Katolik.pl - Noworoczna refleksja
logo
Czwartek, 22 października 2020 r.
imieniny:
Haliszki, Lody, Przybysłąwa, Salomei, Filipa, Donata – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Zbigniew Stachurski
Noworoczna refleksja
Nasza Parafia
  
 Wreszcie Nowy Rok!!! Nowe napełnia mnie nadzieją ale też i niepokojem. Niepokój podsycają, ciągle pracujące na wysokich obrotach, popularne, laickie środki masowego przekazu, wśród których króluje wszechobecna w każdym domu, nawet podczas odwiedzin rodzinnych, telewizja. Dostrzegam, iż narzucają one społeczeństwu, bądź to przez szatę graficzną, bądź to poprzez przekazywane treści, swoisty sposób myślenia i zachowań. I wszystko wydaje mi się, że jest na pozór w porządku lecz w otaczającym mnie środowisku dostrzegam szerzący się egoizm i konsumpcjonizm t.j. życie tylko dla siebie oraz dążenie do osiągnięcia sukcesu nawet kosztem drugiego człowieka. Wkrada się pod pozorem dobra przerażające zło. Na przykład w imię pokoju prowadzi się wojny zabijając i torturując ludzi, dla „dobra” dziecka rodzice podejmują wspólnie decyzję o rozejściu się. W trosce o „właściwy” rozwój dziecka, wyręczając rodziców, wprowadza się w szkołach nauczanie technik współżycia seksualnego bez wychowania do miłości drugiego człowieka. Z „litości” do ludzi starszych lub nieuleczalnie chorych proponuje się eutanazję. Człowiek wielokrotnie traktowany jest jako przedmiot niezbędny do osiągnięcia zysku. Tylko dla kogo i w jakim celu? Czy dla pomnożenia ilości miejsc pracy dla wzrastającej liczby bezrobotnych i zwiększenia ilości mieszkań dla bezdomnych? Postęp techniczny, tak pomocny w życiu a wprowadzany z pominięciem etyki zaczyna już zagrażać bytowi człowieka np. techniki lekarskie wykorzystywane są do zabijania poczętych a nienarodzonych dzieci, technika klonowania prowadzi do poczęcia człowieka jako przedmiotu bez miłości wbrew prawu naturalnemu a więc Boskiemu. odkrycie energii jądrowej skończyło się wyprodukowaniem bomby atomowej i jej użyciem przeciwko człowiekowi itd. itp.
 
Promuje się uproszczoną wizję człowieka - człowieka bez Boga lub człowieka ponad Bogiem, wpływającą tym samym negatywnie na funkcjonowanie rodziny. Skąd bowiem bierze się tyle małżeństw skłóconych i rozwiedzionych? Skąd tyle matek samotnie wychowujących dzieci? Skąd tyle dzieci w domach dziecka? I kolejne pytania: a jak wygląda dalsze dorosłe życie większości tych dzieci wychowanych nie na wzorcu rodziny? Skąd tyle brutalnych zachowań młodzieży nie tylko na stadionach? Skąd przepełnione więzienia przestępcami? A dlaczego wielu ludzi szuka dla siebie sekt-wspólnot poza Kościołem? Wyłania się w naszym otoczeniu obraz cywilizacji śmierci. Jest to już skutek nagłaśniania wywodów wielu współczesnych, fałszywych proroków, którzy zapowiadają nową erę (New Age).
 
New Age bazuje na przekonaniu, że Bóg osobowy nie istnieje – a cały świat jest na swój sposób boski. Proponuje się zamiast Opatrzności Boga – magię i horoskopy, zamiast obiektywnej prawdy – subiektywizm, zamiast dekalogu – demokratycznie ustalone prawo przeciwne człowiekowi i jego naturze. New Age w sposób zawoalowany jest propagowany jako powszechny sposób myślenia. W/g tego sposobu myślenia układa się już programy wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Spróbujmy to dostrzec i uświadomić to sobie!!!
 
