logo
Środa, 29 czerwca 2022 r.
imieniny:
Pawła, Piotra, Salomei – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Jacques Marin
Ogień i radość. Ewangelizacja w Duchu Świętym
Wyd Marianow
 


Ta książka nie jest kolejnym pobożnym apelem do księży i zakonników, jakoby ewangelizacja była tylko „ich sprawą”. To wezwanie do wszystkich ochrzczonych, żeby jeszcze raz przyjrzeli się swojemu chrześcijańskiemu dowodowi tożsamości i tym wszystkim racjom, które pozwalają im nazywać się ludźmi wierzącymi.

 
Wydawca: PROMIC Wydawnictwo Księży Marianów
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-7502-335-0
Format: 116x190 Stron: 416
Rodzaj okładki: Miękka
 
 
Kup tą książkę
 

 

Ogień i radość – dwa narzędzia, bez których nie warto wyruszać na drogi głoszenia Dobrej Nowiny. Bez płomieni wewnętrznego ognia miłości – zauważa ks. Jacques Marin – bez radości Ducha Świętego chrześcijanin nie zdoła przemówić do współczesnych sobie, ani też nie stanie się światłem świata czy solą ziemi.

Na kartach tej książki Autor dzieli się bogatym doświadczeniem własnego życia kapłańskiego, w którym doświadczył owoców wylania darów Ducha Świętego, nawrócenia i tzw. drugiego powołania, pisze także o tajemnicy Kościoła oraz o walkach, jakie musi stoczyć chrześcijanin, który pragnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji.

Ta książka nie jest kolejnym pobożnym apelem do księży i zakonników, jakoby ewangelizacja była tylko „ich sprawą”. To wezwanie do wszystkich ochrzczonych, żeby jeszcze raz przyjrzeli się swojemu chrześcijańskiemu dowodowi tożsamości i tym wszystkim racjom, które pozwalają im nazywać się ludźmi wierzącymi.

Jacques Marin [ur. 1929], najpierw ksiądz-robotnik, później kapłan Mission de France, kaznodzieja, rekolekcjonista; od 1974 roku związany z Odnową Charyzmatyczną.
 

***


Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW
PRZEDMOWA
Ogień...
... i radość
Głosiciele Ewangelii na XXI wiek

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1
Duchu Święty, kocham cię
Duch Święty - tak czy nie?
Przybądź, Duchu Święty!
Dar Ducha
Najpierw poznać Ducha Świętego
Uwierzyć we wszechmoc Ducha
Decyzja 
Kim jest dla ciebie Duch Święty?

ROZDZIAŁ 2
Przełom
Rzym - Zesłanie Ducha Świętego 1975
Lyon - Zesłanie Ducha Świętego 1977
Strasburg - 1982
Ars 1983-1986
Trzydzieści pięć lat później
U źródła - pragnienie dusz
Kochać to słuchać
Życie i pokój - dążnością Ducha
Z Maryją - modlitwa wiary
Życie w Duchu Świętym wraz z Maryją

ROZDZIAŁ 3
Drugie powołanie
Wszystko opuścić z miłości
To Bóg wybiera
Aby głosić słowo prawdy
Żeby nadeszło Twoje królestwo
Aby wszyscy mieli życie wieczne
Wizja
Prorocy dziś
Drugie powołanie

ROZDZIAŁ 4
Nawrócenie - darowane innym
Spotkanie
Przejęcie się do głębi serca
Cóż mamy czynić?
Żal i skrucha
Łaska miłosierdzia
Miłosierdzie ponad sprawiedliwością - św. Faustyna
Modlitwa serca
Jeśli pragniesz czynić innych szczęśliwymi, zwróć się do Ducha Świętego!

ROZDZIAŁ 5
W kościele
Radość zbawienia
Pozostawić swobodę Duchowi Świętemu
Komunia w Kościele
Zapieranie się siebie i wyrzeczenie
Misja i wstawiennictwo
Kochać Kościół
Ekumenizm
Wejdź całym sercem w życie Kościoła

ROZDZIAŁ 6
Kolejne zwycięstwa
Walka
Przeciwnik Bożego królestwa
Nieprzyjaciel radości i pokoju
Nie dla tolerancji
Napominanie
Ujawniać Ducha tego świata
Nierozumienie lub odrzucanie ognia
Prześladowanie
Ludzie adorujący
Walka na wszystkich frontach

ROZDZIAŁ 7
Świat czeka
Najpierw głosiciel Ewangelii pozwala się pokocha
Ewangelizator i konkret życia
Jezus Zbawiciel, nasza nadzieja
Duch Święty kluczem ewangelizacji
Nowa Pięćdziesiątnica
Żar apostolski w dziejach
Dzieje Apostolskie, wczoraj i dziś
Charyzmat, który porusza serca - Słowo Boże
Świat czeka na ciebie, aby otrzymać dobrą nowinę, najpierw jednak oczekuje cię Jezus

ROZDZIAŁ 8
To łaska chrztu
Czyńcie uczniami...
Idźcie, nauczajcie!
Świadectwo
Rodziny ewangelizujące
Głoście Ewangelię!
Przebudzenie duchowe
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, patronka misji
Ewangelia aż do szaleństwa

ROZDZIAŁ 9
Wszyscy głosicielami Ewangelii
Duchowość misyjna
Kontemplacja i świętość
Niespodzianki Ducha Świętego
Spoczynek w Duchu Świętym
Znaki i cuda
"Nowymi językami mówić będą"
Nawrócenie - raptowne odblokowanie
Radykalna zmiana
Jesteś wolny

PODSUMOWANIE
Warunki nowej ewangelizacji
Odwaga w Duchu Świętym
Rozniecić w sobie pierwotną gorliwość
Bezgraniczne zaufanie Jezusowi
Głęboka mistyka
Wszędzie głosić szczęście wieczne
Aby zbawić świat

WNIOSKI
Wydanie życia aż po ofiarę

***

WYKAZ SKRÓTÓW

DK  Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis
DM  Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus
EE  Jan Paweł II, encyklika Ecclesia de Eucharistia
EiE  Jan Paweł II, adhortacja apostolska Ecclesia in Europa
EN  Paweł VI, adhortacja Evangelii nuntiandi
KK  Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium
KKK  Katechizm Kościoła Katolickiego
NMI  Jan Paweł II, list Novo millennio ineunte
RMis  Jan Paweł II, encyklika Redemptoris missio
RVM  Jan Paweł II, list Rosarium Virginis Mariae
VS  Jan Paweł II, encyklika Veritatis splendor

O ile nie zaznaczono inaczej, cytaty z Pisma Świętego podano za wydaniem: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), wyd. V, Pallottinum, Poznań 2003.

 
Zobacz także
Ks. Mariusz Pohl
Wiara pozwala przeżywać ewangeliczną radość w świecie pełnym cierpienia, krzywd i przeciwności. Dla Ludu Wybranego radość płynąca z przymierza oraz z zaufania do Boga miała być ratunkiem w chwilach kryzysu i klęski. Dla chrześcijan, zwłaszcza w tych pierwszych trudnych latach prześladowań, radość w Panu, radość płynąca z wiary była ratunkiem na zniechęcenie i lęk. To właśnie wiara daje siłę do przezwyciężania każdej trudności i jest źródłem niezachwianej radości. 
 
Kamil Wielecki
Droga Neokatechumenalna nie jest żadną organizacją, stowarzyszeniem czy ruchem, lecz – jak głosi jej Statut – jednym „ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary”. Metoda tego wtajemniczenia jest jedną z form realizacji zaproponowanego przez Jana Pawła II „najbardziej pierwotnego modelu apostolskiego”. Chodzi o inicjację chrześcijańską odbywającą się w żywej wspólnocie, która daje światu znaki miłości i jedności.
 
 
o. Wojciech Żmudziński SJ
Jeśli chrześcijanin zrozumie słowa św. Pawła, w których apostoł narodów mówi: „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5, 21), zamilknie wobec horroru tajemnicy zbawienia. Jedyny Sprawiedliwy, człowiek i Bóg w jednej osobie – obwinił się grzechami największych zbrodniarzy historii świata, a także... moimi grzechami.
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm