszczą się w jednym wyrazie: kecharitomene, który w Nowym Testamencie pojawia się w tej formie tylko jeden raz.

Jest to imiesłów bierny czasu przeszłego, oznaczający, że dana czynność już się wydarzyła, a nadal trwa jej efekt. Znaczenie źródłosłowu - charitoō - wiąże się z zapewnieniem obfitości łaski. Tak więc kecharitomene można przetłumaczyć: w pełni i trwale obdarowana (wcześniej) łaską. Z taką interpretacją zgadza się wielu protestanckich biblistów, m.in. baptysta A.T. Robertson.

Czym jest łaska?

Można w tym momencie zapytać: Co znaczy być pełnym łaski? Co znaczy łaska? W Nowym Testamencie słowo - charis [gr. łaska] - pojawia się wiele razy. Oznacza on niezasłużony dar od Boga. W Biblii wielokrotnie i na różne sposoby podkreśla się, że pierwszym i najważniejszym darem łaski dla chrześcijanina jest zbawienie: Łaską jesteście zbawieni...(Ef 2,8). Zbawienie to w całym chrześcijaństwie przede wszystkim ratunek, uwolnienie od grzechu.

Maryja została przez Archanioła określona pełną łaski (którą wcześniej otrzymała i nie utraciła), a więc była w pełni zachowana od grzechu, i ten stan, ujawniony w momencie Zwiastowania trwał już wcześniej.

Nowe czy zwykłe imię dla wybranej?

Poza dosłownym znaczeniem kecharitomene ważne jest też miejsce wyrazu w wypowiedzi archanioła Gabriela: Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona [Haire, dosł. Raduj się!] , pełna łaski [Kecharitomene]...
Anioł nie zwraca się do Maryi "Raduj się, Maryjo!", co staropolszczyzna oddaje przez "Zdrowaś Maryjo". Zamiast użyć jej ziemskiego imienia zwraca się do niej kecharitomene - to jest jej nowe imię. Ponadto posłaniec Boży nie stwierdza: odtąd będziesz zwać się Pełna Łaski, jak to miało miejsce w wielu innych przypadkach nadawania nowych imion w Starym [Abram-Abraham, Jakub-Izrael] i Nowym Testamencie [Szymon-Piotr]. Gabriel po prostu nazywa tak Maryję już w przywitaniu, jakby to było Jej zwykłe imię - i dopiero zmieszanie Maryi powoduje, że wraca on do Jej ziemskiego imienia.

Tak więc Gabriel traktuje jako naturalne, że tak należy zwracać się do Matki Boga, bo w ten sposób nazywana jest przed tronem Najwyższego. Ponadto Anioł wypowiada to imię jeszcze przed Dziewiczym Poczęciem Jezusa, co oznacza, że nowe imię zostało nadane Jej wcześniej - przed Zwiastowaniem. Nie mógłby tak zrobić, gdyby Maryja nie była wcześniej Pełna Łaski.
Tylko Maryja po prostu jeszcze o nowym imieniu nie wiedziała, stąd jej zmieszanie (Łk 1,29). Dochodzi do tego kwestia kontekstu kulturowego: dla Hebrajczyków imię zawierało w sobie tożsamość danej osoby, bardzo ważny element jej istoty. Dla Maryi treścią jej istnienia było więc być pełną łaski.
 

 
1 2 3  następna
Zobacz także
ks. Stanisław Łucarz SJ
Dziwne jest to październikowe Maryjne święto. Dlaczego nazywamy Matkę Bożą "Różańcową", skoro Ona za czasów swego ziemskiego życia Różańca nie znała? Co więcej, nie znała żadnej z tych modlitw, które my w trakcie modlitwy różańcowej odmawiamy. Może znała Ojcze nasz, ale nie wiadomo, czy w wersji Mateuszowej - tej przez nas odmawianej, czy Łukaszowej - znacznie krótszej...
 
Fr. Justin
W naszej wierze najbardziej drażnią mnie dogmaty, gdyż muszę przyjmować je bezkrytycznie jako prawdy niezmienne i autorytatywne.
 
Fr. Justin
W zwrocie do papieża najczęściej używamy wyrażenia "Ojcze Święty". Czyż nie sprzeciwia się to faktowi odrzucenia tego tytułu przez Ewangelię: "Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie" (Mt 23, 9)?
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm