logo
Poniedziałek, 03 października 2022 r.
imieniny:
Bogumiła, Gerarda, Jana, Józefy, Ewalda – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Odpowiedzialni za formację księży o wspólnotach duszpasterskich, kapłanie na współczesne czasy
 


Mszą św. na Jasnej Górze doroczne spotkanie rozpoczęli przedstawiciele Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Obrady odbywają się w częstochowskim seminarium. Podczas dwudniowego spotkania mowa będzie o tym, jaki ma być duszpasterz na współczesne czasy, o budowaniu kapłańskich wspólnot, integralnym przygotowaniu prezbiterów do posługi nie tylko w wymiarze intelektualnym, duchowym czy pastoralnym, ale też właśnie wspólnotowym, misyjnym.

 

Eucharystii przewodniczył abp Wacław Depo, członek Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Za św. Janem Pawłem II przypomniał, że „formacja stała pozwala zachować młodość ducha, której nikt nie może narzucić z zewnątrz, ale którą każdy musi nieustannie odnajdywać w sobie samym”.

 

O potrzebie szerszego rozeznania, refleksji nad tym, jakie wymagania czy wyzwania w formacji kapłańskiej przynosi współczesność, a także o restrukturyzacji posługi księży w Polsce mówił ks. Tomasz Trzaskawka. Jak wyjaśnił przewodniczący Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej elementem tej restrukturyzacji ma być budowanie wspólnot duszpasterskich, czyli dążenie do tego, by kapłan w parafii nie był sam i nie działał sam, ale w grupie księży.

 

- Myśląc o zmianach, trzeba temu wariantowi wspólnot duszpasterskich, kapłańskich przyjrzeć się wieloaspektowo, od różnych stron, w tym także tej ekonomicznej, prawnej, administracyjnej, jak rozstrzygać sprawy budowlane czy remontowe - zauważył ks. Trzaskawka. Wskazał na potrzebę łączenia trzech rzeczy: formacji, posługi i życia. - Nie można skupić się na jednej z nich, ale należy je łączyć. W jakimś sensie zmienia się i musi zmieniać pewien profil księdza. Niektóre kwestie są niezmienne, stałe, a są to te, które wynikają z sakramentu święceń, natomiast rzeczywistość się zmienia oraz ludzie i potrzeby wspólnot i to chcemy wziąć pod uwagę - wyjaśniał dalej przewodniczący Sekcji. Zauważył też, że „gdy mówimy ksiądz, to myślimy posługa, ale lepiej byłoby nazywać to „stylem życia Chrystusa”. Ksiądz ma być tym, który buduje wspólnotę, potrafi towarzyszyć w dojrzewaniu człowieka, nie można jego działań zamykać do administrowania i sprawnego zarządzania parafią w różnych okolicznościach”.

 

Ks. Remigiusz Malewicz z gnieźnieńskiego Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego zwrócił uwagę, że każdy człowiek potrzebuje wspólnoty dla integralnego rozwoju. Współczesny kapłan to ten, który jest blisko ludzi i ich spraw oraz nie jest wyobcowany w swoim rozwoju, może liczyć na innych księży. - Głównym wyzwaniem, jakie Bóg przed nami stawia, to żeby być blisko człowieka w jego trudach, problemach, cierpieniu. Odchodzenie od Boga, kryzysy wiary ludzi sprawiają, że kapłan ma być też misjonarzem – powiedział ks. Malewicz i wskazał na potrzebę refleksji nad sposobami wychodzenia z Ewangelią do współczesnego człowieka. – My, kapłani potrzebujemy też innych ludzi jako ludzie. Jeżeli chcesz iść szybciej, idź samemu, jeżeli chcesz iść dalej, idź we wspólnocie, idźmy razem. Potrzebujemy wspólnoty, tego, żeby drugi człowiek, także kapłan był dla nas wsparciem - zauważył duchowny.

 

Ks. Tomasz Michalski, wikariusz biskupi ds. formacji stałej diec. włocławskiej podkreślił, że od formacji duchowej kapłanów zależy formacja wiernych w diecezjach. - Na ile będzie święty ksiądz, na tyle będą święci i wierni. Naszym zadaniem po powrocie do diecezji jest formacja duchowieństwa, czyli dekanalnych ojców duchownych, spotkania formacyjne, dni skupienia, rekolekcje i wspólna modlitwa w dekanatach – powiedział ks. Michalski. Dodał, że doroczne spotkanie jest czasem pogłębienia formacji oraz wymiany doświadczeń.


Część konferencyjna odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

 

Sekcja Stałej Formacji Kapłańskiej (SSFK) istnieje przy Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski od 1999 r. Celem Sekcji jest wymiana doświadczeń i wspieranie się w realizowaniu programów kształtowania duchowego księży w poszczególnych diecezjach, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. We wszystkich diecezjach za tzw. stałą formację duchowieństwa odpowiadają delegaci biskupi wyznaczeni do tego zadania. Ich spotkanie odbywa się raz w roku, najczęściej w Częstochowie.

 

Mirosława Szymusik, Maria Bareła

jasnagora.com