Co mam robić? Jak oprzeć się cywilizacji śmierci? Jak żyć nadzieją osiągnięcia szczęścia? Jak pokonać lęk? Odpowiedź jest tylko jedna: muszę na nowo rozpocząć od Chrystusa. Pomocą dla mnie jest Kościół św., który poprzez różne formy oddziaływania daje mi światło na otaczającą mnie rzeczywistość. W Kościele krzewi się systematycznie cywilizację miłości a jego społeczna nauka ukierunkowana jest na zasadę dobra wspólnego, zasadę sprawiedliwości społecznej, zasadę pomocniczości..., bez zbędnej jednorazowej bufonady i kamer telewizyjnych. W naszym środowisku, w parafii, istnieją grupy, w których każdy może się zrealizować. Może wystarczy indywidualna, szczera rozmowa z duszpasterzem...?
 
Warto więc na początku Nowego Roku uzmysłowić sobie, że nowa era już jest, trwa już dwadzieścia wieków a rozpoczęła się wraz z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Nie było i już nie będzie w historii ludzkości bardziej znaczącego wydarzenia, ponad to z Betlejem. Gdy to rozpoznam i uwierzę, będę zdolny za pomocą łaski Bożej, do życia wartościami. Będę zdolny w duchu miłości do przyjmowania i ofiarowania przebaczenia najpierw w swojej rodzinie a następnie w swoim środowisku. Dostrzegę wartość własnej rodziny niezależnie w jakim jest ona stanie i rozpocznę od nowa w niej życie ale budowane na wartościach chrześcijańskich, na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Życie wspierane wspólną modlitwą w domu i przeżywaną we wspólnocie parafialnej Eucharystią. Z modlitwy i Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, czerpać będę siły do budowania cywilizacji miłości. Zacznie się proces zdrowienia rodziny. Zdrowa rodzina to zdrowe młode pokolenie, to zdrowe społeczeństwo. A o to nam wszystkim przecież chodzi!!!
 
Zbigniew Stachurski
 
Zobacz także
Ks. Józef Glinka SVD
Dawniej się uśmiechałem, gdy z Flores przylatywałem do Surabayi i na ulicy spotykałem islamskie "siostry". Wydawało mi się, że to chyba jakieś fanatyczki religijne. One tymczasem wracały z islamskiej szkoły, a tam obowiązywało noszenie kwefu, a po tutejszemu dzilbabu. Teraz już się do tego widoku przyzwyczaiłem, bo część moich studentek też przychodzi na wykłady w takim właśnie stroju...
 
Ks. Józef Glinka SVD
Żyjemy w czasach gwałtownych przemian społecznych, politycznych, ekonomicznych. Młode pokolenie pragnie zbudować nowy, lepszy świat. Wielu nastolatków nie uznaje dotychczasowych autorytetów ani sposobów życia. Młodzi bardzo wysoko cenią sobie wolność, niezależność, własne przekonania. Buntują się przeciwko tradycyjnym normom moralnym, obyczajom i sposobom życia. Inaczej niż poprzednie pokolenie, przeżywają więzi rówieśnicze, zakochanie i przyjaźń między chłopcami a dziewczętami. Mają czasem dziwne spojrzenie na małżeństwo i rodzinę. Zwykle dlatego, że wielu młodym trudno podejmować decyzje na całe życie. Znaczna część młodych żyje w zaburzonych rodzinach, w których brakuje miłości, poczucia bezpieczeństwa i czułości. Tacy młodzi wątpliwości, czy miłość w ogóle istnieje, czy jest możliwe harmonijne życie małżeńskie i czy może ono przynieść szczęście.
 
Ks. Józef Glinka SVD
Wielokrotnie przez kilka dni usiłowałam się dodzwonić. Brak jakiegokolwiek kontaktu. Nie traciłam wiary. Wiedziałam, że na ulicy Sánchez Cerro mam wsiąść w autobus jadący do Sechura, ok. półtorej godziny drogi na południe od Piura, tam wysiąść na targu i kierować się w stronę rynku, a potem na pl. Jana Pawła II. Dotarłam. Przeczytałam tabliczkę: Zadzwoń. Bezskutecznie szukałam przycisku dzwonka, trzeba było pociągnąć za sznur, raz, drugi... W końcu otworzyło się maleńkie okno w drzwiach, na których widniał napis: sprzedajemy patyki na opał...
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー