logo
Wtorek, 06 grudnia 2022 r.
imieniny:
Dionizji, Leontyny, Mikołaja, Emiliana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Nowa kadencja dziekanów, wicedziekanów i ojców duchownych
 


W Kurii Archidiecezji Warmińskiej bp Janusz Ostrowski wręczył dekrety nowym dziekanom, wicedziekanom i ojcom duchownym. Koniec kadencji był również okazją do zmiany struktury dekanatów archidiecezji warmińskiej.


W kurii bp Janusz Ostrowski wręczył dekrety mianujące nowych dziekanów, wicedziekanów i ojców duchownych dekanatów archidiecezji warmińskiej. Na wstępie spotkania przybliżył obowiązki i zadania ciążące na dziekanach. Wyjaśniał ich rolę w relacji między kapłanami a wiernymi. Po uroczystości gratulował nominacji i zaufania, jakim nowi dziekani cieszą się wśród braci kapłanów.

 

– Zgodnie z prawem kanonicznym dziekan, zwany inaczej wikariuszem rejonowym, został wybrany spośród własnego grona przez kapłanów należących do danego dekanatu i zatwierdzony na pięcioletnią kadencję przez metropolitę warmińskiego – przypomina kanclerz warmińskiej kurii ks. Tadeusz Marcinkowski.

 

Wskazuje obowiązki dziekana, do których m. in. należy koordynacja pracy duszpasterskiej na terenie dekanatu. – Współpracuje ze wszystkimi proboszczami, troszczy się, aby obowiązki przez nich realizowane były wypełniane zgodnie z prawem kanonicznym i liturgicznym – przybliża kanclerz.

 

Dziekan jest również pośrednikiem między dekanatem (wszystkimi proboszczami) a osobą arcybiskupa. – Zatem wierni nie muszą się odwoływać z problemami do arcybiskupa, ale winni przedstawiać ją dziekanowi dekanatu, na terenie którego znajduje się uch parafia – wyjaśnia ks. Marcinkiewicz.

 

Zakończenie kadencji i nominacje nowych dziekanów były okazją do zmiany struktury dekanatów w archidiecezji warmińskiej – zredukowano ich liczbę z 33 do 21. – Mieliśmy dekanaty o różnej liczbie proboszczów, od pięciu do dziesięciu skupionych w jednym dekanacie. Patrząc na tę kwestię od strony duszpasterskiej, wzajemnego wspierania się w posłudze, choćby spowiedzi podczas rekolekcji czy zastępstwa, liczba pięciu kapłanów jest zbyt niska. Dziesięciu może więcej, niż pięciu – wyjaśnia bp Janusz Ostrowski. Wyraża nadzieję, że przeprowadzona konsolidacja usprawni i wzmocni działania duszpasterskie w parafiach.

 

archwarmia.pl