logo
Niedziela, 17 października 2021 r.
imieniny:
Antonii, Ignacego, Wiktora – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Jacques Marin
Ogień i radość. Ewangelizacja w Duchu Świętym
Wyd Marianow
 


Ta książka nie jest kolejnym pobożnym apelem do księży i zakonników, jakoby ewangelizacja była tylko „ich sprawą”. To wezwanie do wszystkich ochrzczonych, żeby jeszcze raz przyjrzeli się swojemu chrześcijańskiemu dowodowi tożsamości i tym wszystkim racjom, które pozwalają im nazywać się ludźmi wierzącymi.

 
Wydawca: PROMIC Wydawnictwo Księży Marianów
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-7502-335-0
Format: 116x190 Stron: 416
Rodzaj okładki: Miękka
 
 
Kup tą książkę
 

 

Ogień i radość – dwa narzędzia, bez których nie warto wyruszać na drogi głoszenia Dobrej Nowiny. Bez płomieni wewnętrznego ognia miłości – zauważa ks. Jacques Marin – bez radości Ducha Świętego chrześcijanin nie zdoła przemówić do współczesnych sobie, ani też nie stanie się światłem świata czy solą ziemi.

Na kartach tej książki Autor dzieli się bogatym doświadczeniem własnego życia kapłańskiego, w którym doświadczył owoców wylania darów Ducha Świętego, nawrócenia i tzw. drugiego powołania, pisze także o tajemnicy Kościoła oraz o walkach, jakie musi stoczyć chrześcijanin, który pragnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji.

Ta książka nie jest kolejnym pobożnym apelem do księży i zakonników, jakoby ewangelizacja była tylko „ich sprawą”. To wezwanie do wszystkich ochrzczonych, żeby jeszcze raz przyjrzeli się swojemu chrześcijańskiemu dowodowi tożsamości i tym wszystkim racjom, które pozwalają im nazywać się ludźmi wierzącymi.

Jacques Marin [ur. 1929], najpierw ksiądz-robotnik, później kapłan Mission de France, kaznodzieja, rekolekcjonista; od 1974 roku związany z Odnową Charyzmatyczną.
 

***


Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW
PRZEDMOWA
Ogień...
... i radość
Głosiciele Ewangelii na XXI wiek

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1
Duchu Święty, kocham cię
Duch Święty - tak czy nie?
Przybądź, Duchu Święty!
Dar Ducha
Najpierw poznać Ducha Świętego
Uwierzyć we wszechmoc Ducha
Decyzja 
Kim jest dla ciebie Duch Święty?

ROZDZIAŁ 2
Przełom
Rzym - Zesłanie Ducha Świętego 1975
Lyon - Zesłanie Ducha Świętego 1977
Strasburg - 1982
Ars 1983-1986
Trzydzieści pięć lat później
U źródła - pragnienie dusz
Kochać to słuchać
Życie i pokój - dążnością Ducha
Z Maryją - modlitwa wiary
Życie w Duchu Świętym wraz z Maryją

ROZDZIAŁ 3
Drugie powołanie
Wszystko opuścić z miłości
To Bóg wybiera
Aby głosić słowo prawdy
Żeby nadeszło Twoje królestwo
Aby wszyscy mieli życie wieczne
Wizja
Prorocy dziś
Drugie powołanie

ROZDZIAŁ 4
Nawrócenie - darowane innym
Spotkanie
Przejęcie się do głębi serca
Cóż mamy czynić?
Żal i skrucha
Łaska miłosierdzia
Miłosierdzie ponad sprawiedliwością - św. Faustyna
Modlitwa serca
Jeśli pragniesz czynić innych szczęśliwymi, zwróć się do Ducha Świętego!

ROZDZIAŁ 5
W kościele
Radość zbawienia
Pozostawić swobodę Duchowi Świętemu
Komunia w Kościele
Zapieranie się siebie i wyrzeczenie
Misja i wstawiennictwo
Kochać Kościół
Ekumenizm
Wejdź całym sercem w życie Kościoła

ROZDZIAŁ 6
Kolejne zwycięstwa
Walka
Przeciwnik Bożego królestwa
Nieprzyjaciel radości i pokoju
Nie dla tolerancji
Napominanie
Ujawniać Ducha tego świata
Nierozumienie lub odrzucanie ognia
Prześladowanie
Ludzie adorujący
Walka na wszystkich frontach

ROZDZIAŁ 7
Świat czeka
Najpierw głosiciel Ewangelii pozwala się pokocha
Ewangelizator i konkret życia
Jezus Zbawiciel, nasza nadzieja
Duch Święty kluczem ewangelizacji
Nowa Pięćdziesiątnica
Żar apostolski w dziejach
Dzieje Apostolskie, wczoraj i dziś
Charyzmat, który porusza serca - Słowo Boże
Świat czeka na ciebie, aby otrzymać dobrą nowinę, najpierw jednak oczekuje cię Jezus

ROZDZIAŁ 8
To łaska chrztu
Czyńcie uczniami...
Idźcie, nauczajcie!
Świadectwo
Rodziny ewangelizujące
Głoście Ewangelię!
Przebudzenie duchowe
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, patronka misji
Ewangelia aż do szaleństwa

ROZDZIAŁ 9
Wszyscy głosicielami Ewangelii
Duchowość misyjna
Kontemplacja i świętość
Niespodzianki Ducha Świętego
Spoczynek w Duchu Świętym
Znaki i cuda
"Nowymi językami mówić będą"
Nawrócenie - raptowne odblokowanie
Radykalna zmiana
Jesteś wolny

PODSUMOWANIE
Warunki nowej ewangelizacji
Odwaga w Duchu Świętym
Rozniecić w sobie pierwotną gorliwość
Bezgraniczne zaufanie Jezusowi
Głęboka mistyka
Wszędzie głosić szczęście wieczne
Aby zbawić świat

WNIOSKI
Wydanie życia aż po ofiarę

***

WYKAZ SKRÓTÓW

DK  Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis
DM  Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus
EE  Jan Paweł II, encyklika Ecclesia de Eucharistia
EiE  Jan Paweł II, adhortacja apostolska Ecclesia in Europa
EN  Paweł VI, adhortacja Evangelii nuntiandi
KK  Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium
KKK  Katechizm Kościoła Katolickiego
NMI  Jan Paweł II, list Novo millennio ineunte
RMis  Jan Paweł II, encyklika Redemptoris missio
RVM  Jan Paweł II, list Rosarium Virginis Mariae
VS  Jan Paweł II, encyklika Veritatis splendor

O ile nie zaznaczono inaczej, cytaty z Pisma Świętego podano za wydaniem: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), wyd. V, Pallottinum, Poznań 2003.

 
Zobacz także
Lucyna Słup
“Odczuwamy wielką radość, kiedy czujemy w sobie pierwsze poruszenie Ducha Świętego. [...] Zaczynamy mieć wgląd w tajemnice wiary, jesteśmy zdolni prorokować i mówić z mądrością. Umacniamy się w nadziei i otrzymujemy dar uzdrawiania”. Wbrew pozorom słowa te nie są fragmentem współczesnego świadectwa członka grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym. Napisał je prawie 1700 lat temu Hilary - święty biskup pochodzący z Poitiers w dzisiejszej Francji...
 
o. Jerzy Gogola OCD
Teresa od Dzieciątka Jezus, ta, która przez długi czas nazywana była przez ogół wiernych "małą świętą z różami" i której obrazy, bardziej lub mniej przesłodzone, widujemy niemal w każdej kaplicy i kościele (nawet nie należących do żadnej z rodziny zakonnej), uważana jest dzisiaj za jedną z największych świętych Kościoła. 
 
Ks. Mariusz Pohl
I znów na pierwszy rzut oka wydaje się, że Jezus chce nam zaserwować kolejną poradę z zakresu dobrego wychowania i towarzyskiej ogłady: pamiętaj o wdzięczności! Niewątpliwie ma rację. Poczucie wdzięczności jest wyrazem nie tylko dobrych manier, ale i wielkości człowieka, jego bezinteresowności i szlachetności. Wdzięczność jest człowiekowi niezbędna – bez niej grozi nam kompletne zdziczenie i skomercjalizowanie wszystkich dziedzin życia. 
 
___________________
 
 reklama