logo
Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.
imieniny:

Bianki, Borysa, Wawrzyńca – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Papież: Zmień życie osoby, której życie jest niewidzialne
 


Coraz bardziej rozpowszechniona plaga wyzysku jest wyzwaniem dla każdego z nas, żebyśmy się temu przeciwstawili. Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju chce wyrwać nas z obojętności.
 
„Zadajmy sobie pytanie, czy my, jako wspólnoty lub jako osoby, czujemy się poruszeni, kiedy w życiu codziennym spotykamy się, czy mamy do czynienia z osobami, które mogłyby być ofiarami handlu ludźmi, lub gdy stajemy przed wyborem, czy kupić produkty, które – biorąc na zdrowy rozsądek – mogły być wytworzone metodą wyzysku innych osób. Niektórzy z nas, powodowani obojętnością, czy też rozproszeni przez codzienne problemy lub z przyczyn ekonomicznych, przymykają na to oczy. Natomiast inni postanawiają zrobić coś pozytywnego, zaangażować się w działalność stowarzyszeń społeczeństwa obywatelskiego lub wykonywać drobne codzienne gesty – te gesty mają wielką wartość! – jak odezwanie się, przywitanie, powiedzenie „dzień dobry” czy uśmiech, które nic nas nie kosztują, a mogą dać nadzieję, otworzyć drogi, zmienić życie osoby, której życie jest niewidzialne, a także zmienić nasze życie w zetknięciu z tą rzeczywistością” – pisze papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia 2015 roku.
 
Papieskie orędzie zwraca uwagę, że coraz bardziej rozpowszechnia się plaga wyzysku człowieka przez człowieka. Zjawisko to przybiera różne formy i prowadzi to do pogwałcenia podstawowych praw drugiego oraz unicestwienia jego wolności i godności. Jak czytamy, „pomimo że wspólnota międzynarodowa przyjęła liczne porozumienia w celu położenia kresu niewolnictwu we wszystkich jego formach i zainicjowała różne strategie, by zwalczyć to zjawisko, dziś nadal miliony osób – dzieci, mężczyzn i kobiet w każdym wieku – są pozbawiane wolności i zmuszane do życia w warunkach zbliżonych do niewolnictwa”. Papież pochyla się nad losem pracowników, także nieletnich, zatrudnianych na nieludzkich warunkach w przemyśle, migrantów zmuszonych do życia w sytuacji nielegalności, osób zmuszanych do prostytucji.
 
„Dziś, podobnie jak w przeszłości, u podstaw niewolnictwa leży koncepcja osoby ludzkiej, która dopuszcza możliwość traktowania jej jak przedmiot” – podkreśla Papież. Do przyczyn niewolnictwa trzeba zaliczyć także ubóstwo. „Nierzadko ofiarami handlu ludźmi i niewolnictwa są osoby, które szukały sposobu wyjścia z sytuacji skrajnego ubóstwa, często wierząc fałszywym obietnicom zatrudnienia, a zamiast tego wpadły w sieci organizacji przestępczych, zajmujących się handlem ludźmi. Sieci te umiejętnie korzystają z nowoczesnych technologii informatycznych, aby wabić dzieci i młodych ludzi w każdym zakątku świata” – pisze Ojciec Święty. Zwraca także uwagę na korupcję ludzi gotowych na wszystko oraz konflikty zbrojne i terroryzm, które sprzyjają wykorzystywaniu innych.
 
Papież docenia pracę zgromadzeń zakonnych, zwłaszcza żeńskich, która „wyraża się głównie w trzech dziełach: pomocy dla ofiar, ich rehabilitacji pod względem psychologicznym i wychowawczym oraz ich reintegracji w społeczeństwie, w którym się znalazły lub w ojczyźnie”. Ale jednocześnie Papież wskazuje na potrzebę zaangażowania instytucji państwowych i wszystkich obywateli, aby skutecznie przeciwdziałać niewolniczemu traktowaniu ludzi.
 
Państwa powinny czuwać nad ustawodawstwem w zakresie imigracji, pracy, adopcji, przenoszenia firm i komercjalizacji towarów. Organizacje międzyrządowe powinny  współpracować w zakresie inicjatyw w celu zwalczania międzynarodowych sieci zorganizowanej przestępczości, które zajmują się handlem ludźmi i nielegalnym przemytem migrantów. Przedsiębiorstwa muszą zapewniać swoim pracownikom godne  warunki pracy i godziwe wynagrodzenie. Każdy człowiek powinien zaś być bowiem świadomy, że „kupno jest zawsze aktem moralnym, nie tylko ekonomicznym” – o czym pouczał Benedykt XVI w encyklice „Caritas in veritate”.
 
„Globalizacja obojętności, która dziś jest ciężarem w życiu tak wielu sióstr i braci, wzywa nas, byśmy stali się budowniczymi globalizacji solidarności i braterstwa, która będzie mogła przywrócić im nadzieję i sprawić, by z odwagą na nowo wyruszyli w drogę  przez problemy naszych czasów i nowe perspektywy, jakie niesie ona z sobą, a Bóg składa w nasze ręce” – zachęca papież Franciszek.

Wybrany przez Ojca Świętego temat orędzia - „Już nie niewolnicy, lecz bracia” - nawiązuje do Listu św. Pawła do  Filemona, w którym Apostoł prosi swojego współpracownika o przyjęcie Onezyma, byłego niewolnika tegoż Filemona, który stał się obecnie chrześcijaninem, a więc, według Pawła, godnym tego, by go uznać za brata. Papież zaznacza, że „braterstwo stanowi sieć relacji o fundamentalnym znaczeniu dla  budowania rodziny ludzkiej, stworzonej przez Boga”. 
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー